logo psl W dniu 21.06.2015 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Zakliczynie podczas którego:

1. Zarząd Gminny PSL wyraził uznanie dla wspólnej inicjatywy Burmistrza Dawida Chrobaka dotyczącej nadania nazwy Wincentego Witosa dla Ronda w Roztoce. Przypadająca w tym roku 120-ta rocznica powstania Ruchu Ludowego, a szczególnie 70-ta rocznica śmierci Wincentego Witosa (28.10.1945 r.), jest doskonałą okazją do zorganizowania uroczystego nadania imienia.

2. Zarząd Gminny zwróci się do radnych i Starosty Powiatu Tarnowskiego o dołożenie wszelkich starań celem utrzymania działalności Domu Pomocy Społecznej w Stróżach. Utrata tego obiektu dla mieszkańców Ziemi Tarnowskiej, a zwłaszcza mieszkańców Zakliczyna i okolic, a co się z tym również wiąże pozbawienie miejsc pracy, byłaby ogromną stratą dla społeczności lokalnej.

3. Zarząd Gminny podkreśla wagę szanowania i dbałości o miejsca pamięci znajdujące się na terenie Gminy, jako element wychowawczego wpływu na młode pokolenie, w związku z czym zwraca się do z prośbą do Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn o dokonanie konserwacji Pomnika Strajków Chłopskich z 1937 r. znajdującego się w Melsztynie.

4. Zarząd Gminy uznaje, iż o dalszym rozwoju Miasta i Gminy Zakliczyn zdecyduje aktywne poszukiwanie środków finansowych, głównie pochodzących z Unii Europejskiej. W związku z powyższym deklaruje wszelkie wsparcie dla władz Gminy w zakresie przygotowania pakietu inwestycji, aplikowania i pozyskiwania finansowania ze wszelkich możliwych źródeł.

Z upoważnienia ZG PSL
Mieczysław Wypasek

Partner zakliczyninfo

Warto zobaczyć

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.