uzm

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

 

pmajoraUroczystościami w Rudzie Kameralnej w dniu 13 września 2020 roku, które były poświęcone upamiętnieniu 73. rocznicy śmierci majora Jana Dubaniowskiego „Salwy”, rozpoczęliśmy w gminie Zakliczyn cykl obchodów ważnych rocznic i wydarzeń historycznych, które miały miejsce w XX wieku na terenie Ziemi Zakliczyńskiej. Przypomnę, że 20 września obchodzimy na Jamnej 76. rocznicę bitwy batalionu „Barbara” 16 pp. AK i pacyfikacji wsi, 27 września 76. rocznicę krwawego ataku hitlerowskiego na szpitalik partyzancki w lasach Woli Stróskiej, a uroczystości patriotyczno- religijne odbywać się będą również w październiku; 18 października w Charzewicach i 25 października w Słonej.

 

 

13 września rano, burmistrz Dawid Chrobak w asyście radnego powiatowego i dyrektora zakliczyńskiej szkoły Józefa Gwiżdża z delegacją młodzieży, złożył wiązankę kwiatów na grobie mjra Jana Dubaniowskiego „Salwy” w Zakliczynie. Kilkadziesiąt minut później w Rudzie Kameralnej, w miejscu gdzie został zabity przez aparat opresji komunistycznej władzy, zapalone zostały znicze przez władze samorządowe, delegacje; rodzin „Żołnierzy Wyklętych”, Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Filipowicach, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Piłsudskiego w Zakliczynie, społeczności Rudy Kameralnej oraz stowarzyszeń patriotycznych z Wojnicza, Bocheńszczyzny i Nowosądeckiego.

 


O godzinie 9 – tej na terenie kościelnym przy kaplicy Rudzkiej ks. proboszcz Piotr Pabis, w asyście o.Szymona Wierzbiaka, odprawił mszę świętą w intencji mjra Jana Dubaniowskiego „Salwy”. W homilii ks. Piotr Pabis wiele miejsca poświęcił życiorysowi Majora i jego niezłomnej postawie.

 

Potem uroczystości przeniosły się pod pomnik mjra Jana Dubaniowskiego „Salwy” i jego żołnierzy obok świetlicy ZCK w Rudzie Kameralnej, gdzie odbyła się manifestacja patriotyczna. To tutaj burmistrz Dawid Chrobak powitał uczestników: "W imieniu organizatorów obchodów upamiętniających Mjr. Jana Dubaniowskiego ,,Salwę” i jego żołnierzy w 73. Rocznicę bohaterskiej śmierci Mjr. Jana Dubaniowskiego ,,Salwy” w Rudzie Kameralnej pragnę serdecznie powitać Państwa na dzisiejszych uroczystościach, witam Pana Zdzisława Gałata - więźnia politycznego okresu stalinowskiego, sekretarza zarządu Zawiązku Więźniów Politycznych w Krakowie, witam serdecznie przedstawicieli związków i organizacji kombatanckich, członków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wraz z rodzinami; witam ks. proboszcza Piotra Pabisa i ojca Szymona Wierzbiaka - dziękuję za odprawienie w dniu dzisiejszym uroczystej mszy świętej, witam wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Tarnowskiego Panią Irenę Kusion, witam Radnych Rady Miejskiej w Zakliczynie, witam rodziny Żołnierzy Wyklętych Państwa Martę i Marka Wojas oraz Stanisława i Władysławę Satoła, witam Sekretarza Powiatu Tarnowskiego Pana Wacława Prażucha wraz z małżonką, witam Pana Ireneusza Sobasa - historyka, regionalistę, witam dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnowskiego, witam dyrektorów, nauczycieli i młodzież szkół z terenu Powiatu Tarnowskiego, gminy Zakliczyn i miasta Tarnowa, witam poczty sztandarowe: SP im.Św.Jana Pawła II w Filipowicach, witam przedstawicieli Grupy Rekonstrukcji Historycznych Żandarmeria na czele z Panem Kamilem Olesińskim, witam przedstawicieli Narodowych Sił Zbrojnych, witam przedstawicieli Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, witam przedstawicieli Stowarzyszenia Działalności Społeczno-Patriotycznej w Wojniczu, witam przedstawicieli Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej, witam przedstawicieli lokalnych mediów, witam mieszkańców Rudy Kameralnej na czele z sołtys Teresą Kaczor, Gminy Zakliczyn, Powiatu Tarnowskiego i całego regionu, witam wszystkich Państwa przybyłych na dzisiejsze uroczystości." 

 

Po apelu poległych, który wygłosił Kamil Olesiński i złożeniu wiązanek kwiatów u stóp pomnika przez delegacje, wysłuchaliśmy wystąpień burmistrza Dawida Chrobaka, wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Tarnowskiego Ireny Kusion, wzruszającej mowy brata zastępcy dowódcy oddziału dowodzonego przez mjra Jana Dubaniowskiego, Zdzisława Gałata. Finałem manifestacji patriotycznej było spotkanie refleksyjne, do którego miałem przyjemność wygłosić mowę przygotowaną podczas rozmów z córką mjra Dubaniowskiego, Marią Dubaniowską – Guzdek. Pani Maria nie mogła uczestniczyć w tegorocznych uroczystościach, ale zapowiedziała, że za rok z pewnością się u nas pojawi.

 

Około południa nastąpił ostatni akord uroczystości, to jest inscenizacja historyczna nawiązująca do walk NSZ w Małopolsce przygotowana przez GRH „Żandarmeria”.

 

Słowa uznania należą się w tym miejscu tym, którzy wzorowo pracowali nad tym, aby uroczystości przebiegły bezpiecznie i na wysokim poziomie organizacyjnym. Te słowa kierujemy do pani sołtys Teresy Kaczor, gospodarz świetlicy ZCK w Rudzie Kameralnej Iwony Padoł i grupie mieszkańców Rudy Kameralnej, która wyżej wymienione panie wspomagały w organizacji wydarzenia. Jak mówił jeden z zaangażowanych w organizację wydarzenia Andrzej Różowski, dla mieszkańców Rudy Kameralnej wrześniowe obchody stają się coraz ważniejsze, bo coraz więcej rozumieją z tego co stało się ponad 70 lat temu. Było to możliwe dzięki m.in. organizacji uroczystości patriotycznych i przekazywanej w ten sposób historycznej prawdzie. Nie wszędzie jeszcze tak jest – dodał Różowski.

 

Podziękowania powinny popłynąć też w kierunku pani Ireny Kusion za wsparcie wydarzenia oraz smaczny bigos oraz do właścicieli piekarni ”Lucynka” z Filipowic, państwa Salamonów, zaś nad bezpieczeństwem wydarzenia w Rudzie czuwali strażacy z OSP Filipowice, którym również dziękujemy.

 

Relację fotograficzną z wydarzenia w Rudzie Kameralnej przygotował Stanisław Kusiak.

 

 dubaniowski dubaniowski dubaniowski
 dubaniowski dubaniowski dubaniowski
 dubaniowski dubaniowski dubaniowski
 dubaniowski dubaniowski dubaniowski
 dubaniowski dubaniowski dubaniowski
 dubaniowski dubaniowski dubaniowski
 dubaniowski dubaniowski dubaniowski
 dubaniowski dubaniowski dubaniowski
 dubaniowski dubaniowski dubaniowski
 dubaniowski dubaniowski dubaniowski
 dubaniowski dubaniowski dubaniowski
 dubaniowski dubaniowski dubaniowski
 dubaniowski dubaniowski dubaniowski
 dubaniowski dubaniowski dubaniowski
 dubaniowski dubaniowski dubaniowski
 dubaniowski dubaniowski dubaniowski
 dubaniowski dubaniowski dubaniowski
 dubaniowski dubaniowski dubaniowski
 dubaniowski dubaniowski dubaniowski
 dubaniowski dubaniowski dubaniowski
 dubaniowski dubaniowski dubaniowski
 dubaniowski dubaniowski dubaniowski
 dubaniowski dubaniowski dubaniowski
 dubaniowski dubaniowski dubaniowski
 dubaniowski dubaniowski dubaniowski
 dubaniowski dubaniowski dubaniowski
 dubaniowski dubaniowski dubaniowski
 dubaniowski dubaniowski dubaniowski
 dubaniowski dubaniowski dubaniowski
 dubaniowski dubaniowski dubaniowski

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych