Baner festiwalu

 

sodiStrażacka Orkiestra Dęta "Filipowice" to zespół artystyczny składający się z młodych i bardzo młodych muzyków. Kapelmistrzem Orkiestry jest jej wychowanek Dominik Malik, który z bardzo dobrym wynikiem ukończył właśnie Studium Kapelmistrzowskie przy Małopolskim Centrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu.

Młodzi z "Filipowic" są ambitni i prezentują wysoki poziom, czego przykładem były ubiegłoroczne sukcesy na przeglądach orkiestr oraz zaproszenia na koncerty do wielu miast w Małopolsce. O tym, że SOD "Filipowice" potrafi zachwycić widownię, można było się przekonać podczas koncertów Orkiestry u nas: na Święcie fasoli czy podczas jubileuszu 25 – lecia działalności "Filipowic."

 

 

sodPracę kapelmistrza, muzyków i kierownika Orkiestry Małgorzaty Soski doceniają znawcy muzyki, ale doceniają też: Zakliczyńskie Centrum Kultury i sodkStowarzyszenie "Klucz" z Klubem Przyjaciół SOD, które finansują podstawowe, bieżące potrzeby "Filipowic", takie jak m.in. wynagrodzenie kapelmistrza, wyjazdy na koncerty czy wynajem instrumentów ze szkoły muzycznej.

Bardzo przychylnie i ze zrozumieniem do wniosku kapelmistrza Orkiestry Dominika Malika odniósł się burmistrz Dawid Chrobak oraz Rada Miejska w Zakliczynie, dzięki czemu w budżecie Zakliczyńskiego Centrum Kultury znalazły się środki na opłacenie instruktorów, którzy w tym roku prowadzą zajęcia w sekcjach muzycznych Orkiestry – na ten cel w dotacji Gminy Zakliczyn dla Zakliczyńskiego Centrum Kultury znalazła się kwota 25 tys. zł. Dzięki temu pięciu sodkainstruktorów prowadzi już od stycznia zajęcia w sekcjach trąbki, saksofonu, puzonu, fletu, sakshornu i perkusji.

Uzupełnieniem tej oferty był wyjazd szkoleniowy SOD "Filipowice" w dniach od 1 do 3 lutego do Domu Wczasowego Stalownik w Bartkowej, zorganizowany przez Stowarzyszenie "Klucz", dzięki środkom przekazanym przez burmistrza Dawida Chrobaka dla Stowarzyszenia "Klucz" w wysokości 6250 zł na ten cel, w odpowiedzi na nasz wniosek złożony w ramach konkursu grantowego. W Bartkowej, oprócz zajęć integracyjnych, odbyły się warsztaty, które poprowadziło pięciu instruktorów.

 

Wszystkie te działania służą dalszemu podnoszeniu poziomu artystycznego Orkiestry, która przecież od 26 lat jest chlubą gminy Zakliczyn.

Przekaż 1% naszej organizacji

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.