Baner festiwalu

 

Święto Niepodległości Ukrainy w Obertynie

polukrKazimierz Korman ma bardzo dobre relacje z wójtem Chamutem i deputowanym Stanisławskim. Już pod koniec bankietu w „Zamku Zlatej” proponują obaj Kormanowi spotkanie naszej delegacji z nimi na tzw. tarasie. Tymczasem rodziny obertyńskie z Obertyna i zagranicy wraz z księdzem Arturem po bankiecie gromadzą się w zamkowej pizzerii. Sytuacja średnio zręczna, wszak na uroczystości rocznicowe Bitwy pod Obertynem zaprosiło nas Towarzystwo Kultury Polskiej im. F. Karpińskiego a nie władze Obertyna. Razem ze Stefanem Dzikiem i Januszem Krzyżakiem na przemiennie „kursujemy” pomiędzy jedną a drugą grupą. Stanisławski i Chamut są bardzo gościnni i uprzejmi dla naszej grupy. Kazimierz Korman w rewanżu bardzo zaprasza władze do Zakliczyna na Święto fasoli. Kończy się sobota, wracamy do Ochronki na nocleg w towarzystwie Wójta i Deputowanego.

koshamutW niedzielę znów pełny kościół wiernych obrządku katolickiego. Jest Chamut, nie ma Stanisławskiego. Po mszy tabniebświętej w sformułowanym szyku idziemy najpierw pod tablicę upamiętniających poległych na Majdanie i na wschodzie Ukrainy, w tym mieszkańca Obertyna Michaiło Pogorelowa – to tzw. tablica Niebiańskiej sotni. W imieniu Polaków znicz pod tablicą zapala Stefan Dzik. Po chwili modlitwy udajemy się do pobliskiego parku pod pomnik Tarasa Szewczenki, świeżo zresztą odnowiony przez ekipę budowlaną Bogdana Stanisławskiego.

Taras tseSzewczenko, ukraiński poeta narodowy, malarz, przedstawiciel romantyzmu urodził się 9 marca 1814 we wsi Moryńce, w rodzinie pańszczyźnianego chłopa należącej do zrusyfikowanego Niemca, potem Szewczenkowie zamieszkali w należącej również do Engelhardta wsi Kiryłówka. Tamże w młodości jako gromadzki pastuch spotykał wędrownych ślepców – kobziarzy, bandurzystów i lirników, którzy śpiewali pieśni o przeszłości Ukrainy, o walkach z Tatarami i Polakami, o Sahajdacznym, Chmielnickim, Goncie i Żeleźniaku. W 1836 został zauważony przez absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu – Soszenkę. Wprowadził on Szewczenkę do swego domu, przedstawił przebywającemu w stolicy Jewhenowi Hrebince, kilku malarzom i rosyjskiemu poecie Wasilijowi Żukowskiemu. Rozpoczęli oni starania o dopuszczenie Szewczenki do studiów w Akademii Sztuk obszepochPięknych. Chłopi pańszczyźniani pozbawieni byli prawa wstępowania do szkół tego typu. Postanowiono więc wykupić Szewczenkę. Znakomity malarz rosyjski Karol Briułłow namalował portret Żukowskiego, który sprzedano na licytacji i za zdobyte w ten sposób pieniądze uzyskano u Engelhardta, owego zrusyfikowanego Niemca do którego należał Szewczenko, zgodę na jego zwolnienie z poddaństwa. W Szkole Sztuk Pięknych pracował pod kierownictwem Karola Briułłowa. Równocześnie zdobywał intensywną pracą wykształcenie literackie oraz studiował nauki przyrodnicze i fizykę. W 1843, już jako znany malarz i poeta, wybrał się na Ukrainę, odwiedził rodzinną Kiryłówkę, był w Kijowie, zetknął się z tamtejszym społeczeństwem. Wrócił do Petersburga pełen rozczarowania i żalu. W 1846 roku wstąpił do Bractwa Cyryla i Metodego. W marcu 1847 roku, po rozgromieniu Bractwa, został aresztowany i zamknięty w twierdzy Pietropawłowskiej w Petersburgu i skazany na wcielenie do karnego korpusu orenburskiego jako szeregowiec, z zastosowaniem tsmynajściślejszego nadzoru i zakazem pisania i rysowania. Taras Szewczenko przeżył 47 lat, z czego 24 lata spędził w poddaństwie, 10 lat na zesłaniu, 3,5 roku pod nadzorem policji i 9 lat na wolności. Pochowano go na cmentarzu Smoleńskim w Petersburgu. W maju 1861 przewieziono jego zwłoki, zgodnie z życzeniem wyrażonym w utworze Testament, pod Kaniów na wysokie wzgórze, skąd roztacza się szeroki widok na Dniepr i pola Ukrainy. W panteonie ukraińskich bohaterów narodowych jest traktowany na równi z Iwanem Franko.

Tak więc podchodzimy pod pomnik Tarasa Szewczenki i w krótkim wstępie przypominam o tym, że to Polska 25 lat temu jako pierwsza na świecie uznała delpodtarasniepodległość Ukrainy. W imieniu Polaków kosz biało – czerwonych kwiatów składają Adam Gawliński reprezentujący rodziny obertyńskie, a towarzyszą Adamowi Janusz Krzyżak i Stefan Dzik z naszej łaczonej delegacji zakliczyńsko - powiatowej. Ze strony ukraińskiej nie ma żadnej reakcji, choć przecież szedł z nami wójt Wiktor Chamut. Po uroczystości Wójt Obertyna za pośrednictwem Kazimierza Kormana zaprasza nas na koncert do miejscowego Domu Kultury z okazji Święta Niepodległości Ukrainy, a my przecież w tym samym czasie mamy w programie spotkanie z oberyńską Polonią.

Nazajutrz, po naszym wyjeździe z Obertyna koszt spod pomnika Szewczenki znika….

cdn.

Przekaż 1% naszej organizacji

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.