teatr

Przejście do firmy KM-Net

cmr

Polska-fest

pdu

 

konwersjaWe minione wtorek i środę pracownicy Zakliczyńskiego Centrum Kultury uczestniczyli w szkoleniu przygotowanym przez Dział Szkoleń i Profesjonalizacji Konwersja cyfrowa domów kultury Narodowego Centrum Kultury. Szkolenie to było jednym z kluczowych elementów projektu "Konwersja cyfrowa domów kultury” realizowanego przez ZCK w ramach zadania pod nazwą "Multimedialne ZCK". Poprowadziła je doświadczona i bardzo sympatyczna trenerka pani Izabella Ferenc, która przekazała szereg potrzebnych informacji, ważnych w procesie cyfryzacji ZCK.

 


szkolenieKCProjekt realizowany przez Zakliczyńskie Centrum Kultury oprócz doposażania i przygotowania instytucji do poszerzenia swojej oferty kulturalnej kładzie duży nacisk na wzrost kompetencji cyfrowych i wdrażanie nowych technologii w kulturze. Pierwszym etapem szkoleń były webinaria dotyczące właśnie kompetencji cyfrowych i nowych technologii w kulturze.

 

 

szkolenieKC2Drugim etapem projektu było właśnie wyżej wspomniane szkolenie stacjonarne pt.: „Projektowanie oferty kulturowej on-line”. Szesnastogodzinne szkolenie skierowane było do rozbudowanych zespołów (dyrekcja, pracownicy działów obsługi widza, edukacji kulturalnej, koordynatorzy ds. dostępności) i miało na celu stworzyć podstawę do autorefleksji i wypracowania strategii cyfrowej ZCK.

 

szkolenieKC1Poruszono zagadnienia tj. diagnoza zasobów – (zasoby osobowe, sprzętowe, programowe; kim są dotychczasowi odbiorcy, a także jakich odbiorów instytucja chciałaby włączyć do swoich działań), generowanie i projektowanie nowych działań ZCK, podstawy budowania publiczności, aktualne trendy w ofercie instytucji, narzędzia on-line i ich wykorzystanie w wirtualnej ofercie oraz dostępność oferty Zakliczyńskiego Centrum Kultury. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. czym jest i czemu ma służyć mapowanie zasobów. Poznali narzędzia cyfrowe umożliwiające zdalną edukację i animację kultury, zapoznali się też z internetowymi narzędziami do wyszukiwania danych i korzystania z zasobów cyfrowych. Szeroko omówione było bezpieczeństwo w sieci i ochrona praw autorskich oraz korzystanie z licencji umożliwiających dzielenie się twórczością z innymi użytkownikami sieci (tym samym zapewnienie jak najszerszego dostępu do kultury i edukacji).

 

szkolenieKC3Ponadto każdy z pracowników mógł wzbogacić swoją wiedzę na temat przydatnych narzędzi i aplikacji, otwartych zasobów czy sposobów zabezpieczania swoich kont mailowych, facebookowych oraz dysków sieciowych.


Celem tego etapu było doprecyzowanie sposobu i stopnia konwersji cyfrowej ZCK a także podniesienie kompetencji nabytych w pierwszym etapie szkoleniowym.

 

Mocno zmotywowała załogę opinia pani trener o naszej instytucji:
- ...Wspaniały zespół, ogromny potencjał, pełna świadomość lokalnych zasobów! Od takich ludzi można się wiele nauczyć, to właśnie najbardziej cenię w szkoleniach-czerpiemy od siebie wzajemnie... – podsumowała nasze spotkanie pani Izabela. Oceniła również, że inne instytucje kultury w Polsce mogą wiele się od nas nauczyć.


Po zakończonym drugim etapie szkoleń w ramach projektu, czas na wdrażanie zdobytej wiedzy i umiejętności w codziennej pracy. Zespół ZCK czeka jeszcze etap trzeci szkolenia tj. tematyczne szkolenia on-line i konsultacje z tutorem cyfrowym.

 

logotypyProjekt grantowy Konwersja cyfrowa domów kultury jest dofinansowany z Funduszy Europejskich, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.