teatr

Przejście do firmy KM-Net

cmr

Polska-fest

pdu

 

b_250_250_16777215_00_images_dudzik_2015_loga_herbgminy.jpgMagistrala wodociągowa, przyłączenie kolejnych domów do sieci kanalizacyjnej, wyasfaltowane drogi i nowe place zabaw. W pierwszym półroczu tego roku w gminie Zakliczyn zrealizowanych zostało sporo inwestycji. Podtrzymane zostało tempo rozwoju, a nawet można mówić o dość znacznym przyspieszeniu. Ten rok, jeśli idzie o wydatki na inwestycje, będzie rokiem rekordowym.
Główna magistrala wodociągowa, tzw. sieć szkieletowa w pierwszym półroczu tego roku budowana jest we Wróblowicach. Długość sieci to ponad 6 kilometrów, a zadanie kosztowało przeszło milion złotych. Połowa tej kwoty to dotacja, a druga połowa to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. We Wróblowicach będą też cztery wodomaty.
Budowana jest sieć kanalizacyjna z przyłączami i zewnętrznymi instalacjami w Faliszewicach i Charzewicach. W tej drugiej miejscowości wykonanych zostanie 17 przyłączy, a w Faliszewicach 5. Koszt robót – 654 tys. zł. Sieć kanalizacyjna wraz z przyłączami domowymi oraz zasilaniem energetycznym (3 szt.) budowana jest również w Paleśnicy (przy drodze w kierunku Jamnej). Za 589 tys. zł wykonany zostanie odcinek sieci w Paleśnicy i podłączonych zostanie 15 gospodarstw.
17 przyłączy wykonanych zostanie natomiast w Faściszowej, koszt 338 tys. zł. Na te zadania zaciągnięta zostanie częściowo umarzalna pożyczka z WFOŚiGW.

 

Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stróże, której efektem jest wykonanie sieci o długości 9,4 km oraz są dwie przepompownie ścieków. Zadanie realizowane było przy współudziale środków UE (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich), gdzie na ogólne koszty w bieżącym roku w wysokości prawie 1 mln 100 tys. zł, dofinansowanie wyniosło 519 tys. zł.
„Odnawialne źródła energii szansą poprawy stanu środowiska naturalnego w gminie Zakliczyn” – to nazwa projektu, współfinansowanego ze środków unijnych, polegającego na zainstalowaniu urządzeń fotowoltaicznych na budynkach Zakładu Usług Komunalnych w Zakliczynie. Dzięki temu zakład rachunki za prąd będzie otrzymywał mniejsze i nie będzie trzeba podnosić mieszkańcom opłat za odprowadzane ścieki. Za 211 tys. zł (dotacja z PROW to 87 tys. zł) zakupiono ciągnik z przeznaczeniem do transportu ścieków, dzięki czemu podniesie się jakość świadczonych usług komunalnych.
Za 710 tys. zł (na kwotę tę składają się także środki z funduszów sołeckich) wyasfaltowano drogi w Dzierżaninach, Faliszewicach, Faściszowej, Filipowicach (dwie), Gwoźdźcu, Kończyskach (dwie), Lusławicach (dwie), Olszowej, Rudzie Kameralnej, Stróżach (dwie), Wesołowie i Zawadzie Lanckorońskiej. Łączna długość zrealizowanych nakładek asfaltowych wynosi 4,3 km. Za blisko milion złotych odbudowano drogi gminne w Faściszowej, Olszowej, Paleśnicy i Charzewicach w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Większość pieniędzy na wyremontowanie tych dróg to pomoc z budżetu państwa (80 proc.), a teraz jeszcze remontowana jest ul. Klasztorna w Zakliczynie. Łącznie ze środków powodziowych odbudowanych zostanie 4,3 km dróg gminnych.
Zostało wykonane również klincowanie dróg (na ten cel gmina Zakliczyn wydała w tym roku ok. 75 tys. zł), a wkrótce także zmodernizowane zostaną drogi dojazdowe do pól w Gwoźdźcu i Słonej za łączną kwotę 204 tys. zł. - o długości blisko 1,2 km.
W pierwszym półroczu tego roku w trzech szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi – w Zakliczynie wraz z filią w Charzewicach, Stróżach i Gwoźdźcu realizowany był duży projekt, którego celem jest podniesienie jakości pracy oddziałów przedszkolnych poprzez doposażenie do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich. Całkowity koszt projektu wyniósł 725 tys. zł i finansowany był w większości ze środków Unii Europejskiej poprzez Wojewódzki Urząd Pracy (610 tys. zł). Co zrobiono? Powstały trzy nowoczesne place zabaw – w Charzewicach, Gwoźdźcu i Stróżach (łącznie za kwotę 232 tys. zł). Zakupiono wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne do oddziałów przedszkolnych przy szkołach w Charzewicach, Gwoźdźcu, Stróżach i Zakliczynie. Wyremontowano pomieszczenia (łazienki), dostarczono m.in. sprzęt komputerowy oraz środki czystości.
Burmistrz Dawid Chrobak jest zadowolony z przebiegu inwestycji w pierwszej połowie bieżącego roku. Wszystko wskazuje na to, że w 2015 roku na inwestycje gmina Zakliczyn wyda przeszło 11 mln zł, więc pod względem nakładów na inwestycje będzie to rok rekordowy.
– Podtrzymane zostało tempo rozwoju, a nawet udało się nam przyspieszyć – twierdzi. – Już przygotowane są kolejne zadania do realizacji, rozpisujemy nowe przetargi. Wykonujemy też dużo projektów, by jak najskuteczniej walczyć o środki finansowe w nowej perspektywie unijnej. Przygotowujemy się na przykład do kompleksowej rewitalizacji zakliczyńskiego Rynku, na którym zostanie m.in. wymieniona nawierzchnia, oświetlenie, ale nie straci on swojej dotychczasowej handlowej funkcji.
Już wiadomo także, że w tym roku powstanie chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 975 w Roztoce – około 650 metrów, od Szpitala Św. Elżbiety w kierunku Tarnowa. Gmina to przedsięwzięcie będzie współfinansować w 50 proc. z Województwem Małopolskim (udział Gminy w zadaniu wynosi 366 tys. zł). Wraz z budową chodnika Zarząd Dróg Wojewódzkich wykona nakładkę asfaltową o długości 1 km. W celu poprawy bezpieczeństwa wspólnie z Powiatem Tarnowskim będzie ponadto budowany chodnik przy drodze powiatowej przy ul. Mickiewicza w Zakliczynie (od Przedszkola pw. Św. Rodziny do ul. Grabina).

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.