Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

certyfikatWysoka jakość świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej Centrum Zdrowia Tuchów potwierdzona została specjalnym certyfikatem ministra zdrowia. Dokument zaświadcza także o bezpieczeństwie procedur obowiązujących w placówce i sprawności organizacyjnej, dotyczącej ich stosowania.

 

Coraz więcej pacjentów przestaje tolerować złą jakość opieki niektórych placówek służby zdrowia. Jedną ze sprawdzonych metod zapewnienia właściwego poziomu świadczeń jest cztrejestwłaśnie akredytacja. By ją uzyskać trzeba spełnić jednolity dla wszystkich placówek zakres wymogów, zwanych standardami akredytacyjnymi. Dotyczą one szeregu zagadnień, wśród których najważniejsze to: właściwa diagnostyka, ocena stanu pacjenta, skuteczność opieki nad nim, kontrola zakażeń, zabiegi i znieczulenia, farmakoterapia, prawa pacjenta, ale też różne obszary zarządzania. Jak podkreślają przedstawiciele Centrum Monitorowania Jakości wizytujący placówki zainteresowanie uzyskaniem certyfikacji pełne korzyści z akredytacji uzyskują te placówki, które świadomie zmieniają funkcjonowanie, dostosowując je do standardów jakości i bezpieczeństwa opieki, przy pełnym zrozumieniu najwyższego dobra pacjenta i szacunku dla wykonywanej przez siebie pracy.


ctprzychA pracy nie brakuje. W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lekarze Centrum Zdrowia Tuchów przyjęli w ubiegłym roku pacjentów w sumie 44 tysiące razy. Placówka prowadząc przychodnie w Biadolinach Radłowskich, Bruśniku, Ciężkowicach, Jastrzębi, Jodłówce Tuchowskiej, Tuchowie, Wierzchosławicach i Wojniczu otacza opieką lekarską blisko 18 tysięcy mieszkańców Pogórza i zachodniej części powiatu tarnowskiego. Sporym ułatwieniem dla pacjentów korzystających ze świadczeń lekarzy rodzinnych w Tuchowie są szerokie możliwości w zakresie diagnostyki w postaci całodobowego laboratorium analitycznego, Pracowni Tomografii Komputerowej czy Pracowni Mammografii.

 

ctzreklDoceniając zaangażowanie Centrum Zdrowia Tuchów w zakresie opieki nad kobietami w ciąży i mamami ze świadczeń położnych spółki korzysta ponad 7 tysięcy pań. Ponad 13 tysięcy pacjentów zadeklarowało także wybór swojej pielęgniarki pierwszego kontaktu właśnie w Centrum Zdrowia Tuchów. Przypomnijmy, że do pielęgniarki można się zgłaszać w zdrowiu i w chorobie. Może ona między innymi przeprowadzić edukację z zakresu zdrowego stylu życia, czynników ryzyka chorób czy profilaktyki. Może też wykonać podstawowe badania jak pomiar ciśnienia tętniczego, określić wskaźnik masy ciała BMI czy wykonać pomiar poziomu cukru. Pielęgniarka podaje zastrzyki, zakłada opatrunki, zdejmuje szwy, czy wykonuje zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze. Wykonuje też szereg zabiegów zleconych przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę.

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych