teatr

Przejście do firmy KM-Net

cmr

Polska-fest

pdu

 

wystawaDzięki staraniu burmistrza Dawida Chrobaka do Zakliczyńskiego Centrum Kultury trafiła wystawa "Cmentarz wojenny – wspólnota, tożsamość i dziedzictwo". Właścicielem wystawy jest Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, a jej twórcami są Agnieszka Partrige – autorka scenariusza wystawy i tekstów oraz autor projektów graficznych i plansz Adam Dymek do których wykorzystał nie tylko swoje i autorki scenariusza fotografie, ale też Mateusza Drabczyńskiego, Włodzimierza Drabczyńskiego, Joanny Florkiewicz – Kamieniarczyk, Krzysztofa Garduły, Jana Majewskiego, Marcina Przewoźniaka, Marka Sawickiego oraz Marcina Tatara. Do realizacji wystawy wykorzystano także materiały archiwalne ze Zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie.

 


Od wtorku w Galerii "Poddasze" Zakliczyńskiego Centrum Kultury można oglądać wystawę złożoną z kilkudziesięciu plansz ułożonych przez kustosza "Poddasza" Stanisława Kusiaka, a wśród nich również plansze ukazujące cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej zlokalizowane w Zakliczynie i na terenie naszej gminy.


Zapraszam do oglądania wystawy, który w Zakliczynie dostępna będzie nieodpłatnie do zwiedzania przez najbliższy okres.

 

źródło:

https://www.facebook.com/DudzikLokalnie/

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.