Przejście do firmy KM-Net

SKO

012Podczas sesji Rady Miejskiej w Zakliczynie, która odbyła się 26 maja w sali im. S. Jordana w zakliczyńskim ratuszu wręczone zostały nagrody honorowe Stowarzyszenia "Klucz" za zasługi w rozwoju kultury i promocji Gminy Zakliczyn – Jordany.

Jak nie trudno się domyślić, nazwa nagrody pochodzi od nazwiska założyciela Zakliczyna – Spytka Wawrzyńca Jordana. To była już 10 – ta edycja gali "Jordanów" – nagrody, która od kilku lat wręczana jest podczas szczególnej sesji Rady Miejskiej. Ostania sesja była szczególna, bowiem w jej trakcie prezentowany był przez burmistrza Dawida Chrobaka raport o stanie gminy Zakliczyn, a Rada udzieliła Burmistrzowi jednomyślnego absolutorium za wykonanie budżetu roku 2022.


Zanim to nastąpiło, poznaliśmy czworo kolejnych laureatów nagrody "Jordan": Agatę Nadolnik – emerytowaną dyrektor Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu i założycielkę Zespołu Folklorystycznego "Gwoździec", którego nieprzerwanie od założenia jest społeczną kierownik. Nagrodę Agacie Nadolnik wręczył laureat "Jordana" z roku 2012 Marek Soból.

 

"Jordana" numer 37 odebrał Tomasz Damian, który jako prezes od wielu dekad stoi na czele Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Zakliczynie. Świadczy to bardzo dobrze o koncyliacyjnym charakterze laureata. Za czasów prezesury Tomasza Damiana Ochotnicze Straże Pożarne w gminie Zakliczyn zyskały piękne remizy i profesjonalny, nowoczesny sprzęt ratowniczy. Tomasz Damian jest pracownikiem Urzędu Miejskiego w Zakliczynie. Nagrodę Tomaszowi Damianowi wręczył laureat "Jordana" z roku 2016, Honorowy Obywatel Gminy Zakliczyn - Kazimierz Korman.

 

Kolejnym laureatem został Henryk Lasota – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Zakliczynie, przewodniczący Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej, zawodowo przed przejściem na emeryturę związany był także ze środowiskiem oświaty. Nagrodę Henrykowi Lasocie wręczyła laureatka "Jordana" z roku 2019 Annę Moj – przewodniczącą Rady Miejskiej w Zakliczynie.

 

Wreszcie "Jordan" numer 40 trafił do Wspólnoty Klasztoru Franciszkanów w Zakliczynie. Trudno było nie docenić zasług wspólnoty Franciszkanów dla Ziemi Zakliczyńskich, wspólnoty obecnej w Zakliczynie już od ponad 400 lat. Działalność Franciszkanów począwszy od przybycia Franciszkanów do Zakliczyna, czyli zadaniu przeciwdziałania ruchom reformackim na naszym terenie, w szczególności ruchowi Ariańskiemu, poprzez wspieranie ducha patriotycznego w szczególności w czasach zaborów i okupacji niemieckiej z okresu II wojny światowej, kiedy to Klasztor Franciszkanów był ostoją polskiej edukacji podziemnej, a Franciszkanin – rodak Ziemi zakliczyńskiej bł. Krystyn Gondek oddał życie jako męczennik – wyniesiony przez papieża Polaka na ołtarze, po czasy nam współczesne, gdy przy Franciszkanach została utworzona druga parafia zakliczyńska. Nagrodę z rąk laureata "Jordana" z roku 2017, burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn Dawida Chrobaka odebrał reprezentujący Wspólnotę Franciszkanów o. Szymon Wierzbiak.

 

Laudację na cześć laureatów wygłosił prezes Stowarzyszenia "Klucz" Kazimierz Dudzik, a galę podsumował burmistrz Dawid Chrobak, który podkreślił zasługi laureatów, a także prestiż samej nagrody "Jordan".

 

Tekst: Kazimierz Dudzik, foto: Monika Kulak

 jordan  jordan  jordan
 jordan  jordan  jordan
 jordan  jordan  jordan
 jordan  jordan  jordan

 

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.