Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

fotowoltaikaSzanowni Państwo informujemy, że rozpoczęliśmy nabór mieszkańców w ramach II części gminnego projektu dofinansowania do odnawialnych źródeł energii. Wysokość dofinansowania to 50% wartości brutto instalacji.  Montaż będzie wykonywała firma wyłoniona w drodze przetargu.


Przyjmowane są zgłoszenia mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem do następujących typów instalacji fotowoltaicznych:

 

 


1. Instalacja o mocy 5,40 kW, montaż na dachu budynku mieszkalnego
- liczba dostępnych instalacji- 15 szt.
- koszt całkowity instalacji 17 168,76 zł brutto,
- wkład własny mieszkańca 8 584,38 zł brutto.


2. Instalacja o mocy 6,30 kW, montaż na dachu budynku mieszkalnego
- liczba dostępnych instalacji- 6 szt.
- koszt całkowity instalacji 19 352,52 zł brutto,
- wkład własny mieszkańca 9 676,26 zł brutto.


3. Instalacja o mocy 7,20 kW, montaż na dachu budynku mieszkalnego
- liczba dostępnych instalacji- 10 szt.
- koszt całkowity instalacji 22 822,56 zł brutto,
- wkład własny mieszkańca 11 411,28 zł brutto.


4. Instalacja o mocy 7,20 kW, montaż na dachu budynku gospodarczego
- liczba dostępnych instalacji- 5 szt.
- koszt całkowity instalacji 22 822,56 zł brutto,
- wkład własny mieszkańca 11 411,28 zł brutto.


5. Instalacja o mocy 9,90 kW, montaż na dachu budynku gospodarczego
- liczba dostępnych instalacji- 3 szt.
- koszt całkowity instalacji 29 644,92 zł brutto,
- wkład własny mieszkańca 14 822,46 zł brutto.


6. Instalacja o mocy 9,90 kW, montaż na gruncie
- liczba dostępnych instalacji- 2 szt.
- koszt całkowity instalacji 31 533,84 zł brutto,
- wkład własny mieszkańca 15 766,92 zł brutto.


Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.  Umowa o dofinansowanie zostanie zawarta po dokonaniu przez mieszkańca wpłaty wkładu własnego.


Mieszkańcy, którzy w terminie do 31 marca 2022 r. podpiszą z Gminą Zakliczyn umowę na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej będą rozliczani na dotychczasowych zasadach.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o OZE. Nowelizacja dodaje do ustawy o odnawialnych źródłach energii przepis, który przewiduje, że osoba (prosument energii odnawialnej), która do 31 marca 2022 r. zawrze umowę na zakup, montaż czy dofinansowanie mikroinstalacji OZE z samorządem, który realizuje projekt parasolowy - dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego, a także do końca grudnia 2023 r. złoży prawidłowy wniosek o przyłączenie mikroinstalacji, będzie mogła być rozliczana na dotychczasowych zasadach, czyli w systemie opustowym.

 

Więcej informacji uzyskają Państwo w Urzędzie Miejskim w Zakliczynie, pok. 23 lub pod nr telefonu 14/632-64-74.

 

Dofinansowanie udzielane jest w ramach realizacji projektu pn.: „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” w ramach poddziałania 4.1.1 RPO WM na lata 2014-2020.

Partner zakliczyninfo

Warto zobaczyć

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.