Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

pierwszy dzwonek Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie informuje, że do dnia 15 maja 2015 roku można składać wnioski na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych (głównie książek) w ramach projektu "Pierwszy dzwonek". O wsparcie mogą ubiegać się rodziny wielodzietne, to jest mające troje i więcej dzieci, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 684 zł netto. Warunkiem uzyskania wsparcia finansowego dla ucznia w ramach projektu jest złożenie przez wnioskodawcę "Deklaracji” stanowiącej załącznik.


Załączniki do pobrania znajdziecie na stronie GOPS-u tutaj: http://gopszakliczyn.pl/menu-poziome/aktualnosci/ii-edycja-projektu-pierwszy-dzwonek/

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.