Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

OSP Filipowice2 sierpnia, z okazji grantowej imprezy „Próba w plenerze”, o której pisaliśmy w poprzednim artykule, uhonorowano odznaczeniami wyróżniających się druhów OSP Filipowice. Decyzją Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Tarnowie odznakę „strażak wzorowy” otrzymał z rąk prezesa gminnego OSP Tomasza Damiana dh Łukasz Irytowski. Natomiast Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Zakliczynie przyznało odznaki za wysługę lat. 50 lat w służbie zaliczył dh Zygmunt Olchawa – wieloletni naczelnik i komendant jednostki, członek Strażackiej Orkiestry Dętej, a od marca bieżącego roku również sołtys Filipowic.

Dh OlchawaOdznakę za 20 lat w straży otrzymał dh Sylwester Ojczyk, za 15 lat - druhowie Szymon Łękawski i Łukasz Piechnik, za 5 lat służby druhowie: Mirosław Soska, Paweł Kopeć, druhny Magdalena Waśko i Justyna Knapik. Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Zakliczynie wraz z Klubem Przyjaciół Strażackiej Orkiestry Dętej przyznało odznaki za wysługę następującym muzykom orkiestry: za 10 lat – druhnom: Wiktorii Spieszny, Amandzie Spieszny, Joannie Malik, Karolinie Piechnik i dh Patrykowi Salamonowi, za 5 lat – druhom: Jarosławowi Pyrkowi, Rafałowi Zielonce, Bartłomiejowi Łukasikowi, druhnom: Karolinie Sosce, Monice Bieniek, Joannie Bieniek, Magdalenie Kopeć i Katarzynie Mędrek.

Wiceprezes Józef Wojtas i Zarząd Jednostki cieszą się też z dotacji z programu „Małopolskie Remizy 2015”. OSP Filipowice otrzymała niemałą kwotę, tj. 21 357 zł z Urzędu Marszałkowskiego, która wraz z dotacją samorządu gminy w wysokości 32 481,75 pozwoliła uzyskać sumę 53 838,75 zł na zadanie pn. „Przebudowa stropu w sali głównej remizy OSP w Filipowicach”. W ramach tego przedsięwzięcia zostanie wykonany nowy, podwieszany sufit wraz z jego ociepleniem, ponadto zostaną wyszpachlowane i wymalowane na nowo ściany, lamperie, wycyklinowana i wymalowana podłoga oraz wymienione będą drzwi wejściowe do remizy oraz do sali głównej. Wyłoniony jest już wykonawca, który właśnie rozpoczyna roboty budowlane.

Dh Józef Wojtas jest autorem wielu wniosków i aplikacji, które pozwoliły na pozyskanie dodatkowych funduszy: - Zakupiliśmy specjalistyczną pompę szlamową do wody brudnej za kwotę 11 tys. zł, część, tj. 8 tys. zł z projektu i wniosku napisanego przeze mnie do Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Warszawie, pozostałą kwotę 3 tys. zł dostaliśmy z dotacji budżetu gminy. Z własnych środków, które pochodziły z ekwiwalentu oddanego przez strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zakupiliśmy za 1800 zł nową kosiarkę z napędem do koszenia trawy. Również z ekwiwalentu zakupiliśmy materiał budowlany na budowę „sołtysówki” za kwotę 1700 zł oraz za 2200 zł wykonaliśmy remont pomieszczeń sanitarnych znajdujących się w części bojowej remizy. W ostatnich dniach ze środków pozyskanych w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych zakupiliśmy za kwotę ponad 11 tys. zł ubrania i buty ochronne dla strażaków, nową pilarkę, radiostację nasobną oraz inne niezbędne wyposażenie używane podczas akcji. W najbliższych dniach za środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie zakupimy kolejne ubrania, tym razem koszarowe dla strażaków za kwotę 2000 zł.

Jak widać cały czas staramy się pozyskiwać środki z innych źródeł, tak, by móc możliwie jak najlepiej rozwijać i wyposażać naszą jednostkę. Dzięki pracy i dużemu zaangażowaniu strażaków z roku na rok realizujemy nowe inwestycje, z których korzystają nie tylko członkowie straży, ale również pozostali mieszkańcy Filipowic. Cieszy fakt, że jako jednostka potrafimy się zorganizować niemal w każdej sprawie i wspólnymi siłami działać dla dobra całej społeczności – podkreśla dh J. Wojtas, który przejął stery jednostki po rezygnacji Tomasza Damiana. Oczywiście, prezes Zarządu Gminnego OSP nadal służy radą i skuteczną pomocą.

Gratulujemy inwencji i zorganizowania filipowickim fajermanom!

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.