teatr

Przejście do firmy KM-Net

cmr

Polska-fest

pdu

 

upInstytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN Krakowie kształci od 1959 roku doskonałych specjalistów z zakresu architektury informacji, zarządzania informacją, wiedzą, komunikacją medialną w edukacji i kulturze, nie pozostając obojętnym na zmiany na rynku pracy. Studenci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności związane z wykorzystaniem nowych technologii w procesach komunikacyjnych i informacyjnych, w działalności wydawniczej, pracy bibliotekarza, animatora kultury.

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia trwa w okresie czerwiec-lipiec, zaś na studia stacjonarne II stopnia oraz na studia niestacjonarne I i II stopnia w okresie maj-wrzesień. Terminy rekrutacji ogłaszane są na stronach Uczelnianego Systemu Rekrutacji: http://www.up.krakow.pl/rekrut/

Rekrutacja na studia podyplomowe ogłaszana jest w różnych terminach. Informacje na ten temat udostępnia specjalny informator: http://www.up.krakow.pl/main/index.php?page=informator

Rekrutacja na kursy doskonalące i warsztaty ogłaszana jest cyklicznie na stronach Instytutu: http://iinib.up.krakow.pl/news/Warsztaty

Zachęcamy do podjęcia studiów w naszym Instytucie!

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.