tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

 

Stowarzyszenie  ,,BEZ BARIER” w Zakliczynie wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacją Agory, Gminą Zakliczyn i Wojnicz w roku akademickim 2015/2016 przyzna  stypendia  w wysokości  po 3.420 zł oraz nagrody finansowe i wyróżnienia dla studentów, którzy uzyskają  najwyższą ilość punktów w konkursie, spełniając  następujące kryteria (obligatoryjnie trzeba spełnić wymogi  pkt. 1 – 4):  
1. Są  studentami studiów dziennych, stacjonarnych,
2. Zamieszkują  na terenie  gmin: Zakliczyn lub Wojnicz,
3. Uczą się na uczelniach na terenie RP,
4. Uzyskali średnią min. 4,2 w indeksie (można uzyskać maks. 60 pkt.)
5. Uzyskali inne osiągnięcia w dziedzinie naukowej, wolontariatu, kultury i sportu (można uzyskać maks 30 pkt.)
6. Posiadają trudną sytuację materialną (można uzyskać maks. 20 pkt.)

Termin składania wniosków upływa z dniem 30 września 2015 r. Wnioski należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00, w biurze Stowarzyszenia w Zakliczynie przy ul. Tarnowskiej 2 , II-gie piętro, pokój 20, tel. 14/66-53-999 (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu) Decyzję o przyznaniu stypendium podejmie Komisja Kwalifikacyjna na podstawie ilości uzyskanych punktów, według kryteriów zawartych w załączniku do Regulaminu Programu Stypendialnego ,,AGRAFKA AGORY ”
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 października 2014 r.  O przyznaniu stypendium kandydaci będą powiadomieni telefonicznie lub  listownie.
WYMAGANE  DOKUMENTY:
1. Wniosek o stypendium
2. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej (załącznik nr 1)
3. Oświadczenie zgody stypendysty o przetwarzaniu danych (załącznik nr 2)
4. Dziedzina zainteresowań kandydata na stypendystę (załącznik nr 3)   
5. Potwierdzenie osiągniętych wyników studiów (średnia ocen) z ostatniego roku akademickiego– zaświadczenie z uczelni
6. Ewentualne inne szczególne osiągnięcia w dziedzinie naukowej, sportu i kultury (kopia- oryginał do wglądu)
Formularze aplikacyjne dostępne są w biurze SPON „BEZ BARIER” lub na stronie http://bezbarier.org w zakładce Stypendia - Program Stypendialny Agrafka Agory 2015/ 2016
Koordynator Programu Agrafka Agory - Ewa Jóźwiak tel do biura SPON „BEZ BARIER” 14/66-53-999 (od 8.00-15.00)

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych