tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

 

lparaf

Kościół w Domosławicach

Kościół i parafia zostały erygowane przez biskupa Grzegorza Zieglera pod wezwaniem Nawiedzenia Matki Bożej. Kościół w Domosławicach, poświęcony 2 czerwca 1796 roku, powstał z fundacji hrabiego Antoniego Lanckorońskiego, który zezwolił na częściową rozbiórkę murów zniszczonego zamku melsztyńskiego i użycie kamienia i cegły jako materiału budowlanego.

Poświęcenie kościoła to też faktyczna, choć jeszcze nie oficjalna data powstania nowej, domosławickiej parafii. Wszak jak pisze o. Władysław Szołdrski, nowo powstała parafia utworzona z Domosławic, Biskupic Melsztyńskich i Faliszewic należących dotąd do parafii czchowskiej oraz Charzewic, Melsztyna i Zawady Lanckorońskiej dotąd tworzących parafię melsztyńską „urzędowo istnieć poczęła w roku 1799, a cały majątek parafii melsztyńskiej wraz z ciążącymi na nim pobożnemi fundacjami przeszedł na jej własność”. Konsekracji kościoła dopełnił Ks. biskup Grzegorz Ziegler. Ceremonia miała się odbyć 28 czerwca 1824 r. w niedzielę, z powodu jednak wylewu rzeki biskup nie mógł przybyć na czas oznaczony. Dopiero następnego dnia konsekracja się odbyła. Najcenniejsze historyczne pamiątki po parafii melsztyńskiej to kamienna chrzcielnica z 1490 roku i przepiękna, odnowiona w ostatnim czasie monstrancja z pierwszej połowy XVI wieku. Geneza parafii domosławickiej jest niezwyczajna i w głównej mierze jest zasługą Bogarodzicy, czczonej tutaj od pierwszej połowy XVII wieku w wizerunku ikony łaskami słynącej - Matki Bożej Domosławickiej

cdn.

Opracowali;
Proboszcz Parafii ks. Marek Kądziołka oraz Kazimierz Dudzik

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych