Przejście do firmy KM-Net

SKO

rozpoczęcie konkursu Dnia 13 kwietnia 2015 roku w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stróżach odbyła się II edycja Gminnego Konkursu Języka Angielskiego "Master of English" Mistrz Języka Angielskiego. KOnrad Rudnicki odbiera nagrodę Adresatami konkursu byli uczniowie klas V-VI szkół podstawowych z gminy Zakliczyn. Każda szkoła mogła wyłonić dwóch uczestników po uprzednim przeprowadzeniu eliminacji szkolnych z uwzględnieniem literatury i zakresu materiału podanego przez organizatora konkursu – mgr Annę Banaś – nauczycielkę języka angielskiego i niemieckiego w Szkole Podstawowej w Stróżach. Łącznie do konkursu przystąpiło 14 uczniów z siedmiu szkół podstawowych Gminy Zakliczyn. Patronat nad Konkursem objęli: Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak oraz Wydawnictwo Językowe Pearson Longman. Gościem honorowym konkursu była pani Małgorzata Jaworska - Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Zakliczynie, popierająca idee tego typu rywalizacji oraz popularyzacji nauki języka angielskiego.


Do głównych celów II Gminnego Konkursu Języka Angielskiego należały:

• Motywowanie uczniów do aktywnej nauki języka angielskiego.
• Podnoszenie poziomu umiejętności językowych.
• Pogłębianie zainteresowań uczniów kulturą angielskiego obszaru językowego.
• Zachęcanie do współzawodnictwa.
• Promocja uczniów szczególnie uzdolnionych językowo.
• Wyłonienie zwycięzcy i nadanie mu tytułu Mistrza Języka Angielskiego 2015 „Master of English” 2015

O godz. 10 00 uczestnicy przystąpili do pisania testu. Pytania konkursowe testu zostały opracowane przez zaprzyjaźnioną ze Szkołą Panią metodyk języka angielskiego.
Test składał się z 5 części:

Część A - część sprawdzająca umiejętności językowe (słuchanie, czytanie).mistrz języka angielskiego test
Część B - część sprawdzająca znajomość środków językowych
Część C- część leksykalna.
Część D - część gramatyczna.
Część E - część kulturowa. Elementy kultury, geografii, historii i tradycji Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Test trwał 60 minut i zawierał zadania typu: „prawda fałsz”, test wyboru, wypełnianie luk, przyporządkowywanie, tłumaczenie na język angielski, podawanie nazw, podpisywanie.
Podczas gdy Komisja sprawdzała prace uczniów, uczestnicy konkursu uczestnicy konkursuuczestniczyli w warsztatach plastyczno – językowych „The United Kingdom – a symbol”. Zadaniem uczniów było wykonanie pracy plastycznej formatu A4 prezentującej jeden z wybranych symboli Zjednoczonego Królestwa (Anglii, Szkocji, Walii lub Irlandii Północnej). Uczniowie układali i przyklejali fragmenty porozcinanych puzzli przedstawiających wylosowany przez siebie symbol the UK, a następnie z porozcinanych zdań układali i przyklejali informacje stanowiące opis swojego symbolu w języku angielskim. Pomysł warsztatów cieszył się wśród uczniów dużym powodzeniem.
W skład komisji wchodzili nauczyciele języka angielskiego (opiekunowie przybyli wraz z uczestnikami) z uczestniczących w konkursie szkół. Nad przebiegiem konkursu i pracą komisji czuwał organizator konkursu - mgr Anna Banaś. Podsumowanie konkursu i rozdanie nagród nastąpiło w dniu konkursu.
Oto zwycięzcy II Gminnego Konkursu Języka Angielskiego „Master of English 2015” :

I miejsce – Konrad Rulaureaci konkursudnicki (40/64 pkt.) - uczeń kl. VI Szkoły Podstawowej w Paleśnicy Konrad uzyskał tym samym tytuł „Mistrza Języka Angielskiego 2015” w kategorii klas V-VI
II miejsce – Klaudiusz Krakowski (39/64 pkt.) – uczeń kl. VI Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu
III miejsce – Zuzanna Kusek (37/64 pkt.) - uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej w Zakliczynie

Poziom konkursu w opinii uczestników oraz nauczycieli języka obcego był bardzo wysoki. Walka o miejsca na podium była niesamowicie wyrównana. Zwycięzcy zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami oraz otrzymali wartościowe nagrody książkowe. Z kolei wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali słodkości oraz pamiątkowe gadżety ufundowane przez Patronatów konkursu.

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.