Kliknij aby oglądnąć

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

Czytaj więcej: Sport szkolny; Halowa Piłka Nożna Po zakończeniu rywalizacji w biegach przełajowych przyszedł czas na rozstrzygnięcia w rozgrywkach w halowej piłce nożnej. Rozegrane zostały zawody gminne dla dziewcząt i chłopców z gimnazjów i szkół podstawowych. Turnieje dla gimnazjów zostały rozegrane w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie a dla uczniów szkół podstawowych w hali sportowej Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie. Zostały one zorganizowane przez Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Gulon” Zakliczyn, gminnego organizatora sportu, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie.

Czytaj więcej: „Żołnierska pamięć” najpiękniejsza z ZakliczynaPo raz 19. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze oddział „Ziemi Tarnowskiej” zorganizowało konkurs wieńców nagrobnych „Żołnierska pamięć.” Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas 27. Złazu Patriotyczno – turystycznego „Szlakiem Legionistów – Łowczówek 2015” w dniu 6 listopada. Podczas uroczystego finału Złazu na cmentarzu wojennym w Łowczówku zgromadziło się blisko 1000 uczeCzytaj więcej: „Żołnierska pamięć” najpiękniejsza z Zakliczynastników wydarzenia, w tej liczbie władze powiatowego ze starostą Romanem Łucarzem i wicestarostą Zbigniewem Karcińskim, władze samorządowe Pleśnej z wójtem Józefem Knapikiem (na zdjęciu z prawej w rozmowie z naszą młodzieżą) oraz przewodniczącym Rady Gminy Januszem Jarząbem – gospodarze nie tylko tej uroczystości, ale odbywającej się w tym dniu w Pleśnej konferencji popularno – naukowej pod nazwą „Śladami Wielkiej Wojny w Krajobrazie Powiatu Tarnowskiego. Legiony – Cmentarze Wojenne – Dziedzictwo.”

Czytaj więcej: Patronujemy Małopolskiemu Festiwalowi im. Adolpha SaxaMałopolski Festiwal im. Adolpha Saxa jest organizowany przez SPON Entuzjaści Uśmiechu w partnerstwie z Szkołą Muzyczną I st. w Domosławicach i będzie odbywał się w terminie 09.11 - 06.12.2015. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach programu „Małopolskie dziedzictwo – bon edukacyjny”.

Na wydarzenia w ramach Festiwalu składać się będą warsztaty saksofonowe w formie indywidualnych i zespołowych lekcji otwartych oraz konkurs i koncerty promujące muzykę saksofonową.
Adresatami projektu są: uczniowie klas saksofonu szkół muzycznych I i II st. oraz studenci akademii muzycznych, uczniowie szkół ogólnokształcących, nauczyciele gry na saksofonie w szkołach muzycznych, mieszkańcy gmin Czchów, Iwkowa, Zakliczyn, Gromnik, Dębno, Wojnicz, Łososina D. - entuzjaści muzyki saksofonowej, współczesnej i kameralnej.

Czytaj więcej: Spotkanie z teatrem w duchu patriotycznych wartości10 października rozpoczęła się II edycja projektu „Wiatr Wolności”, którego autorem i koordynatorem jest tarnowski Teatr Nie Teraz, a współorganizatorem – Starostwo Powiatowe w TaCzytaj więcej: Spotkanie z teatrem w duchu patriotycznych wartościrnowie. Podobnie, jak przed rokiem, Gmina Zakliczyn jest kluczowym partnerem wydarzenia.

W warsztatach teatralnych bierze udział 25 osób, w tym 7-osobowa grupa młodzieżowa z naszego miasta. Chłopcy i dziewczęta wprowadzani są w świat teatru wyjątkowego, ponieważ przepełnionego duchem patriotycznych wartości. Zajęcia opierają się w dużej mierze na pracy grupowej, gdzie nie bez znaczenia jest budowanie zaufania do przyszłych partnerów scenicznych. Innym, bardzo ważnym elementem jest nauka śpiewu pieśni legionowych, takich jak „Pierwsza Brygada” czy „Maszerują strzelcy”.

Czytaj więcej: Podczas 12. sesji Rady Miejskiej w Zakliczynie wręczono stypendia dla uzdolnionych studentówW dniu 30 października 2015 podczas sesji Rady Miejskiej w zakliczyńskim Ratuszu, Prezes Stowarzyszenie Bez Barier pan Jerzy Woźniak wspólnie z Burmistrzem Gminy Zakliczyn panem Dawidem Chrobakiem wręczali stypendia dla uzdolnionych studentów. PCzytaj więcej: Podczas 12. sesji Rady Miejskiej w Zakliczynie wręczono stypendia dla uzdolnionych studentówrzypomnijmy, że od 2009 roku z inicjatywy Prezesa Jerzego Woźniaka, Stowarzyszenie „Bez Barier” nagradza zdolnych studentów z gminy Zakliczyn i Wojnicz przyznając corocznie w ramach programu „Agrafka Agory” stypendia po 3.420 zł. Program realizowany jest wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Warszawie, która współfinansuje stypendia. Od kilku lat ściśle współpracujemy z samorządem Miasta i Gminy Zakliczyn i Wojnicz w zakresie prowadzenia programu stypendialnego dla zdolnych studentów. Wynikiem tej współpracy jest partnerski program „Studencka Agrafka” współfinansowany przez Gminę Zakliczyn i Wojnicz. Dzięki tej kooperacji możemy w większym zakresie wspierać uzdolnioną, ambitną młodzież akademicką. Samorządowi Gminy Zakliczyn i Wojnicz dziękujemy za pomyślną współpracę przy realizacji programu.

Zasady konkursu:
Konkurs „Agrafka Agory” stypendialny dedykowany jest dla studentów zamieszkujących w gminach Zakliczyn i Wojnicz. Stypendyści tego programu to studenci studiów dziennych, osiągający średnią nie mniejszą niż 4,2 , mający sukcesy w dziedzinie naukowej, sportowej lub artystycznej. Nasi stypendyści w większości udzielają się społecznie jako wolontariusze, co jest punktowane w rankingu. Aplikacje konkursowe ocenia kapituła, w skład której wchodzą reprezentanci lokalnego samorządu – sekretarz (Zakliczyn, Wojnicz), przedstawiciele lokalnych organizacji i Biznesu, dyrektor BSR w Zakliczynie, zarząd stowarzyszenia Bez Barier. Komisja zbiera się dwa razy w ciągu roku, weryfikując postępy w nauce i zatwierdza listę laureatów. Aby wziąć udział w konkursie „LEKTOR” - stypendium na I rok studiów w wysokości 5.ooo zł trzeba spełniać następujące kryteria: min 105 pkt. z egzaminu maturalnego, dochód na jednego członka w rodzinie nie powinien przekraczać 1225 zł, wolontariat w Stowarzyszeniu „Bez Barier”. Ważna informacja: od bieżącej edycji konkursu w konkursie mogą uczestniczyć uczniowie, którzy wybierają się na studia wyłącznie na uczelnie akademickie.
Jeżeli jesteś tegorocznym maturzystą i wybierasz się na studia w przyszłym roku lub jesteś studentem studiów dziennych i chciałbyś ubiegać się o stypendium– koniecznie zgłoś się już dziś do biura Stowarzyszenia „Bez Barier” mieszczącym się w Zakliczynie przy ul. Tarnowskiej 2, pokój 20

Laureaci konkursu „Agrafka Agory” z gminy Zakliczyn (stypendia w wysokości 3.420 zł)

Czytaj więcej: Wspomnienie Wszystkich Wiernych ZmarłychWspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Kościół obchodzi 2 listopada i w tradycji polskiej dzień ten jest nazywany Dniem Zadusznym lub inaczej "zaduszkami". To wspomnienie wprowadził opat benedyktynów w Cluny we Francji, św. Odilon (Odylon). On to w 998 r. zarządził modlitwy za dusze wszystkich zmarłych w dniu 2 listopada. Termin ten i sama idea szybko rozprzestrzeniły się we Francji, Anglii, Niemczech, Italii. W XIII w. zwyczaj ten w Kościele rzymskim stał się powszechny.

Czas zadumy i czas refleksji nad przemijaniem.

Czytaj więcej: Wszystkich Świętych - święto świętych znanych i nieznanychWszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to dni, kiedy zwracamy się z myślami o tych którzy odeszli. Dla wielu z nas są to bliskie i traumatyczne wspomnienia o najbliższych, którzy jeszcze nie tak dawno byli wśród nas, mieli swoje marzenia i plany ziemskie…. Tak jak moja żona Wanda, którą tak licznie i pięknie pożegnaliście…. W sposób szczególny w ciągu pierwszych dni listopada będziemy w bliskiej łączności z naszymi najbliższymi. 1 listopada na cmentarzach parafialnych organizowane są Msze Święte poprzedzone modlitwą Różańcową. Modlitwy Różańcowe i Msze Święte na cmentarzach parafialnych w Zakliczynie i okolicznych parafiach w dniu 1 listopada 2015 roku: Zakliczyn – 14:00 najpierw Różaniec a potem Msza Święta, Filipowice – tutaj Msza Święta w kościele o 13:30 a po Mszy Różaniec na cmentarzu, Paleśnica i Dzierżaniny – 14:00, Domosławice – 13:00 wyjście z kościoła z modlitwą Różańcowa i Msza Święta na cmentarzu.

Geneza Wszystkich Świętych.

Czytaj więcej: I etap eliminacji wojewódzkich na Orliku w Paleśnicy Czytaj więcej: I etap eliminacji wojewódzkich na Orliku w Paleśnicy Na prośbę Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego w Krakowie, I etap eliminacji wojewódzkich Turnieju Orlika 2015 o Puchar Premiera RP zorganizowany został na Orliku w Paleśnicy. Uczestnikami tego turnieju byli chłopcy w wieku 12-13 lat. Startujące drużyny to zwycięzcy wcześniejszych eliminacji. Pierwsze miejsce w turnieju i awans do dalszego etapu wywalczyła drużyna UKS Sokół Tuchów /opiekun Łukasz Jurek/, drugie miejsce przypadł MLUKS "Gulon" Zakliczyn /opiekun Ryszard Okoński/, trzecie miejsce zajęła drużyna Gródek n/Dunajcem /opiekun Janusz Jurkowski/, która przybyła z licznymi kibicami.

Czytaj więcej: 19 listopada 1914 roku na pograniczu Gwoźdźca i Charzewic rozegrała się straszliwa bitwa pomiędzy armiami rosyjską i austro-węgierską. Jak krwawy musiał to być bój, możemy sobie tylko wyobrazić, wszak walka odbywała się wręcz, ramię w ramię, na białą broń. W Czarnym Lesie na cmentarzu wojskowym nr 290 spoczywają żołnierze austro-węgierscy, rosyjscy i polscy. Na cmentarnym wzgórzu specjalna ck kompania grobów wojennych wzniosła monumentalny, kamienny obelisk. Wojennych nekropolii z I wojny światowej jest na naszej ziemi wiele, jak choćby te w Roztoce czy Paleśnicy. Miejsca ponure, pokryte licznymi, zbiorowymi i pojedynczymi mogiłami, we wszechobecnej ciszy, zmuszają do zadumy, refleksji i modlitwy…

Łącznie w 9 mogiłach zbiorowych i 46 pojedynczych spoczywa tu 109 żołnierzy armii austro-węgierskiej, 52 żołnierzy armii rosyjskiej, w tym gronie nasi rodacy.

Czytaj więcej: Gwoździec na Węgrzech w złotym blaskuW dniach od 2 do 4 października br. na zaproszenie Zespołu „Iglice” oraz władz miasta Jászfényszaru przebywał na Węgrzech Zespół Folklorystyczny „Gwoździec”. Towarzyszyła mu delegacja samorządowców – radnych powiatowych i gminnych – pod przewodnictwem Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn Dawida Chrobaka. Dwie grupy zespołu wzięły udział w VIII Festiwalu Światła, który odbył się w w tym mieście. Ciekawostką tego festiwalu jest nie przyznawanie miejsc, lecz kolorów światła (np. złoty, srebrny czy brązowy). Młodsza grupa przedstawiła suitę tańców pogórzańskich, zaś dorosła program z regionu krakowiaków wschodnich. W dorosłej grupie „zaliczył” premierę burmistrz Dawid Chrobak (zatańczył walca „Tam w Bernie”) i to z jakim skutkiem!

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych