ferie

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

Rozmowa z burmistrzem Miasta i Gminy Zakliczyn Dawidem Chrobakiem.

 

podpisanieKończący się rok był chyba jednym z bardziej udanych w tej kadencji. Z jednej strony minister MSWiA Mariusz Błaszczak otwiera posterunek policji, a to Beata Szydło wspiera budowę żłobka i przedszkola, natomiast Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk daje zielone światło do budowy mieszkań w ramach Mieszkania Plus.

 

Rzeczywiście to jest wyjątkowy rok. Natomiast kolejne 12 miesięcy zapowiada się również ciekawie. W planach jest przebudowa ul. Grabina, powstanie nowoczesnego targowiska, liczymy też na pozytywne rozstrzygnięcie przez Urząd Marszałkowski naszego wniosku o dofinansowanie rewitalizacji rynku w Zakliczynie. Kończący się rok to nie tylko inwestycje. Na zawsze w historii naszego samorządu zapisze się moment ustanowienia Świętego Jana Pawła II patronem Zakliczyna i Ziemi Zakliczyńskiej. Jesteśmy papieskim miastem, co dla nas jest niezwykle ważnym oraz historycznym wydarzeniem.

 

 

Podróżując przez gminę Zakliczyn często można było spotkać drogowców. Dużo dróg udało się naprawić w tym roku?

 

W sumie w 2017 r. wykonaliśmy blisko 15 kilometrów dróg asfaltowych w ramach środków pochodzących z budżetu gminy, wspartych rządowymi dotacjami. Tylko z tzw. powodziówek położyliśmy blisko 7 kilometrów nowego asfaltu, co kosztowało ponad 2 mln zł, z czego ponad 1,6 mln zł pochodziło z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. To doskonały przykład, że opłaca się zabiegać o pieniądze zewnętrzne, które odciążają nasz budżet. Inwestycje drogowe realizowaliśmy w każdej z 24 miejscowości Gminy Zakliczyn.

 

Śledząc media społecznościowe można dostrzec, że burmistrz często odwiedza Warszawę, gdzie spotyka się z różnymi ministrami. Takie dwustronne rozmowy są najbardziej skuteczne jeśli chodzi o pozyskiwanie pieniędzy?

 

Staram się być aktywny, uczestniczę w wielu konferencjach, jeżdżę do Warszawy, aby lobbować na rzecz Zakliczyna. To szalenie ważne, aby być na bieżąco z wytycznymi, mieć kontakt z ekspertami i decydentami, którzy ostatecznie kierują środki do naszej gminy. Każda złotówka jest ważna, staram się uświadamiać różne instytucje z jakimi borykamy się problemami. Jednym z efektów moich wyjazdów jest pozyskany milion złotych z rezerwy ogólnej na budowę przedszkola i żłobka w Zakliczynie. Rozmawiam, przekonuję. Jest pozytywny klimat w Warszawie dla Zakliczyna i jestem przekonany, że ta dobra atmosfera będzie trwała nadal. Obecny rząd stawia na zrównoważony rozwój, wspiera mniejsze ośrodki, dlatego chcemy wykorzystać szansę.

 

Przykładem wykorzystanej szansy jest rządowy program Mieszkanie Plus?

 

Oczywiście! Za nami podpisanie listu intencyjnego i umowy przygotowawczej spółki celowej, która będzie inwestorem tego przedsięwzięcia. Zakliczyn, Łomża i Szerzyny to 3 pierwsze samorządy w kraju, które zostały wybrane do podpisania umowy przygotowawczej spółki celowej z Krajowym Zasobem Nieruchomości. Mamy również zagwarantowaną kwotę blisko 8 mln zł rządowych środków na realizację inwestycji. To dla nas duże wyróżnienie. Obecnie jesteśmy na etapie zlecenia przygotowania dokumentacji projektowej z terminem wykonania ustalonym na koniec maja br. Myślę, że rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w 3 kwartale 2018 r. Ten program ma dla nas bardzo duże znaczenie, ponieważ chcemy dać szansę młodym ludziom, aby mogli pozostać na naszej ziemi, nie musieli za pracą i mieszkaniem wyjeżdżać do większych ośrodków miejskich lub zagranicę. Tworzymy dla mieszkańców warunki, w których mogą się rozwijać, zakładać rodziny. Myślę, że wybudowanie 70 mieszkań (40 w Lusławicach i 30 w Paleśnicy) w ramach rządowego programu pozwoli zatrzymać w gminie naszych młodych mieszkańców.

 

Gmina Zakliczyn przystąpiła również w 2017 r. do rządowego programu elektromobilności.

 

Tak, Gmina Zakliczyn jest jednym z 27 samorządów w kraju, które podpisały z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o współpracy w ramach programu ,,Bezemisyjny Transport Publiczny”.
W ramach programu planujemy zakup autobusu elektrycznego. Środki dla samorządów - na zakup innowacyjnych autobusów elektrycznych i stacje ich ładowania - przydzieli Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie w ramach programu będzie przyznawane na lata 2019-2023. Zastosowane w autobusach nowatorskie rozwiązania mają zapewnić mieszkańcom nową jakość podróży, a jednocześnie ograniczyć koszty eksploatacyjne i zanieczyszczanie powietrza.

 

Wspomniał Burmistrz o rewitalizacji, ale prologiem tej inwestycji jest remont w Ratuszu. Zakliczyn wreszcie ma piękną salę konferencyjną.

 

Udało nam się zrealizować w tym roku bardzo ważne zadanie, które zmieniło wnętrze ratusza nie do poznania. Jest to przecież miejsce spotkań mieszkańców, organizacji pozarządowych, radnych, stanowiąc swoista wizytówkę naszego miasta. Sala im. Wawrzyńca Spytka Jordana, założyciela Zakliczyna, za ponad 600 tys. zł zyskała klimatyzację, nowe nagłośnienie i oświetlenie, a mieszkańcy mogą już teraz w godnych warunkach spotkać się i rozmawiać. Ponad 350 tys zł pozyskaliśmy na to zadanie ze środków unijnych.

 

Pierwszym ważnym spotkaniem w tych nowych wnętrzach była wizyta marszałka małopolski Jacka Krupy, który podpisał umowę z wykonawcą trasy rowerowej, która połączy gminę Zakliczyn z gminą Czchów.

 

Jest to świetna informacja dla wszystkich miłośników jazdy na rowerze. Sam z niecierpliwością czekam, aż ta inwestycja zostanie oddana do użytku, aby nauczyć tam mojego syna jeździć rowerem. Sam też lubię w wolnych chwilach wsiąść na rower i pomknąć przed siebie. Dzięki podpisanej niedawno umowie powstanie 17-kilometrowy szlak rowerowy ciągnący się przez malownicze tereny, a przede wszystkim wałem powodziowym wzdłuż Dunajca. Będzie to dla nas kolejny turystyczny atut. Turystyka rowerowa jest coraz bardzie popularna, dlatego wiele obiecujemy sobie po uruchomieniu tej trasy. Po ukończeniu trasy VeloDunajec Małopolska będzie dysponować nie lada atrakcją dla wszystkich miłośników jazdy na dwóch kółkach. Koszt budowy zakliczyńskiego odcinka wyniesie ponad 8 mln zł.

 

Wspomniał Burmistrz o nowym targowisku. Zakliczyn zatem odciśnie się na mapie jeszcze bardziej jako Handlowa Stolica Pogórza.

 

Mamy już wypracowaną markę, która zyska kolejny element. Targowisko na ul. Grabina będzie służyło tym wszystkim, którzy dotychczas tam handlowali. W nowoczesnej przestrzeni rolnicy będą mogli handlować uprawami oraz trzodą. Nie zabraknie też ekologicznej żywności, ale również i zaplecza technicznego, parkingu etc. Handel oczywiście nie znika z rynku w Zakliczynie. Wierzę, że w perspektywie najbliższych lat Zakliczyn zyska dwa piękne i nowoczesne miejsca, gdzie będzie kwitnął handel.

 

Jak wspomniałem na wstępie, po latach posterunek policji w Zakliczynie został otwarty na nowo. Co natomiast dobrego działo się w jednostkach OSP?

 

Udało nam się pozyskać pieniądze na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP Zakliczyn za kwotę ponad 150 tys. zł oraz sprzęt pierwszej pomocy z Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości dla wszystkich 8 jednostek OSP z terenu Gminy Zakliczyn. W sumie otrzymaliśmy 260 tys. zł, za co jeszcze raz dziękuję ministrowi Zbigniewowi Ziobro.

 

Z czystym sumieniem można poddziadzieć, że podniesiono w tym roku poziom bezpieczeństwa mieszkańców?

 

Z jednej strony mamy posterunek policji, z drugiej strony doposażamy jednostki OSP. Tak, mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznej.

 

Czyli rzeczywiście ten rok był naprawdę udany.

 

Wszystko na to wskazuje. Ale trzeba pamiętać, że w ciągu tych ostatnich trzech lat zrobiliśmy duży skok jakościowy. Pozyskaliśmy miliony złotych na rozwój naszego samorządu. Dla przykładu podam, że w 2017 roku na nasze drogi wydano w sumie ponad 4 mln zł. Natomiast w całej kadencji położono 42 kilometry nowego asfaltu, za kwotę ponad 9 mln zł. Środki, które spływają do Gminy Zakliczyn to efekt dobrej współpracy i wsparcia parlamentarzystów PiS udzielonego naszej gminie. Mocno wspierają naszą gminę posłowie: Michał Wojtkiewicz, Prof. Włodzimierz Bernacki, Wiesław Krajewski, Jarosław Szlachetka, senator Prof. Kazimierz Wiatr, minister Józefa Szczurek – Żelazko oraz wojewoda Piotr Ćwik i wicewojewoda Józef Gawron.

 

Wszystko ładnie brzmi, ale jak wygląda kondycja finansowa budżetu? Sporo inwestujecie, pozyskujecie dotacje, które wymagają wkładu własnego. Zakliczyn żyje z kredytu?

 

Nie. Gdy zaczynałem pełnić funkcję burmistrza w grudniu 2014 r. byliśmy zadłużeni na kwotę 13,1 mln zł. To było rekordowe zadłużenie w historii Gminy Zakliczyn. Na koniec 2016 r. obniżyliśmy zadłużenie do kwoty 8,7 mln zł. Spłacamy wszystkie kredyty sprzed lat, które były wysoko oprocentowane i drenują budżet gminy. Mimo tego, w roku 2017 budżet inwestycyjny sięgnął poziomu 11,6 mln zł. Pomimo realizacji wielu inwestycji był to też kolejny rok w którym udało się obniżyć zadłużenie. Na koniec 2017 r. zadłużenie Gminy Zakliczyn wyniosło 8,6 mln zł. Co również jest bardzo istotne w rok 2018 Gmina Zakliczyn wchodzi z nadwyżką budżetową w wysokości 1,7 mln zł, co pozwala na zapewnienie wkładu własnego Gminy m.in. do programów rządowych i programów unijnych (RPO WM oraz PROW), które niebawem zostaną ogłoszone.

 

Jak natomiast wygląda przyszły rok pod kątem inwestycyjnym?

 

Kwota zaplanowana w budżecie Gminy Zakliczyn na rok 2018 po stronie wydatków wynosi 57 mln zł, z czego na inwestycje wydamy ponad 13,2 mln zł! To rekord w historii Gminy Zakliczyn. O części inwestycji już wspomniałem, jak chociażby remont targowiska, przebudowa ulicy Grabina, dokończenie budowy żłobka i przedszkola, dokończenie budowy świetlicy i zaplecza sportowego w Paleśnicy, dokończenie chodnika ze ścieżką rowerową przy ul. Ruchu Oporu w Zakliczynie, rozpoczęcie budowy mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus, liczymy na rozpoczęcie rewitalizacji rynku. W ramach środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przebudujemy ul. Ofiar Katynia w Zakliczynie oraz 2,5 km drogi gminnej we Wróblowicach w kierunku Siemiechowa. To nasze najważniejsze zadania zaplanowane w budżecie gminy na przyszły rok. Nie zwalniamy tempa. Będziemy również zabiegać o kolejne środki zewnętrzne m.in. z MSWiA remont dróg gminnych w ramach ,,powodziówek”, środki UE z Urzędu Marszałkowskiego na realizację ważnych zadań podnoszących jakość życia mieszkańców (m.in. kanalizacja, wodociągi), środki z Urzędu Marszałkowskiego i Powiatu Tarnowskiego na budowę chodników ze ścieżkami rowerowymi przy drogach wojewódzkich i powiatowych, środki na budowę sali sportowej w Gwoźdźcu w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

Na jakim etapie jest wniosek Gminy Zakliczyn na rewitalizację rynku w Zakliczynie?

 

Wniosek przeszedł ocenę formalną. Liczymy na pozytywną ocenę merytoryczną naszego wniosku i rozpoczęcie rewitalizacji rynku. Ubiegamy się o dofinansowanie w wysokości 7,1 mln zł. Łączny koszt rewitalizacji wynosi ponad 9,8 mln zł. Nie ma co ukrywać, że w skali całego województwa środków nie ma za wiele. W konkursie na rewitalizację (działanie 11.2 odnowa obszarów wiejskich) ocenę formalną przeszło 146 projektów wartych ponad 400 milionów złotych (wartość wnioskowanego dofinansowania). Natomiast w naszym województwie przeznaczonych do rozdysponowania przez Urząd Marszałkowski na to działanie jest zaledwie 118 milionów złotych. Rozstrzygnięcie naboru planowane jest na miesiąc luty br. Pozostaje tylko czekać na pozytywny finał tych poczynań i otrzymanie odpowiedniej dotacji na realizację tego ambitnego przedsięwzięcia. Rynek po rewitalizacji ma uzyskać nową jakość w odbiorze zarówno dla mieszkańców jak i tych, którzy odwiedzą Zakliczyn po raz pierwszy. Będzie to nowe oblicze Zakliczyna – handlowej stolicy Pogórza. Oczywiście handel na rynku będzie nadal się odbywał. Tradycyjne jarmarki na rynku stanowią wizytówkę Zakliczyna. Po rewitalizacji będzie więcej wolnej przestrzeni, dzięki czemu przybędzie m.in. miejsc parkingowych i miejsca do handlu, którego brak widać zwłaszcza w dni targowe. Będzie też specjalnie przygotowane miejsce dla dorożek. Istotne, że udało się zachować przejazd przez środek Rynku oraz przystanek autobusowy.

 

 

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych