Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

kresowaWydarzenie, które odbędzie się 7 czerwca w Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, skierowane jest do solistów i zespołów z terenu Województwa Małopolskiego w wieku od 10 do 19 lat. Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy wezmą udział w koncercie laureatów, podczas którego wręczone zostaną nagrody i dyplomy. Przewodniczącym tegorocznej Komisji Konkursowej będzie znakomity polski wokalista Mieczysław Szcześniak.

Bieżąca edycja odbywa się pod honorowym patronatem Starosty Tarnowskiego Romana Łucarza, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty Barbary Nowak.

Regulamin wydarzenia, formularz zgłoszeniowy oraz plakat można znaleźć na stronie internetowej www.centrumpaderewskiego.pl   Zgłoszenia należy kierować na adres Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku (pocztą tradycyjną lub elektroniczną) do 30 maja br.

 

 

V Wojewódzki Przegląd Pieśni Kresowej cechują niezaprzeczalne walory edukacyjne, a jego celem nadrzędnym jest utrwalenie w pamięci młodego pokolenia polskiego dziedzictwa Kresów oraz umożliwienie placówkom oświatowym zaprezentowania dorobku artystycznego w zakresie patriotycznym. Uczestnikom zaś daje szansę zaprezentowania się przed szeroką publicznością w wyjątkowym miejscu – polskim domu Ignacego Jana Paderewskiego w Kąśnej Dolnej.

 

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych