teatr

Przejście do firmy KM-Net

cmr

Polska-fest

pdu

 

miu5Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn "Klucz" od początku kwietnia  realizuje projekt pn. "Mistrz i uczeń - sekcja smyczkowa", popularyzujący i rozpowszechniający sztukę ludową, a w szczególności muzykowanie ludowe z regionów Pogórza, Krakowiaków Wschodnich i Lachów Sądeckich. Projekt ten otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

 

logoministerstwoW ramach projektu zaplanowano warsztaty muzyczne doskonalące technikę gry na instrumentach ludowych tj. kontrabas i skrzypce, skierowanych do członków Kapeli Opatkowice, działającej przy Zakliczyńskim Centrum Kultury.

 

KLUCZWielu z członków Kapeli Opatkowice to osoby, które przygodę ze skrzypcami lub kontrabasem rozpoczęły samodzielnie, gdyż nie miały możliwości rozwijania swoich pasji w szkole muzycznej. Dzięki kolejnemu projektowi "Klucza", indywidualne warsztaty z mistrzem pozwolą uzupełnić wiedzę i podnieść poziom umiejętności  technicznych członków Kapeli.

 

Ze względu na fakt, iż w naszym otoczeniu ten rodzaj kultywowanej tradycji ludowej cieszy się dużym zainteresowaniem zdecydowano o kontynuowaniu zajęć w koncepcji Mistrz i uczeń, dzięki czemu osoby, które interesują się tematem, podczas warsztatów zdobędą odpowiednie umiejętności  i w przyszłości będą mogły przekazać swoją wiedzę kolejnemu pokoleniu. Przypomnijmy, że warsztaty gry na skrzypcach i kontrabasie prowadzi wykwalifikowany i doświadczony muzyk i nauczyciel oraz utalenotwana artystka - Pani Justyna Chmielek-Korbut.

 

miu miu miu
miu miu  

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.