bie

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

siecksowEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa lider projektu: „Promocja i rozwój klastra energii ZPT poprzez stworzenie modelu energetyki rozproszonej” ma zaszczyt zaprosić do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym tematu zarządzania odnawialnymi źródłami energii, które odbędzie się 10 września 2018 r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej w budynku Ratusza w Zakliczynie.

 

 

 

 

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych