Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

Manewry wojenne hetmana Tarnowskiego na Pokuciu

Czytaj więcej: Bitwa pod Obertynem i jej skutki Wieści o najeździe mołdawskim dotarły do króla Zygmunta Starego podczas obrad Sejmu Walnego w Piotrkowie. Pierwszy polski oddział wysłano już 12 grudnia 1530 roku. Problem polegał na tym, że hetman polny koronny Jan Koła z Dalejowa dysponował zaledwie około 1400 zbrojnymi, którymi próbował powstrzymać pochód Raresza. Hetman wdał się w bitwę pod Chocimiem w dniu 31 grudnia 1530 roku i poniósł tam dotkliwą klęskę w walce z czterokrotnie liczniejszymi oddziałami mołdawskimi. Tak nie dało powstrzymać się Petryły, należało przygotować solidną armię. Po długich negocjacjach szlachta zgodziła się opodatkować na potrzeby wojny. Jednocześnie na wiosnę 1531 roku podjęto decyzję o wysłaniu Jana Ocieskiego z misją dyplomatyczną do Stambułu, z której wrócił w lipcu z dobrymi wiadomościami; otóż sułtan Sulejman Wspaniały zapewnił polskie poselstwo, że odcina się od działań Raresza, jednocześnie podkreślił swoje niezbywalne prawa do mołdawskiego lenna. To zaś oznaczało ni mniej ni więcej, że Polska może odebrać Pokucie, ale nie może wkroczyć w głąb hospodarstwa mołdawskiego. W międzyczasie Senat powierzył 1 czerwca 1531 roku dowództwo w wyprawy hetmanowi wielkiemu koronnemu i wojewodzie ruskiemu Janowi Amorowi Tarnowskiemu (na zdjeciu z lewej), wodzowi doświadczonemu i cieszącego się szacunkiem żołnierzy. Po powrocie Ocieskiego ze Stambułu, przebywający we Lwowie hetman wielki koronny Jan Tarnowski otrzymał niezwłocznie od Króla dokładną instrukcję, dającą mu pełną swobodę działania na terenie Pokucia, ale jednocześnie kategorycznie zabraniającą przekraczania z wojskiem granicy Mołdawii.

Czytaj więcej: Geneza Bitwy pod Obertynem W listopadzie ubiegłego roku napisałem na Zakliczyninfo kilka zdań na temat Obertyna. Przypomnę, że ta miejscowość położona na historycznym Pokuciu w województwie ruskim do czasów rozbiorów, w okresie międzywojennym w województwie Stanisławowskim, dziś na Ukrainie w obwodzie Iwano – Frankowskim jest ważna dla pamięci historycznej nie tylko regionu Tarnowskiego, ale Polski. 22 sierpnia 2016 roku będziemy, a przynajmniej powinniśmy obchodzić 485. rocznicę bitwy pod Obertynem, wszak jest ona uznawana za jedną z 43 najważniejszych bitew stoczonych przez polską jazdę w tysiącletniej historii państwa polskiego. Obiecałem w listopadzie, że o Bitwie pod Obertynem napiszę, obiecałem wtedy i dziś dotrzymuję słowa. Zapraszam na pierwszą część artykułu o Bitwie pod Obertynem, w tej części o genezie Bitwy pod Obertynem, która rozegrała się 22 sierpnia 1531 roku.

Zakliczyn

Czytaj więcej: „Zakliczyn – Obertyn 2016” Minęło kilkanaście dni od Narodowego Dnia Niepodległości. My, tutaj w Zakliczynie, obchodziliśmy święto 11 listopada uroczyście w ramach bogatego programu na który zapracowali liderzy oraz instytucje społeczności lokalnej. Wspomnę kolejny sukces dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie w konkursie wieńców nagrobnych „Żołnierska pamięć” – naCzytaj więcej: „Zakliczyn – Obertyn 2016” jpiękniejsze wieńce po raz kolejny, Sztafetę Pamięci „Łowczówek – Zakliczyn” wymyśloną prawie 14 lat temu przez Janusza Flakowicza i wraz opiekunami i członkami SKK-T PTTK „Compass” przy ZSPiG w Zakliczynie po raz trzynasty z pomocą i udziałem partnerów z kraju i zagranicy zorganizowaną w sposób perfekcyjny, 21. Bieg Niepodległości w Zakliczynie animowany przez Stowarzyszenie „Sokół” w Zakliczynie, uroczystości religijno – patriotyczne w kościele pw. św. Idziego z sugestywną homilią ks. proboszcza Pawła Mikulskiego, koncertem pieśni patriotycznych Chóru Nauczycielsko – Uczniowskiego oraz manifestacją pod pomnikiem „Trzech krzyży” na Rynku z udziałem posła Michała Wojtkiewicza, władz samorządowych z burmistrzem Dawidem Chrobakiem i przewodniczącą Anną Moj, radnymi Rady Powiatu Tarnowskiego, radnymi Rady Miejskiej, kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy, pocztami sztandarowymi NSZZ „Solidarność” RI – koło gminne Zakliczyn, OSP Zakliczyn oraz szkół; ZSP IM. J. Piłsudskiego, szkół podstawowych z Zakliczyna i Stróż oraz Gimnazjum w Zakliczynie i ZS-P w Paleśnicy, Strażacką Orkiestrą Dętą „Filipowice” oraz grupką mieszkańców Zakliczyna i okolic.

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych