Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

siatkaBurmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paleśnicy oraz Animator Orlika w Paleśnicy zapraszają na Turniej Piłki Siatkowej o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn w kategoria Open. Zawody odbędą się 27 lipca /sobota/ o godzinie 14:00 na obiekcie Orlika w Paleśnicy. Zapisy i informacje na temat turnieju można uzyskać u pana Roberta Kraj - tel. 604-07-45-70. Drużyny do turnieju należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lipca 2019r. - liczy się kolejność zgłoszeń (liczba drużyn ograniczona!). Zgłoszenie drużyny można dokonać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Serdecznie zapraszamy. 

 

 

Regulamin
Wakacyjnego turnieju piłki siatkowej
o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn

 

I. Cele i zadania

 

Celem imprezy jest popularyzacja siatkówki w środowisku lokalnym. Aktywizacja środowisk lokalnych do czynnego uprawiania sportu. Upowszechnianie pozytywnych wzorów i postaw sportowych wśród dorosłych i młodzieży. Kształtowanie aktywności fizycznej, prawidłowych nawyków zdrowotnych wśród mieszkańców Miasta i Gminy Zakliczyn.

 

II. Termin zawodów i miejsce

 

Zawody odbędą się dnia 27.07.2019r. o godz. 14.00 na Orliku w Paleśnicy.

 

III. Organizatorzy

 

Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak
Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paleśnicy
Animator Orlika

 

IV. Zgłoszenia

 

Drużyny do turnieju należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.07.2017r. - liczy się kolejność zgłoszeń (liczba drużyn ograniczona!). Zgłoszenie drużyny można dokonać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

V. Uczestnictwo

 

1. Zespoły składają się z maksymalnie 10 zawodników.
2. W rozgrywkach wykluczony jest udział zawodników profesjonalnych, trenujących i grających czynnie w klubie sportowym zgłoszonych do rozgrywek PLS i LSK.
3. Zabrania się dopisywania w trakcie trwania zawodów nowych zawodników.
4. Czas trwania meczów i formuła turnieju zostanie ustalona w zależności od liczby zgłoszonych drużyn.

 

VI. Przepisy gry

 

1. Zespoły występują w składach sześcioosobowych.
2. Zawodnicy występują w strojach sportowych oraz sportowym obuwiu do gry w siatkówkę.
3. W trakcie trwania spotkania zawodnicy nie mogą nosić na sobie niczego, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu innych graczy, zwłaszcza biżuterii i zegarków.
4. Gramy do dwóch wygranych setów.
4. Zawody odbywają się zgodnie z przepisami PZPS.
5. Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów.

 

VII. Punktacja

 

Za wygrane spotkanie zespół otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt, za walkower 0 punktów.

O klasyfikacji zespołów decydują kolejno:

Większa liczba zdobytych punktów.

Jeżeli dwa lub więcej zespołów uzyska tę samą liczbę punktów:

większa liczba zdobytych punktów w bezpośrednich meczach między
zainteresowanymi zespołami,
lepszy stosunek setów zdobytych do straconych pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
lepszy stosunek małych punktów,
wynik bezpośredniego spotkania.

Zwycięska drużyna otrzymuje pamiątkowy puchar.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

1. Uzyskanie zgody rodziców/ prawnych opiekunów niepełnoletnich zawodników na udział w zawodach jest w gestii kierowników drużyn.
2. Kierownikiem drużyny musi być pełnoletnia osoba, sprawująca opiekę nad uczestniczącymi zawodnikami.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników od wypadku, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki kontuzji odniesionych przez zawodników podczas turnieju.
5. Organizator nie ubezpiecza zawodników i zawodów.
6. Przystąpienie drużyny do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu turnieju.
7. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie w porozumieniu z kierownikami drużyn

 

Karta zgłoszeń do pobrania: https://www.zakliczyn.pl/wp-content/uploads/2019/07/zgloszenie-druzyny-do-turnieju-pilki-siatkowej-2019.doc

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych