tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

ZWZCK baner

 

zmalW roku szkolnym 2018/2019 społeczność Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego uczestniczyła w projekcie „Patrioci otwarci na kulturę”. Było to możliwe dzięki grantowi z programu „PZU z Kulturą”( pozyskanemu przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Szkoły we Wróblowicach), którego główną ideą jest umożliwienie dzieciom i młodzieży (z miejscowości liczących do 30 tysięcy zmamieszkańców) wyjazdów do kina, teatru, opery, filharmonii. Istotą projektu „Patrioci otwarci na kulturę” było rozbudzenie wrażliwości kulturalnej u młodego pokolenia i przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze (twórczość i odbiór). Każde z zaplanowanych w ramach projektu działań miało na celu: stwarzanie warunków do indywidualnego rozwoju osobowości, do konfrontacji, oceny i wymiany doświadczeń, ujawnianie talentów, wychowanie kulturalnych, otwartych tolerancyjnych ludzi oraz pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego.

 

 

zmalePośrednie cele projektu to: wspieranie działania naszej placówki, a przez to jej promocja w okolicy, popularyzacja osiągnięć dzieci i młodzieży przez konkursy, pikniki, spektakle, media, itd., przygotowanie do życia w społeczeństwie, kreowanie właściwych postaw społecznych, umiejętność podejmowania decyzji, współpraca w grupie, stworzenie alternatywy dla braku pomysłów na gospodarowanie czasem dzięki powołaniu Klubu Filmowego Wróbelek.

 

zmalmiejW realizację projektu włączyli się również nauczyciele Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (Szkoły Podstawowej i Przedszkola "Wesołe Wróbelki", którzy pełnili opiekę nad uczniami w trakcie realizacji zaplanowanych działań. Do współpracy zaprosiłam również lokalne stowarzyszenia: Koło Gospodyń "Wróblowianki" i Ochotnicza Straż Pożarna we Wróblowicach (pomoc w realizacji przedstawienia podsumowującego projekt i użyczenie Sali na spotkania filmowe). Zaangażowanie w działania pozwoliło im na promocję swoich organizacji.

 

zmmtauronW trakcie realizacji projektu uczniowie po raz pierwszy obejrzeli spektakl w Operze Krakowskiej (klasy młodsze „Muzyka i magia”, klasy starsze balet „Kopciuszek”), uczestniczyli w Koncercie Muzyki Filmowej „Hanz Zimmer Tribute Show” w krakowskiej Tauron Arenie (klasy VI, VII, VIII), wzięli udział w warsztatach organizowanych przez Muzeum Narodowe w Krakowie, obejrzeli spektakl w Teatrze Groteska w Krakowie.

 

zmmGłównym rezultatem projektu było kształtowanie osobowości i pozytywnych wzorców, wskazanie, jak mogą wypełnić swój wolny czas wartościowymi formami. Pozostałe rezultaty to: stworzenie klubu filmowego, przygotowanie prezentacji promujących działania projektowe, kreowanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych, przygotowanie świadomego odbiorcy i twórcy kultury (stworzenie recenzji po obejrzanych spektaklach, które zostały potem opublikowane na stronie szkoły w zakładce projektowej), rozwój i realia zainteresowań, poszerzanie wiedzy i umiejętności, wychowanie przez sztukę, kultywowanie tradycji, rozbudzanie wrażliwości artystycznej (poprzez wizyty w teatrze i operze, udział w koncercie muzyki filmowej), poznawanie kultury własnego narodu i innych (poprzez udział w lekcjach muzealnych) oraz integracja uczestników zajęć, integracja środowiska (podczas spotkania podsumowującego projekt).

 

zmmizmalmiWycieczki i wyjścia integrowały społeczność klasową, dzieci rozwijały swoje zainteresowania oraz poznawały nowe sposoby spędzania wolnego czasu. Uczniowie obcowali z kulturą i sztuką, uczyli się poprawnych zachowań w miejscach użytku publicznego. Jednak, co najważniejsze narodziła się miłość do świata kultury.

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych