tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

promesa1704 tys. zł otrzymał z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji samorząd gminy Zakliczyn na remont dwóch odcinków gminnych dróg – we Wróblowicach i Dzierżaninach. Promesę z rąk wojewody małopolskiego Piotra Ćwika odebrał w Tarnowie burmistrz Dawid Chrobak.

Po raz kolejny w tym roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał małopolskim jednostkom samorządu terytorialnego promesy na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Tym razem wsparcie o łącznej wysokości prawie 2,2 mln zł uzyskały gminy Ryglice, Zakliczyn, Żabno oraz powiat gorlicki. Uroczystego przekazania promes dokonał wojewoda Piotr Ćwik podczas spotkania w Tarnowie.

- Drogi, które zostaną wyremontowane dzięki przekazanemu tym razem wsparciu, służyć będą w pierwszej kolejności mieszkańcom małopolskich miast i wiosek, ale są też źródłami zasilającymi główne arterie komunikacyjne. Żywioł jest siłą, wobec której człowiek okazuje się niejednokrotnie bezbronny. Jesteśmy jednak odpowiedzialni za przywracanie dobrego stanu infrastrukturze zniszczonej siłą natury i to właśnie czynimy, udzielając wsparcia samorządom w takiej właśnie formie – powiedział wojewoda Piotr Ćwik.

promesa2Gmina Zakliczyn otrzymała tym razem 704 tys. zł na remont dwóch gminnych dróg: Wróblowice – Siemiechów w miejscowości Wróblowice (w kierunku wyciągu narciarskiego Jurasówka) oraz w miejscowości Dzierżaniny w kierunku przysiółka Kamieńce.

- W sumie odnowimy dwa odcinki dwóch istotnych gminnych ciągów komunikacyjnych o łącznej długości blisko 2,3 kilometra. Ogłosiliśmy już przetarg, a roboty wykonane będą w tym roku – informuje burmistrz Dawid Chrobak.

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych