bie

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

lyborys2 koalicje wyborcze, 20 partii, 325 organizacji oraz 8710 komitetów wyborczych wyborców, w tym aż 7060 komitetów wyborców w gminach takich jak Zakliczyn, czyli liczących poniżej 20 tysięcy mieszkańców, zarejestrowała Państwowa Komisja Wyborcza. Na terenie całej Polski listy kandydatów do samorządu tworzyć mogą koalicje wyborcze SLD Lewica Razem oraz Koalicyjny Komitet Wyborczy PO i Nowoczesnej, dwa komitety wyborcze organizacji; KW Demokracja i Sprawiedliwość oraz KW Oburzeni, także 20 partii politycznych (w tej liczbie wiodące i powszechne znane Polakom partie) oraz 4 komitety wyborcze wyborców; KWW Bezpartyjni Samorządowcy, KWW Jedność Narodu – Wspólnota, KWW Wolność w Samorządzie oraz KWW Kukiz 15. Schodząc niżej, na podwórko subregionu Tarnowskiego, z pewnością wyborcy będą mieć do czynienia z mniejszą liczbą komitetów wyborczych.

 

Zaczynając od gminy Zakliczyn, gdzie PKW zarejestrowała zaledwie jeden komitet wyborczy wyborców, a konkretnie KWW Mateusza Kwieka z Lusławic, możemy spodziewać się w wyborach do samorządu gminnego kandydatów z KW PiS, KW PSL i być może kilku innych komitetów wyborczych o zasięgu krajowym czy regionalnym. Na dzisiaj wszystko wskazuje, że kandydujący na burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak nie będzie miał kontrkandydata. Nowością jest z pewnością fakt, że liderzy samorządowi skupieni wokół byłego burmistrza Tuchowa i byłego starosty tarnowskiego, a obecnego radnego Rady Powiatu Tarnowskiego Mieczysława Krasa, wystartują nie ze Wspólnej Małopolski, a z KWW Wspólny Powiat. To taka ciekawa figura wyborcza, bo co prawda kandydaci pójdą pod szyldem KWW Wspólny Powiat, który jednak podpisał porozumienie ze Wspólną Małopolską i razem popieraja kandydaturę Tomasza Olszówkę na prezydenta Tarnowa.  W gminach powiatu tarnowskiego najwięcej lokalnych komitetów wyborczych wyborców zarejestrowano w podtarnowskiej gminie Lisia Góra – 7 komitetów, następnie w gminach; Żabno, Wojnicz i Wierzchosławice – po 6 komitetów wyborczych wyborców, 5 komitetów wyborczych wyborców ma gmina Tuchów. W powiecie brzeskim zarejestrowano 19 komitetów wyborczych. Prym w tej materii wiedzie gmina Brzesko, gdzie naliczyłem 6 lokalnych komitetów wyborczych – część z nich obok kandydatów na radnych miejskich może wystawić kandydatów do Rady Powiatu. Pozostałe gminy mają: po 3 (Borzęcin i Dębno), po 2 (Czchów, Gnojnik, Szczurowa), a Iwkowa 1 lokalny komitet wyborczy wyborców.

Trwa kompletowanie list. Wiadomo jakie są jedynki na listach do Sejmiku na listach wiodących ugrupowań; Anna Pieczarka otwiera (nadal jeszcze kompletowaną) listę PiS, Stanisław Sorys listę PSL, Krzysztof Nowak listę Koalicji Obywatelskiej i być może będącej języczkiem u wagi tych wyborów listę Wspólnej Małopolski otwierać będzie były prezydent Tarnowa Mieczysław Bień. Dochodzi do ciekawych przetasowań personalnych takich jak na przykład powrót w PiS-ie do gry o fotel prezydenta Kazimierza Koprowskiego w Tarnowie i rezygancja Ryszarda Pagacza z ubiegania się o mandat radnego wojewódzkiego na rzecz radnego Rady Miejskiej w Tarnowie, czy ostatecznie druga pozycja na liście PSL do Sejmiku Wojewódzkiego Adama Kwaśniaka, który przez pewien czas był przymierzany do startu w wyborach do Rady Powiatu Brzeskiego. Tymczasem do Powiatu Tarnowskiego na 2 pozycji na liście PiS zobaczymy Irenę Kusion, a na pozycji numer 5 Józefa Gwiżdża. Jedynką na liście powiatowej PSL będzie Adam Czaplak, który na listę do powiatu zabiera pana Piotra Nadolnika z Gwoźdźca i panią Małgorzatę Wodę z Paleśnicy. Na liście Wspólnego Powiatu reprezentanci gminy Zakliczyn wylosowali numer 3 i numer 7 – te pozycje przydzielą sobie Jerzy Soska i Józef Wojtas. Wśród radnych Rady Miejskiej w Zakliczynie o reelekcję ubiegać będą się m.in.: przewodnicząca Anna Moj z Paleśnicy, Henryk Lasota z Wesołowa, Maciej Krakowski ze Stróż, Urszula Łosko z Charzewic której kontrkandydatem będzie Jan Jewulski, ponownie o mandat radnego powalczą Bogdan Litwa i Ryszard Okoński z Zakliczyna, Ewa Nijak z Wróblowic, Teresa Piekarz z Kończysk, Stanisław Nadolnik z Gwoźdźca. O mandat radnego powalczą sołtysi; Janusz Klocek z Borowej, Zofia Boczek z Faściszowej, Zygmunt Olchawa z Filipowic, Anna Czermak z Lusławic. Z kolei o powrót do Rady Miejskiej postara się Janusz Flakowicz. Nie będą ubiegać się o mandaty radnych gminnych; Jerzy Łopatka z Lusławic, Ryszard Różak z Zawady Lanckorońskiej, Zdzisław Wypasek z Faściszowej, Józef Wojtas z Filipowic który kandyduje do Powiatu. Ostatecznej decyzji o starcie w wyborach nie podjęli przed publikacją tego tekstu: Paulina Siemińska z Woli Stróskiej oraz Kazimierz Piechnik z Olszowej. 

 

My zapraszamy komitety wyborcze kandydatów do reklamy wyborczej w mediach informacyjnych ZCK: Zakliczyninfo oraz Głosicielu. Głosiciel ukaże się we wrześniu i przed wyborami w październiku.

 

Cennik reklam wyborczych poniżej.

 

Zarządzenie
Dyrektora Zakliczyńskiego Centrum Kultury nr 01/08/18 z dnia 28 sierpnia 2018 roku
w sprawie: cennika usług (reklamy wyborczej) w mediach Zakliczyńskiego Centrum Kultury
 

Na podstawie § 8 Statutu Zakliczyńskiemu Centrum Kultury w Zakliczynie zarządzam, co następuje:

§ 1.


Ustalam zasady naliczania i pobierania opłat za reklamy wyborcze oferowane przez wydawnictwa Zakliczyńskiego Centrum Kultury, tj. Miesięcznik "Głosiciel" oraz portal Zakliczyninfo, określone w punktach niniejszego paragrafu w cenach brutto.

 


1. Miesięcznik „Głosiciel” :
a. Zamieszczenie jednorazowej reklamy wyborczej w „Głosicielu”:
- cała strona – 800 zł
- ½ strony - 400 zł
- ¼ strony - 200 zł
- ¹/8 strony – 100 zł
b. Zlecenia wykonania projektu reklamy w gazecie. Cena projektu reklamy uzgadniana jest indywidualnie, a jej wysokość wynika z zamówienia i zależy od tego jakiej złożoności graficznej i formatu jest reklama.

 


2. Reklama wyborcza na portalu internetowym „Zakliczyninfo” :
a. w formie banerów graficznych o wymiarach 260 x 145 pikseli - 300 zł
b. Artykuł wyborczy z maks. 6 tysięcy znaków i 4 zdjęciami przy 10 dniowym czasie emisji na głównej stronie – 200 zł


§ 2.
 


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem opublikowania na portalu Zakliczyninfo, a cennik obowiązuje do 19 października 2018 roku.

 

 

Dyrektor
Zakliczyńskiego Centrum Kultury

/-/ Kazimierz Dudzik

 

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych