Kliknij aby oglądnąć

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

Czas zadumy i czas refleksji nad przemijaniem.

wdzienwszystkichswietychWszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to dni, kiedy zwracamy się z myślami o tych którzy odeszli. Dla wielu z nas są to bliskie i traumatyczne wspomnienia o najbliższych, którzy jeszcze nie tak dawno byli wśród nas, mieli swoje marzenia i plany ziemskie…. Tak jak moja żona Wanda, którą tak licznie i pięknie pożegnaliście…. W sposób szczególny w ciągu pierwszych dni listopada będziemy w bliskiej łączności z naszymi najbliższymi. 1 listopada na cmentarzach parafialnych organizowane są Msze Święte poprzedzone modlitwą Różańcową. Modlitwy Różańcowe i Msze Święte na cmentarzach parafialnych w Zakliczynie i okolicznych parafiach w dniu 1 listopada 2015 roku: Zakliczyn – 14:00 najpierw Różaniec a potem Msza Święta, Filipowice – tutaj Msza Święta w kościele o 13:30 a po Mszy Różaniec na cmentarzu, Paleśnica i Dzierżaniny – 14:00, Domosławice – 13:00 wyjście z kościoła z modlitwą Różańcowa i Msza Święta na cmentarzu.

Geneza Wszystkich Świętych.

W początkach chrześcijaństwa, w obawie przed bałwochwalstwem, nie oddawano czci nikomu ze stworzeń, ani ludziom, ani aniołom. Oddawano cześć jedynie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. W Nowym Testamencie zauważamy pochwałę jaką sam Pan Jezus daje św. Janowi Chrzcicielowi, cześć z jaką wyraża się św. Paweł w listach do Rzymian i Hebrajczyków o Abrahamie i Melchizedeku. Najpierw przedmiotem kultu stała się Najświętsza Maryja Panna, jako Matka Syna Bożego. Zaczęto wznosić kościoły ku Jej czci, Kościół zaczął ustanawiać święta i układał modlitwy oraz pieśni o Matce Bożej. W tym samym czasie zauważamy też kult św. Michała Archanioła (kościół pod takim wezwaniem znajduje się w pobliskiej Złotej – p. Kad) . Krwawe prześladowania Kościoła w I w. rozbudziły także kult męczenników. Dzień ich zgonu uważano za dzień ich narodzin dla nieba. Dlatego już od V w. kult prywatny przerodził się w urzędowy, powszechny. Początki święta sięgają IV wieku. 13 maja 608 roku papież Bonifacy IV otrzymał od cesarza starożytną świątynię pogańską - Panteon, którą poświęcił na Kościół, pod wezwaniem Matki Bożej Męczenników i złożył w tym miejscu liczne bezimienne relikwie. Aby upamiętnić ten dzień, 1 maja ogłoszono świętem zmarłych męczenników, którzy oddali swoje życie za Chrystusa. Natomiast papież Jan XI w 935 roku ustanowił osobne święto ku czci Wszystkich Świętych, wyznaczając je na dzień 1 listopada. Tak więc uroczystość Wszystkich Świętych ma już ponad tysiącletnią tradycję i przypomina nam przede wszystkim tych Świętych Pańskich "z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków", którzy nie mają swoich osobnych wspomnień w roku liturgicznym. W ciągu wieków Kościół ubogacił kult świętych; stawiał im posągi, malował ich obrazy, budował ku ich czci świątynie (np. kościół Sióstr Benedyktynek pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Drohiczynie) i ołtarze, ułożył szereg modlitw i pieśni religijnych ku ich czci, jak też ułożył teksty liturgiczne do Mszy św. i kapłańskich pacierzy - Liturgii Godzin.

Święto świętych znanych i nieznanych.

Wszystkich Świętych – to cześć dla wszystkich świętych w niebie (tych znanych i tych nieznanych). W Kościele Katolickim jest to jeden z najważniejszych odbywających się obrzędów w roku. W tym dniu wszyscy katolicy są zobligowani do uczestniczenia w mszy. Kościół w tym dniu oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką. Kult Świętych pomnaża cześć Pana Boga. Świętych Pańskich czcimy ze względu na Pana Boga, którego oni "reprezentują". Tak więc nie bezpośrednio, lecz pośrednio przez nich kierujemy kult ku Panu Bogu. Kościół oddaje cześć świętym w różnym stopniu. I tak na pierwszym miejscu stawia Najświętszą Maryję Pannę, następnie świętych: Józefa i Jana Chrzciciela, dalej Apostołów, wśród których Święci Piotr i Paweł mają uprzywilejowane miejsce. Najwięcej jest świętych lokalnych, którzy odbierają szczególną cześć: w zakonie, w narodzie, w państwie czy w diecezji, gdzie się wsławili męczeństwem za wiarę lub niezwykłą cnotą.

Mamy polską kulturę więc ją szanujmy.

Dzień Wszystkich Świętych w Polsce kojarzy się przede wszystkim z odwiedzaniem cmentarzy, modlitwą za zmarłych i zapalaniem zniczy na grobach. W tym dniu udajemy się z całymi rodzinami na cmentarz i nawiedzamy groby naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych, stawiając kwiaty, zapalając ten "płomyk nadziei", wierząc, że już cieszą się oni chwałą w domu Ojca Niebieskiego. Niestety w Polsce, szczególnie w większych miastach, to jedno z najbardziej uduchowionych świąt, poddaje się modzie tzw. amerykanizacji, to znaczy staje się pretekstem do organizacji maskarady, której symbolem jest wydrążona i podświetlona od środka dynia z wyszczerbionymi zębami, a „święto” halloween usiłuje się wpisać w kalendarz w przeddzień Wszystkich Świętych. 1 listopada otoczenia cmentarzy zamieniają się coraz częściej w targowiska, gdzie oprócz zniczy i kwiatów oferuje się różnego rodzaju produkty, spożywczych nie wyłączając. Na szczęście są środowiska, które potrafią bronić się przed bezrefleksyjnym naśladownictwem obcych, kulturowo wzorców. Takim, godnym odnotowania projektem jest Memento Vitae - koncert bez oklasków w wykonaniu znakomitych krakowskich artystów, który odbędzie się na Cmentarzu Rakowickim i w swej wymowie ma być apoteozą życia w obliczu śmierci. Organizatorem koncertu jest Biblioteka Polskiej Piosenki we współpracy z Zarządem Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. Koncert rozpocznie się 1 listopada o godz. 19:00 u wejścia na Cmentarz Rakowicki od strony ul. Prandoty.

W tekście wykorzystałem materiały źródłowe z portalu www.niedziela.pl  i www.bibliotekapiosenki.pl 

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych