hiobW najbliższą środę, 9 grudnia, na deskach ratuszowej sceny wystąpi krakowski Teatr ITAN z dwoma przedstawieniami. W samo południe zaprezentuje gimnazjalistom muzyczny spektakl „Wesele 2015. Wszystko po krakowsku” Beaty Paluch-Zaryckiej z udziałem wspomnianych aktorów Teatru ITAN i Sceny Moliera z akompaniamentem Moniki Błaszczak-Bylicy.

O godzinie 18 w tym samym dniu krakowscy artyści wystawią dla dorosłego widza „Hioba” w reżyserii Artura Dziurmana (aktora i reżysera znanego z kreacji w serialu Klan), inspirowanego starotestamentowym poematem, ze znakomitą, tytułową rolą Marka Litewki. Partnerem projektu jest Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych w Zakliczynie.

wesele„Hiob” Dziurmana jest próbą odnalezienia się współczesnego człowieka w historii bogobojnego biblijnego bohatera. Jedna z najstarszych oraz najbardziej uniwersalnych opowieści pozostaje aktualna dzięki tematowi niezawinionego cierpienia, którego groźba dotyka niemal każdego sprawiedliwego człowieka po dziś dzień. Opowieść o bogatym, sprawiedliwym i obdarzony szczęściem rodzinnym Hiobie, który staje się szatańską igraszką, w inscenizacji Dziurmana eksponuje swój uniwersalny wymiar, pozostając ważną historią także dla współczesnych. Poemat ten, choć mówi w szczególności o cierpieniu, daje nadzieję, że zawsze ma ono swój kres, a nagrodą za ufne jego przetrwanie jest szczęście płynące z łaski Boga. Mówiący językiem starotestamentowej poezji Hiob ukazuje głęboki sens cierpienia człowieka sprawiedliwego. Swoim doświadczeniem uczy także współczesnych, że ludzie niewinni cierpią, bo na świecie istnieje tak dobro, jak i zło. To ostatnie jednak może zostać zwyciężone tylko wiarą i ufnością.

Tragizm Hioba w inscenizacji Dziurmana polega na niemożności zbudzenia się ze snu (będącego sferą zła) i zapalczywym brnięciu we własny gniew. Swoim ludzkim rozumowaniem Hiob dostrzega jedynie swoją sprawiedliwość i niewinność. Jego własne poczucie sprawiedliwości wystawiane jest na największą z prób, ponieważ to najsprawiedliwszy Bóg go doświadcza. Działania Hioba zachęcają widzów do pokory, do uzmysłowienia sobie, że rolą człowieka jest zaufać Panu w obliczu zmienności świata – w szczęściu i nieszczęściu.

Uwaga! Na obydwa spektakle w ratuszu wstęp wolny! SFOP zaprasza!

Partner zakliczyninfo

Warto zobaczyć

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.