tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

sodiStrażacka Orkiestra Dęta "Filipowice" to zespół artystyczny składający się z młodych i bardzo młodych muzyków. Kapelmistrzem Orkiestry jest jej wychowanek Dominik Malik, który z bardzo dobrym wynikiem ukończył właśnie Studium Kapelmistrzowskie przy Małopolskim Centrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu.

Młodzi z "Filipowic" są ambitni i prezentują wysoki poziom, czego przykładem były ubiegłoroczne sukcesy na przeglądach orkiestr oraz zaproszenia na koncerty do wielu miast w Małopolsce. O tym, że SOD "Filipowice" potrafi zachwycić widownię, można było się przekonać podczas koncertów Orkiestry u nas: na Święcie fasoli czy podczas jubileuszu 25 – lecia działalności "Filipowic."

 

 

sodPracę kapelmistrza, muzyków i kierownika Orkiestry Małgorzaty Soski doceniają znawcy muzyki, ale doceniają też: Zakliczyńskie Centrum Kultury i sodkStowarzyszenie "Klucz" z Klubem Przyjaciół SOD, które finansują podstawowe, bieżące potrzeby "Filipowic", takie jak m.in. wynagrodzenie kapelmistrza, wyjazdy na koncerty czy wynajem instrumentów ze szkoły muzycznej.

Bardzo przychylnie i ze zrozumieniem do wniosku kapelmistrza Orkiestry Dominika Malika odniósł się burmistrz Dawid Chrobak oraz Rada Miejska w Zakliczynie, dzięki czemu w budżecie Zakliczyńskiego Centrum Kultury znalazły się środki na opłacenie instruktorów, którzy w tym roku prowadzą zajęcia w sekcjach muzycznych Orkiestry – na ten cel w dotacji Gminy Zakliczyn dla Zakliczyńskiego Centrum Kultury znalazła się kwota 25 tys. zł. Dzięki temu pięciu sodkainstruktorów prowadzi już od stycznia zajęcia w sekcjach trąbki, saksofonu, puzonu, fletu, sakshornu i perkusji.

Uzupełnieniem tej oferty był wyjazd szkoleniowy SOD "Filipowice" w dniach od 1 do 3 lutego do Domu Wczasowego Stalownik w Bartkowej, zorganizowany przez Stowarzyszenie "Klucz", dzięki środkom przekazanym przez burmistrza Dawida Chrobaka dla Stowarzyszenia "Klucz" w wysokości 6250 zł na ten cel, w odpowiedzi na nasz wniosek złożony w ramach konkursu grantowego. W Bartkowej, oprócz zajęć integracyjnych, odbyły się warsztaty, które poprowadziło pięciu instruktorów.

 

Wszystkie te działania służą dalszemu podnoszeniu poziomu artystycznego Orkiestry, która przecież od 26 lat jest chlubą gminy Zakliczyn.

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych