ferie

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

swiatecznaPowody do dumy miał burmistrz Dawid Chrobak podczas świątecznego, samorządowego spotkania w Sali im. S.W. Jordana w dniu 28 grudnia 2017 roku. Tego dnia w godzinach dopołudniowych odbyła się ostatnia sesja Rady Miejskiej w Zakliczynie w minionym roku. Podczas tej sesji radni przyjęli jednomyślnie budżet Gminy Zakliczyn na 2018 rok, który zakłada wydatki w łącznej kwocie ponad 57 mln złotych, z czego wydatki inwestycyjne mają przekroczyć 13 mln złotych – jeśli tak się stanie, będzie to rekordowa suma wydatków inwestycyjnych nie tylko kończącej się kadencji, ale w ogóle w historii Gminy Zakliczyn.

dchorbakPodczas otwarcia świątecznego spotkania burmistrz Dawid Chrobak na kilkudziesięciu slajdach zaprezentował dokonania 2017 roku. - Na kilkadziesiąt zadań inwestycyjnych wydaliśmy kwotę ponad 11 mln 6oo tys. zł. Rozpoczęliśmy budowę przedszkola i żłobka w Zakliczynie (wartość 5,5 mln zł, z czego dotacja ze środków z rezerwy ogólnej budżetu Państwa blisko 1 mln zł), świetlicy i zaplecza sportowego i świetlicy w Paleśnicy (wartość 1,2 mln zł, z czego 250 tys. zł dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki), wykonaliśmy ponad 14,5 km nowych nakładek asfaltowych na drogach gminnych za kwotę 4 mln zł, z czego ze środków powodziowych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pozyskaliśmy kwotę ponad 1,6 mln zł. Wykonaliśmy również ponad 1,4 km chodników i ścieżek rowerowych: Faściszowa - Kończyska (700 m/b) - 700 tys. zł, Paleśnica - Borowa (400 m/b) - 320 tys. zł, Stróże (300 m/b) - 220 tys. zł. Rok 2017 to również historyczny rok dla Zakliczyna i Ziemi Zakliczyńskiej, bowiem 15 czerwca Patronem Miasta Zakliczyna został ustanowiony Św. Jan Paweł II – mówił burmistrz Chrobak w podsumowaniu 2017 roku. Wizytówką tej kadencji jest konsekwentne obniżanie zadłużenia Gminy Zakliczyn; w 2014 roku na koniec poprzedniej kadencji samorządu dług Gminy wynosił 13 mln 100 tys. zł. Po roku rządów Dawida Chrobaka, na koniec grudnia 2015 roku zadłużenie Gminy spadło do kwoty 11 mln 200 tys. zł. Po dwóch latach, w grudniu 2016 roku do sumy 8 mln 700 tys. zł. Na koniec 2017 roku zadłużenie Gminy zostało obniżone o kolejne 100 tys. zł do kwoty 8 mln 600 tys. zł. Burmistrz poinformował, że w rok 2018 Gmina wchodzi z nadwyżką budżetową wysokości 1 mln 700 tys. zł, co pozwala na zapewnienie wkładu własnego Gminy m.in. do programów rządowych i unijnych (RPO WM oraz PROW), które niebawem zostaną ogłoszone. Uroczyste spotkanie w ratuszu zaszczycili obecnością zacni goście, a wśród nich parlamentarzyści; prof. Włodzimierz Bernacki, dr Michał Wojtkiewicz i Wiesław Krajewski oraz Piotr Ćwik - Wojewoda Małopolski. Samorząd powiatowy reprezentowali; Paweł Smoleń - Przewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego Adam Czaplak oraz radni powiatowi; Irena Kusion i Kazimierz Korman. Stan duchowny reprezentowali; proboszcz parafii pw. św. Idziego ks. Paweł Mikulski oraz dominikanie Andrzej Chlewicki i Wojciech Gołaski. Obecni byli honorowi obywatele Gminy Zakliczyn z Władysławem Żabińskim oraz wyżej wymienionymi Andrzejem Chlewickim OP i Kazimierzem Kormanem, radni Rady Miejskiej z przewodniczącą Anną Moj, kierownicy samorządowych jednostek organizacyjnych i sołtysi. Podczas wystąpień osiągnięcia Burmistrza i Gminy Zakliczyn chwalili posłowie, Wojewoda Małopolski i przewodniczący Smoleń. Na zakończenie, po wystąpieniu ks. Pawła Mikulskiego odbył się krótki koncert Krystyny Man Li Szczepańskiej i jej utalentowanych córek; Melody i Mirandy. Jedną z ważnych części świątecznego spotkania była gala „Jordanów” - nagrody honorowego stowarzyszenia „Klucz”, ale o tym napisze w osobnym artykule.

manli manli manli
manli manli manli
manli manli manli
manli manli manli
manli manli manli
manli manli manli
manli manli manli
manli manli manli
manli manli manli
manli manli manli
manli manli manli
manli manli manli
manli manli manli
manli manli manli
manli manli manli
manli manli manli
manli manli manli
manli manli manli
manli manli manli
manli manli manli
manli manli manli

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych