tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

szabinski1 stycznia 2019 roku w szpitalu, w wieku 65 lat, po długich zmaganiach z ciężką chorobą odszedł mgr inż. Stanisław Józef Żabiński – pierwszy zastępca burmistrza Miasta i Gminy po odzyskaniu przez Zakliczyn praw miejskich.

4 stycznia (w piątek) o godzinie 12:30 modlitwą Różańca św. w intencji duszy śp. Stanisława Żabińskiego rozpocznie się uroczystość pogrzebowa w kościele pw. św. Idziego opata w Zakliczynie, a po Różańcu o godz. 13:00 Msza święta żałobna.

Do pracy w samorządzie gminy Zakliczyn trafił śp. Stanisław Żabiński w 1993 roku, a konkretnie 26 sierpnia 1993 roku, kiedy to Rada Gminy powołała do życia Zakład Kanalizacji w Zakliczynie, a na kierownika Zakładu ówczesny wójt Stanisław Chrobak powołał Stanisława Żabińskiego. W grudniu 1998 roku, po wygranych wyborach samorządowych wójt Kazimierz Korman powołuje Stanisława Żabińskiego na sekretarza gminy Zakliczyn. Stanisław Żabiński jest sekretarzem gminy Zakliczyn dziewięć lat, w tym czasie Zakliczyn odzyskuje miejski status i 21 marca 2007 roku burmistrz Kazimierz Korman powołuje Stanisława Żabińskiego na swojego zastępcę.

 

Po odejściu z funkcji burmistrza Kazimierza Kormana w 2010 roku, kolejny burmistrz Jerzy Soska również powierza Stanisławowi Żabińskiemu funkcję zastępcy burmistrza i tak samo czyni w 2014 roku kolejny burmistrz Dawid Chrobak. Już choćby ten fakt pokazuje, jakim szacunkiem w samorządzie cieszył się mgr inż. Stanisław Żabiński. Niezależnie od poglądów politycznych każdy, kolejny szef samorządu gminnego i radni każdej kolejnej kadencji cenią Stanisława Żabińskiego za fachowość, uczciwość, pracowitość, lojalność i skromność. W drugiej połowie 2015 roku burmistrz Żabiński zmuszony jest poświęcić nieco więcej czasu swojemu zdrowiu - od lat zmaga się z chorobą i nie daje jej za wygraną. Pod koniec lutego 2016 roku informuje burmistrza Dawida Chrobaka o tym, że zamierza zrezygnować z funkcji zastępcy burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn i przejść na rentę chorobową. 17 marca 2016 roku Stanisław Żabiński żegna się ze współpracownikami z Urzędu Miejskiego. Burmistrz Dawid Chrobak życzy Stanisławowi Żabińskiemu rychłego powrotu do zdrowia: „Panie Stanisławie, panie Burmistrzu – mówi Dawid Chrobak – życzymy zdrowia i czekamy na Pana powrót tutaj do Urzędu. Czeka na Pana stanowisko głównego specjalisty ds. inwestycji, Pańskiego ulubionego działu pracy samorządowej. Dzień później, podczas 18. sesji Rady Miejskiej w Zakliczynie burmistrza Stanisława Żabińskiego żegna Rada Miejska w Zakliczynie podczas której również ja jako dyrektor Zakliczyńskiego Centrum Kultury mam zaszczyt pożegnać wiceburmistrza Żabińskiego, który był prawdziwym przyjacielem samorządowej instytucji kultury. Są podziękowania, kwiaty i upominki dla odchodzącego Zastępcy Burmistrza. Burmistrz Dawid Chrobak powtarza - Panie burmistrzu Stanisławie; proszę wracać do zdrowia i do nas – czekamy na Pana. Jak to ma w zwyczaju, burmistrz Stanisław Żabiński, dziękuje za lata współpracy, przeprasza za to co było nie tak z jego strony i na koniec zaprasza na pożegnalny poczęstunek. Brawa, podziękowania i życzenia zdrowia…. nikt z obecnych podczas pożegnania nie ma wątpliwości, że właśnie odchodzi z pracy jeden z najwartościowszych samorządowców w historii gminy Zakliczyn. Dokładnie w dzień nowego 2019 roku dowiedzieliśmy się, że Stanisław Żabiński odszedł na zawsze, pogrążając w głębokim smutku żonę Urszulę, syna Marcina i rodzeństwo, ale też duże grono przyjaciół z zakliczyńskiego samorządu i wielu znajomych. O pracowitości, kompetencji i ojcowskim podejściu do podwładnych do dziś wspominają pracownicy Urzędu Miejskiego w Zakliczynie mający przywilej i przyjemność pracować ze Stanisławem Żabińskim. - Jeśli pojawiał się jakiś trudny problem do rozwiązania, to można było iść, jak w "przysłowiowy dym" do burmistrza Żabińskiego, który odkładał swoją pracę i cierpliwie tłumaczył w jaki sposób należy się z problemem uporać. Wspólnie starał się ze mną rozwiązać to zadanie, aż do pomyślnego zakończenia. Często zostawał w biurze (po godzinach) by dokończyć swoje, urzędowe sprawy – wspomina jeden z urzędników. - Choć był naszym szefem i drugą osobą po burmistrzu w Urzędzie – wspomina inny z podwładnych Żabińskiego – to byliśmy na Ty. Nie uderzyła mu nigdy do głowy "woda sodowa", ani za czasów sekretarzowania, ani za czasów burmistrzowania. Wymagał od nas, ale wymagał przede wszystkim od siebie.

W 1997 roku po przygotowaniu pierwszej społecznej strategii rozwoju gminy Zakliczyn, której był jednym z najaktywniejszych autorów wraz z grupą, która tą strategię budowała utworzył Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Zakliczyn, którego został pierwszym prezesem. W latach 2004 – 2005 aktywnie pracował przy wdrażaniu Pilotażowego Programu Leader + w efekcie czego powstała Lokalna Grupa Działania Dunajec – Biała; stowarzyszenie skupiające przedstawicieli z trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego i obejmującego swoim działaniem cztery gminy: Ciężkowice, Pleśną, Wojnicz i Zakliczyn. Stanisław Żabiński został pierwszym zastępcą prezesa Zarządu LGD Dunajec – Biała. W roku 2010 kandydował na funkcję burmistrza wraz z Jerzym Soską i Jacentym Dęboszem. W wyborach uzyskał drugi wynik (burmistrzem został wtedy jak pamiętamy Jerzy Soska). Nie obraził się na wyborców,  nowy Burmistrz mianował go swoim zastępcą, a Żabiński odwdzięczył się jemu i kolejnemu Burmistrzowi pracowitością, kompetencją, uczciwością i lojalnością. Tej, w pewnych sytuacjach nadzwyczaj godnej podziwu postawy Stanisława Żabińskiego, powinni się pilnie uczyć wszyscy (bez wyjątku) pracownicy aparatu samorządowego. Stanisław Żabiński zawsze z wielkim szacunkiem odnosił się do każdego, kolejnego Burmistrza zwracając się do przełożonego zazwyczaj "Szefie", ale też w sytuacjach, gdy decyzja szefa nie była zgodna z kryteriami i wiedzą Stanisława Żabińskiego, potrafił swoje zdanie szefowi prosto w oczy powiedzieć, a w sytuacjach szczególnych powiedzieć "nie".

Odszedł od nas człowiek szczególny; kochający najbliższych, rodzinę, mądry a zarazem skromny, chętnie swoją mądrością dzielący się z innymi, przyjazny ludziom, ale nie narzucający się swoją osobą, pracowity i chętnie dzielący się ze współpracownikami swoją wiedzą i doświadczeniem, no i wzór pracownika administracji publicznej, który doskonale wiedział, że jego zadaniem jest wykonywanie prawa, a zaszczytem perfekcyjna realizacja postawionych przed nim zadań. Żadna z postawionych przed Nim spraw nie była zbyt trudna, nawet z chorobą walczył skutecznie przez lata i tylko jej w końcu nie dał rady.

 

W imieniu swoim oraz Zakliczyńskiego Centrum Kultury, a także Stowarzyszenia "Klucz", którego Stanisław Żabiński (pierwszy prezes) był honorowym członkiem, składam żonie śp, Stanisława, Urszuli, synowi Marcinowi oraz rodzinie wyrazy współczucia. Jesteśmy tutaj zasmuceni tym śp. Stanisława odejściem, ale wierzymy, że Pan powołał Go do nowej, niebiańskiej misji, którą śp. Stanisław, jak to On ma w zwyczaju, będzie realizował z właściwym mu oddaniem i pietyzmem.

 

Kazimierz Dudzik

 

 zabinski  zabinski  zabinski
 zabinski  zabinski  zabinski
 zabinski  zabinski  zabinski
 zabinski  zabinski  zabinski
 zabinski  zabinski  zabinski

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych