Dożynki we Wróblowicach22 sierpnia br. Dożynki Gminy Zakliczyn odbędą się w sołectwie Wróblowice. Informowaliśmy wczoraj o programie święta, które rozpocznie się Mszą św. dziękczynną w kaplicy pw. św. Maksymiliana Kolbego we Wróblowicach o godzinie 15:00.

Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn i pozostali organizatorzy Dożynek zapraszają do Wróblowic grupy wieńcowe z całej gminy. Zgłoszenia grup wieńcowych według poniższego wzoru, z listą nazwisk uczestników grupy wieńcowej, tytułem i czasem programu dożynkowego (tzw. ośpiewanie wieńca), podpisem i pieczęcią osoby reprezentującej sołectwo, przyjmuje Zakliczyńskie Centrum Kultury najpóźniej do dnia 31 lipca 2015 roku.

Regulamin grup wieńcowych Dożynek Gminy Zakliczyn we Wróblowicach

1. Grupa wieńcowa w stroju nawiązującym do tradycji reprezentuje sołectwo.

2. Wieniec dożynkowy powinien być wykonany metodą nawiązującą do tradycyjnej, tzn. powinien mieć kształt koła i być wykonany z jak największej liczby elementów naturalnych.

3. Wieniec wnosi na Mszę dziękczynną delegacja wieńcowa z sołtysem w składzie lub osobą go zastępującą.

4. Elementem oceny jest udział w korowodzie dożynkowym (grupa wieńcowa może użyć do korowodu pojazdu konnego lub traktorowego).

5. Po Mszy św. grupy wieńcowe ustawiają się do korowodu w kolejności alfabetycznej za sołectwem – gospodarzem imprezy.

6. Trasa korowodu przebiega drogą z kaplicy w Wróblowicach do remizy OSP we Wróblowicach.

7. W prezentacji grup wieńcowych bierze udział minimum 3 osoby.

8. Akompaniament muzyczny wchodzi w skład grupy wieńcowej.

9. Czas prezentacji nie może przekroczyć 15 minut, wliczając w to akt przekazania wieńca.

10. Na zakończenie prezentacji sołtys może dokonać aktu przekazania wieńca wybranej osobie lub instytucji.

11. Spełnienie zasad wyżej opisanych skutkuje uzyskaniem nagrody finansowej w wysokości 500 zł.

12. Grupa wieńcowa może mieć swojego indywidualnego sponsora i może poinformować o tym w trakcie prezentacji.

Ośpiewanie wieńców na estradzie następuje w kolejności alfabetycznej sołectw, przy czym zaczynają gospodarze - Wróblowice. Po występie grupa przekazuje wieniec wybranej osobie lub instytucji, a osoba reprezentująca sołectwo odbiera nagrodę ufundowaną przez Zakliczyńskie Centrum Kultury. Nagrodę ZCK otrzymuje każda grupa wieńcowa, która spełni poniższe kryteria:

- uczestniczyć będzie z wieńcem we Mszy św. dziękczynnej,

- uczestniczyć będzie w korowodzie dożynkowym,

- ośpiewa wieniec na scenie dożynkowej.

 

Wzór zgłoszenia grupy wieńcowej:

Nazwa sołectwa/opiekun: ..........................................................

Skład grupy wieńcowej:

1.    .........................................................................................

2.   ..........................................................................................

3.   ..........................................................................................

itd.

Tytuł i czas obrzędu dożynkowego (ośpiewanie wieńca) ................

Data, podpis i pieczęć zgłaszającego

Partner zakliczyninfo

Warto zobaczyć

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.