bie

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

awers9 września 2018 roku na zakliczyńskim Rynku w godzinach od 15:00 do 18:00 odbędzie się „Eko-piknik w Zakliczynie - 100 tysięcy drzew na 100-lecie niepodległości Polski 1918-2018” organizowany wspólnie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zakliczyńskie Centrum Kultury i Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn. Wydarzenie zostanie poprzedzone konferencją w sali im. S. Jordan w ratuszu pod nazwą „Współczesny patriotyzm – czyste środowisko.” Po zakończeniu konferencji z udziałem Witolda Kozłowskiego - Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie oraz Dawida Chrobaka - Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn a także Małopolską Kurator Oświaty Barbarą Nowak, zostanie posadzone „Drzewko wolności.”


finałW ramach „Eko-pikniku w Zakliczynie” odbędą się prezentacje artystyczne młodzieży szkolnej, zabawy animacyjne dla dzieci realizowane przez zakliczyńską firmę „Miś” oraz degustacja zdrowego, smacznego jadła - „Jedz na zdrowie.” Zapraszamy stowarzyszenia i gospodarstwa agroturystyczne do wystawienia swoich stoisk przed ratuszem – zgłoszenia przyjmujemy w siedzibie ZCK. Główną atrakcją będzie akcja „Pet za drzewko” realizowana w ramach ogólnopolskiej akcji „100 tysięcy drzew na 100-lecie niepodległości Polski 1918-2018” pod Honorowym Patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Z regulaminem akcji można zapoznać się poniżej.

 

Regulamin
akcji „100 tysięcy drzew na 100-lecie niepodległości Polski 1918-2018” pod Honorowym Patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę

1. Organizatorem zbiórki surowców jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy współpracy z Zakliczyńskim Centrum Kultury.
2. Regulamin ten jest skierowany do uczestników akcji na terenie miasta Zakliczyn i określa szczegółowo zasady zbiórki surowców oraz wymiany ich na sadzonki drzew.
3. Regulamin zbiórki dotyczy surowców pochodzących z gospodarstw domowych.
4. Uczestnicy akcji będą mieli możliwość dostarczenia surowców do Punktu zlokalizowanego na Rynku w Zakliczynie obok ratusza (przy północnej ścianie ratusza).
5. Na Rynku ustawiony będzie namiot oznaczony logotypem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Zakliczyńskiego Centrum Kultury oraz hasłem akcji „Pet za drzewko” .
6. Punkt będzie działać od godziny 15:00 do 18:00 (lub do wyczerpania sadzonek drzew) w dniu 9 września 2018 roku.
7. Przez surowce rozumiane są: zgniecione butelki PET (różnej wielkości).
8. Wszystkie osoby, które dostarczą w dniu 9 września 2018 roku do lokalizacji opisanej
w punkcie 4 niniejszego Regulaminu surowce otrzymają za 10 zgniecionych butelek pet (niezależnie od pojemności) – 1 sadzonkę.
9. Dodatkowo zorganizowany zostanie "konkurs ekologiczny", gdzie uczestnicy akcji będą mogli odpowiadać na pytania quizu ekologicznego. Trzy dobre odpowiedzi = jedna sadzonka.
10. Nagrodami w niniejszym konkursie są sadzonki drzew – do wyczerpania asortymentu.
11. Regulamin ten jest stosowany tylko do surowców pochodzących z gospodarstw domowych. Nie ma on zastosowania do surowców otrzymywanych w ramach działalności gospodarczej i przemysłowej.
12. Jedna osoba nie może otrzymać więcej niż 2 sadzonki drzew.
13. W momencie oddania za sadzonkę surowca staje się on własnością organizatora akcji.
14. Biorąc udział w akcji uczestnicy oświadczają, iż przysługują im prawa majątkowe do oddanego surowca oraz że nie są one ograniczone na rzecz osób trzecich.
15. Regulamin zbiórki ma na celu promocję właściwych postaw ekologicznych wśród uczestników akcji i podnoszenie świadomości dot. niepodległości Polski i dbałości o jej przyrodę.

 

Warto pojawić się na zakliczyńskim Rynku 9 września 2018 roku – zapraszamy.

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych