wiatr wolnościStowarzyszenie Nie Teraz w ubiegłym roku realizowało projekt "Wiatr Wolności" we współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury w ramach 100-lecia wybuchu I wojny światowej, który zakończył się sukcesem.

Obecne warsztaty są inspirowane tekstem Juliusza Kadena-Bandrowskiego pt. "Piłsudczycy", przy uwzględnieniu historycznego znaczenia pierwszej bitwy Legionów Piłsudskiego w 1914 r. Zaplanowane są spotkania z autorytetami lokalnymi, stanowiące element budujący integrację międzypokoleniową i zespołową. Warsztaty te będą pierwszym poważnym spotkaniem z teatrem dla wybranej grupy uczestników i pierwszą w pełni świadomą konfrontacją z historią regionu, budującą tożsamość narodową i kształtującą postawy.

Cykl warsztatów teatralnych "Wiatr Wolności - Wymarsz" skierowany jest do dwóch grup: młodzieży szkolnej z gmin: Tuchów i Zakliczyn oraz dorosłych z gminy Szerzyny.

"Wymarsz" ma być swoistą kontynuacją pracy w gminach Tuchów i Zakliczyn i zupełnie nową propozycją dla mieszkańców Ołpin. Należy nadmienić, że tym razem projekt zakłada wzmocniony aspekt integracji międzypokoleniowej, poprzez ostateczne spotkanie dwóch grup warsztatowych - młodzieży i dorosłych.

www.nieteraz.pl

www.facebook.com/nieterazteatr

www.pierwszawojna.info

Harmonogram:

10-11.10. - I zjazd dla młodzieży, DK Burzyn, nocleg Dom Pielgrzyma w Tuchowie

17-18.10. - I zjazd dla dorosłych, DK Ołpiny (dot. tylko gminy Szerzyny)

24-25.10. - II zjazd dla młodzieży, Dom Pielgrzyma w Tuchowie (praca i nocleg)

30-31.10. - finałowy zjazd dla młodzieży i dorosłych, DK Burzyn, nocleg Dom Pielgrzyma w Tuchowie

07.11. - pokaz w Ołpinach

08.11. - pokaz w Tuchowie

11.11. - pokaz w Zakliczynie

Partner zakliczyninfo

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.