Kliknij aby oglądnąć

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

studencistypendysciW dniu 30 października 2015 podczas sesji Rady Miejskiej w zakliczyńskim Ratuszu, Prezes Stowarzyszenie Bez Barier pan Jerzy Woźniak wspólnie z Burmistrzem Gminy Zakliczyn panem Dawidem Chrobakiem wręczali stypendia dla uzdolnionych studentów. Pburmistrzzsponrzypomnijmy, że od 2009 roku z inicjatywy Prezesa Jerzego Woźniaka, Stowarzyszenie „Bez Barier” nagradza zdolnych studentów z gminy Zakliczyn i Wojnicz przyznając corocznie w ramach programu „Agrafka Agory” stypendia po 3.420 zł. Program realizowany jest wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Warszawie, która współfinansuje stypendia. Od kilku lat ściśle współpracujemy z samorządem Miasta i Gminy Zakliczyn i Wojnicz w zakresie prowadzenia programu stypendialnego dla zdolnych studentów. Wynikiem tej współpracy jest partnerski program „Studencka Agrafka” współfinansowany przez Gminę Zakliczyn i Wojnicz. Dzięki tej kooperacji możemy w większym zakresie wspierać uzdolnioną, ambitną młodzież akademicką. Samorządowi Gminy Zakliczyn i Wojnicz dziękujemy za pomyślną współpracę przy realizacji programu.

Zasady konkursu:
Konkurs „Agrafka Agory” stypendialny dedykowany jest dla studentów zamieszkujących w gminach Zakliczyn i Wojnicz. Stypendyści tego programu to studenci studiów dziennych, osiągający średnią nie mniejszą niż 4,2 , mający sukcesy w dziedzinie naukowej, sportowej lub artystycznej. Nasi stypendyści w większości udzielają się społecznie jako wolontariusze, co jest punktowane w rankingu. Aplikacje konkursowe ocenia kapituła, w skład której wchodzą reprezentanci lokalnego samorządu – sekretarz (Zakliczyn, Wojnicz), przedstawiciele lokalnych organizacji i Biznesu, dyrektor BSR w Zakliczynie, zarząd stowarzyszenia Bez Barier. Komisja zbiera się dwa razy w ciągu roku, weryfikując postępy w nauce i zatwierdza listę laureatów. Aby wziąć udział w konkursie „LEKTOR” - stypendium na I rok studiów w wysokości 5.ooo zł trzeba spełniać następujące kryteria: min 105 pkt. z egzaminu maturalnego, dochód na jednego członka w rodzinie nie powinien przekraczać 1225 zł, wolontariat w Stowarzyszeniu „Bez Barier”. Ważna informacja: od bieżącej edycji konkursu w konkursie mogą uczestniczyć uczniowie, którzy wybierają się na studia wyłącznie na uczelnie akademickie.
Jeżeli jesteś tegorocznym maturzystą i wybierasz się na studia w przyszłym roku lub jesteś studentem studiów dziennych i chciałbyś ubiegać się o stypendium– koniecznie zgłoś się już dziś do biura Stowarzyszenia „Bez Barier” mieszczącym się w Zakliczynie przy ul. Tarnowskiej 2, pokój 20

Laureaci konkursu „Agrafka Agory” z gminy Zakliczyn (stypendia w wysokości 3.420 zł)

KWIEK Paweł z Lusławic , studiuje automatykę i robotykę na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. – obecnie rozpoczął II rok studiów (średnia pow. 4,80) w ubiegłych latach stypendysta SPON „BEZ BARIER” i Gminy Zakliczyn Stypendium współfinansuje Akademia Rozwoju Filantropii z Warszawy i Stowarzyszenie „Bez Barier” z Zakliczyna.

Paulina SZCZEPANIK, jest na VI roku, a studiuje na kierunku lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Paulina jest coroczną stypendystka ze względu na celujące wyniki w nauce. Na V roku medycyny osiągnęła średnią 4.97. Ponadto Paulina bierze czynny udział w konferencjach naukowych a także angażuje się w działania społeczne m.in. w wolontariat w „Bez Barier” Stypendystka programu „Integracja” realizowanego przez Stowarzyszenie „Bez Barier” dla zdolnej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Stypendia ufundowało Stowarzyszenie „Bez Barier” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii

Laureaci konkursu „Studencka Agrafka” – stypendia w wysokości 500 zł

POTĘPA Dominika – mieszka w Faściszowej, studiuje administrację (specjalność: administracja bezpieczeństwa wewnętrznego) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Obecnie rozpoczęła II rok studiów I stopnia (średnia 4,62) Dominika jest aktywną wolontariuszką „Bez Barier”.

OKAPA Małgorzata – zamieszkująca w Kończyskach, studentka administracji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Obecnie rozpoczęła II rok studiów I stopnia (średnia 4,72)

POTĘPA Ewa - mieszka w Faściszowej, studentka ekonomii na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Obecnie studiuje na III roku. W poprzednim roku akademickim uzyskała średnia 4,68.

STĘPEK Sylwia mieszkanka Filipowic, studiuje ekonomię na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, obecnie jest na II roku (średnia 4,5). Wolontariuszka „Bez Barier”, stypendystka programu „Integracja”.

ŻEGLEŃ Joanna – mieszkanka Faściszowej, studiuje pracę socjalną na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie. Obecnie na I roku studiów magisterskich (średnia 4,70).

WOJTAS Marzena - mieszkanka Zakliczyna, studiuje pielęgniarstwo na II roku studiów II stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Marzena czynnie uczestniczy w naukowym kole studenckim.

LASOTA Radosław – mieszkaniec Filipowic, studiuje finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym. Obecnie jest na V roku (średnia 4,45). Laureat ogólnopolskiej konferencji z zakresu prawa podatkowego pt.” Rachunkowość instrumentem zarządzania jednostek gospodarczych i instytucji”. Ponadto jest czynnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Filipowicach i muzykiem Strażackiej orkiestry Dętej.

ŁAZARZ Marta – mieszkanka Zakliczyna, studiuje neofilologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie jest na II roku. W poprzedni roku akademickim uzyskała jedną z najwyższych średnich ocen na roku wynoszącą 4,47. Ponadto Marta jest wolontariuszką „ Bez Barier”.

MICHALIK Marta – zamieszkuje w Wesołowie, studiuje fizjoterapię w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. W poprzednim roku akademickim uzyskała średnia 4,38. W tym roku rozpoczęła III roku studiów I stopnia.

Stypendia ufundowała Gmina Zakliczyn we współpracy ze Stowarzyszeniem „Bez Barier”

Stypendia Prezesa Stowarzyszenia „Bez Barier”

ZWOLIŃSKA Ewa – zamieszkuje w Janowicach, studiuje psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W poprzednim roku akademickim uzyskała średnią 4,63. W tym roku rozpoczęła II rok studiów. W poprzednich latach Ewa była również stypendystką programu „Integracja”. Wolontariuszka „Bez Barier” - bierze udział w akcjach pomocowych a także spełnia się jako autorka tekstów. Stypendium wynosi 300 zł

ŁOPATKA Katarzyna – mieszkanka Zakliczyna, studiuje filologię polską na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Obecnie rozpoczęła IV rok studiów, w poprzednim uzyskała średnią 4,31. Kasia była również stypendystką programu „Integracja”. Jest wolontariuszką „Bez Barier” - bierze udział w akcjach pomocowych a także służy swoim talentem artystycznym. Stypendium wynosi 300 zł

GNIEWEK EWELINA – mieszkanka Zakliczyna, studiuje gospodarkę i administrację na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Obecnie jest na IV roku. W poprzednim roku akademickim uzyskała średnią 4,50. Działa w wolontariacie studenckim na swojej uczelni. Stypendium wynosi 200 zł

OKAPA Anna – zamieszkuje w Kończyskach, studiuje administrację w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Obecnie jest na II roku. W poprzednim roku uzyskała średnią 4,25. Na uwagę zasługuje fakt, iż pomimo niepełnosprawności Anna przełamuje codziennie bariery i przeciwności losu i z zapałem kroczy wytyczoną ścieżką kształcenia. Stypendium wynosi 500 zł

POTĘPA Dominika – Stypendystka „Studenckiej Agrafki” w bieżącym roku. Zostaje dodatkowo nagrodzona za aktywność w zakresie wolontariatu. Dominika zajmuje się w Stowarzyszeniu „Bez Barier” tworzeniem kroniki oraz chętnie pomaga w biurze. Stypendium wynosi 250 zł

STĘPEK Sylwia - Stypendystka „Studenckiej Agrafki” w bieżącym roku. Zostaje dodatkowo nagrodzona przez Prezesa „SPON BEZ BARIER” za pokonywanie barier i przeciwności losu oraz za dotychczasową aktywność w zakresie wolontariatu. Np. pomoc przy organizacji imprez np. „Święto Fasoli”. Stypendium wynosi 250 zł

ŁAZARZ Marta - Stypendystka „Studenckiej Agrafki”. Otrzymuje dodatkową nagrodę Prezesa SPON „BEZ BARIER” za dotychczasową aktywność w zakresie wolontariatu między innymi pomoc w organizacji imprez np. „Dzień Wolontariusza” „Święto Fasoli”. Stypendium wynosi 250 zł.

Stypendia ufundował Prezes Stowarzyszenia „Bez Barier”

Stypendia „LEKTOR” na i rok studiów (wys stypendium 5.000 zł)

JUREK AGNIESZKA – zamieszkuje w Lusławicach, absolwentka ZSP w Zakliczynie a także Stypendystka Stowarzyszenia „Bez Barier” w szkole ponadgimnazjalnej. Studiuje ochronę środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim. Aktywna wolontariuszka „Bez Barier” chętnie służy pomocą podczas różnego rodzaju akcji pomocowych np. „Świątecznej Paczki”, akcjach pomocy żywnościowej.

KATARZYNA ŚWIERCZEK – zamieszkuje w Faściszowej, absolwentka ZSP w Zakliczynie, Stypendystka Stowarzyszenia „Bez Barier” w szkole ponadgimnazjalnej. Studiuje zarządzanie na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Wolontariuszka „Bez Barier” służy pomocą podczas różnego rodzaju akcji pomocowych np. akcjach pomocy żywnościowej, „Święta Fasoli”.

KIEROŃSKA EWELINA – zamieszkuje w Faściszowej absolwentka ZSP w Zakliczynie, także Stypendystka Stowarzyszenia „Bez Barier” w szkole ponadgimnazjalnej. Studiuje technologię żywności i żywienia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Wolontariuszka „Bez Barier” służy pomocą podczas różnego rodzaju akcji pomocowych np. akcjach pomocy żywnościowej czy „Święta Fasoli”.

AUGUSTYN IZABELA – zamieszkuje w Lusławicach absolwentka ZSP w Zakliczynie, Stypendystka Stowarzyszenia „Bez Barier” w szkole ponadgimnazjalnej. Studiuje inżynierię materiałową na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Wolontariuszka „Bez Barier” pomaga podczas różnego rodzaju akcji pomocowych np. akcjach pomocy żywnościowej

GNATKIEWICZ KLAUDIA – zamieszkuje w Rudzie Kameralnej, absolwentka ZSP w Zakliczynie, Stypendystka Stowarzyszenia „Bez Barier” w szkole ponadgimnazjalnej. Studiuje dietetykę na Uniwersytecie Rzeszowskim. Wolontariuszka „Bez Barier” pomaga podczas różnego rodzaju akcji pomocowych np. podczas „Święta Fasoli” oraz jako twórczyni tekstów.

KLOCEK TOMASZ – zamieszkuje w Stróżach, absolwent III liceum w Tarnowie, w poprzednich latach stypendysta Stowarzyszenia „Bez Barier”. Studiuje medycynę – wydział lekarski na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

Stypendia ufundowane przez SPON „Bez Barier”, Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości, Fundację Wspomagania Wsi oraz prywatnych darczyńców.

Serdecznie gratulujemy wszystkim studentom którzy brali udział w konkursach o stypendium, życząc dalszych sukcesów i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy. Laureatom gratulujemy! Stypendia pomagają naszym stypendystom studiować poza swoim miejscem zamieszkiwania, rozwijać swoje zainteresowania i pasje oraz kształtować postawy społeczne i altruistyczne. Stypendyści biorą udział w szkoleniach i spotkaniach. Swoje umiejętności i talenty wykorzystują podczas akcji pomocowych i zbiórek charytatywnych. Ponadto niektórzy ze stypendystów są wolontariuszami w naszych placówkach dla dzieci, pomagają podczas imprez charytatywnych.

Składamy również podziękowania dla naszych partnerów i darczyńców zaangażowanych w projekty stypendialne dla zdolnej młodzieży. Więcej o naszej działalności można zobaczyć na www.bezbarier.org.

Ewa Jóźwiak – koordynator projektów stypendialnych „Bez Barier”

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych