teatr

Przejście do firmy KM-Net

cmr

Polska-fest

pdu

 

lgsGminna Spółdzielnia
„Samopomoc-Chłopska” w Zakliczynie
32-840 Zakliczyn ul. Kamieniec 3.

ogłasza przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż
samochodu dostawczego Renault Master dCi L2H2 Pack Clin

 

 

 

 

 

 

Rok produkcji: 2018
Pojemność silnika:2299
Rodzaj Paliwa: olej napędowy
DMC 3300 Liczba miejsc:3
Kolor: biały
Aktualny przebieg: 128361
Ważne badania techniczne.
Nr VIN: VF1MA000860585707

 

Cena wywoławcza brutto z podatkiem VAT (23%) 80.000,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty w zalakowanej kopercie z dopiskiem „Przetarg” oraz wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 8.000,00zł., na konto bankowe Gminnej Spółdzielni.


Konto bankowe:
PKO BP SA Nr 63 1020 4984 0000 4702 0082 1140.


Termin złożenia oferty i wpłacenia wadium upływa 10 luty 2022 roku o godz. 9.30 . Otwarcie ofert nastąpi 10 lutego 2022 r., o godz. 10.00 , w siedzibie Zarządu Gminnej Spółdzielni w Zakliczynie ul. Kamieniec 3. O wygraniu przetargu uczestnik zostanie powiadomiony na piśmie do 14 lutego 2022r.

 

Wadium złożone przez oferentów , których oferty nie zostały przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia samochodu. Wpłacone wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy . Opłaty notarialne i skarbowe ponosi kupujący.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie swobodny wybór oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w biurze Zarządu Spółdzielni pod nr tel. (14) 627-25-74 lub (14) 651-67-56, 509249955

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.