teatr

 

czystepowietrzeZgodnie z uchwałą antysmogową dla Małopolski już niedługo nie będzie można użytkować starych, nieekologicznych kotłów na paliwa stałe.

  • Do końca 2022 r. trzeba wymienić wszystkie „kopciuchy”- kotły pozaklasowe, posiadające 1 lub 2 klasę lub nie posiadające tabliczki znamionowej
  • Do końca 2026 r. trzeba wymienić wszystkie kotły posiadające 3 lub 4 klasę emisyjności (informację o klasie kotła znajdziesz na tabliczce znamionowej).

Ponadto od 1 lipca 2017 roku:

 

 

  • Można instalować tylko nowoczesne urządzenia grzewcze spełniające normy
  • Nie wolno instalować kotłów, które już kiedyś były przez kogoś użytkowane, a nie spełniają norm ekoprojektu
  • Nie wolno spalać mułów, flotów, wilgotnego drewna, drobnego miału

 

Obowiązek wymiany kotłów dotyczy wszystkich mieszkańców województwa małopolskiego, dlatego warto skorzystać z dostępnych dotacji na ten cel.

 

Zachęcamy Państwa do składania wniosków o dofinansowanie do wymiany kotłów w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze”.

 

W Urzędzie Miejskim w Zakliczynie działa Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”- pok. 23, III piętro Urzędu.

Mieszkańcy Gminy Zakliczyn mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie a także rozliczeniu otrzymanego dofinansowania.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie:

W ramach rządowego programu „Czyste Powietrze” można otrzymać dofinansowanie m.in. do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła oraz na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku (ocieplenie ścian, stropu, wymianę okien i drzwi).

 

Warunki dofinansowania:

- uregulowany stan prawny nieruchomości: program skierowany jest do osób fizycznych które są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych;

- roczny dochód wnioskodawcy nie może przekraczać kwoty 100 000 zł (do dochodu wliczamy m.in. dochody krajowe, zagraniczne, renty, emerytury, alimenty, gospodarstwo rolne, dochody z działalności gospodarczej itp.). W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł;

- w przypadku inwestycji, które są zakończone lub w trakcie realizacji, data poniesienia pierwszego wydatku nie może być wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie;

- konieczna jest likwidacja obecnie używanych źródeł ciepła na paliwa stałe;

- w przypadku gdy budynek jest podłączony do sieci gazowej nie można otrzymać dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe.

 

Wysokość dofinansowania:

- podstawowy poziom dofinansowania: dla wnioskodawców, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego przekracza kwotę 1 564,00 zł dofinansowanie w wysokości 30% kosztów kwalifikowalnych.

- podwyższony poziom dofinansowania: dla wnioskodawców, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

a) 1 564,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 2 189,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

dofinansowanie w wysokości 60% kosztów kwalifikowalnych.

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.