bie

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

adljFundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych PROELIO wraz z Gminą Zakliczyn zaprasza mieszkańców woj. małopolskiego spełniających poniższe kryteria do udziału w projekcie pn. “Aktywne Dziś – Lepsze Jutro”

 

Kryteria obligatoryjne:

 

Kandydaci do udziału w projekcie:

* są osobami zamieszkującymi teren woj. małopolskiego,
* są osobami w wieku aktywności zawodowej 18 – 60/65 roku życia,
* są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

lub

* są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w PUP bądź zarejestrowanymi w PUP na III profilu pomocy.

 

 

Kryteria fakultatywne:

 

1. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, (Zaświadczenie z placówki pomocy społecznej o pobieranym wsparciu)
2. osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, (Orzeczenie o niepełnosprawności)
3. osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi; w tym z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi; (Orzeczenie o niepełnosprawności)
4. osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ (zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ). (Zaświadczenie z placówki pomocy społecznej o pobieranym wsparciu)
5. osoby, rodziny lub środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. (Zaświadczenie z UG),

 

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących województwo małopolskie to główny cel projektu.
Oferujemy kompleksowe wsparcie dla uczestników, które obejmuje
Zaplanowanie indywidualnej ścieżki rozwoju, dopasowanej do potrzeb i potencjałów uczestnika
Trening kompetencji i umiejętności społecznych,
Wsparcie pośrednika pracy oraz pomoc Trenera Zatrudnienia Wspieranego,
Poradnictwo psychologiczne, prawne oraz mediacje rodzinne,
Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
Bezpłatne specjalistyczne kursy i szkolenia zawodowe zakończone CERTYFIKATEM,
Płatne 6-cio miesięczne staże zawodowe,
Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY

 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych “PROELIO”,
ul. Przewóz 40A/11, 30-716 Kraków
tel: 531 533 575, 570 621 282
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 531 533 575
Poniedziałek – piątek
8:00 – 15: 30

 

Dodatkowe informacje na temat projektu i rekrutacji dostępne są na stronie: www.fundacjaproelio.pl

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych