tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

starMimo, że zupełnie odnowiony "Star" wrócił do jednostki OSP Filipowice już w listopadzie, to oficjalne przekazanie kluczyków i dowodu rejestracyjnego do wozu odbyło się przed rozpoczęciem zebrania sprawozdawczego w dniu 25 stycznia 2020 roku. Kluczyki i dokumenty do "Stara" przekazał komendantowi jednostki OSP burmistrz Dawid Chrobak w asyście przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Piotra Konara, bowiem blisko połowa środków (220 tys. zł) na remont została pozyskana z WFOŚiGW w ramach programu "Bezpieczny strażak", 120 tysięcy dorzuciła Gmina Zakliczyn, a resztę kwoty filipowiccy strażacy uzyskali od sponsorów krajowych, a nawet zagranicznych.

 

Ta ceremonia w obecności władz strażackich, kolegów z innych jednostek OSP oraz władz samorządowych odbyła się przed garażami Domu Strażaka i została połączona z poświęceniem przez proboszcza ks. Piotra Pabisa quada przekazanego strażakom z Filipowic dwa tygodnie wcześniej w Gwoźdźcu. Przypomnę, że ten z kolei pojazd nowy został zakupiony z Funduszu Sprawiedliwości – funduszu będącego w dyspozycji ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Po tej uroczystości wszyscy udali się do sali głównej Domu Strażaka, gdzie kontynuowano zebranie sprawozdawcze. Po wymianie uprzejmości i upominków, nastąpiła chwila podczas której odznaczono strażaków odznakami za wysługę lat i przede wszystkim Srebrny Krzyż za zasługi dla pożarnictwa odebrał Józef Wojtas. W zebraniu obok braci i władz strażackich uczestniczyli przedstawiciele samorządu; burmistrz Dawid Chrobak ze swoim zastępcą Dawidem Drukałą i sekretarzem Gminy Zakliczyn Januszem Krzyżakiem oraz radny Rady Miejskiej Zygmunt Olchawa i wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Tarnowskiego Irena Kusion.

filiosp filiosp filiosp
filiosp filiosp filiosp
filiosp filiosp filiosp
filiosp filiosp filiosp
filiosp filiosp filiosp
filiosp filiosp filiosp
filiosp filiosp filiosp
filiosp filiosp filiosp

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych