Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

mkidnDo 30 listopada można było składać wnioski do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2022. Był to czas bardzo intensywnej pracy nad projektami na przyszły rok, które wpisują się w ramy Programów Ministra i efektem tej pracy było złożenie rekordowej liczby 14 wniosków; po siedem z ZCK i ze Stowarzyszenia "Klucz". Jakie to projekty? Zakliczyńskie Centrum Kultury złożyło wnioski na:


1. "Bezpieczne wydarzenia w gminie Zakliczyn." Po tym tytułem kryje się zakup balustrad imprezowych do wygradzania terenu na którym organizowane są imprezy. Mamy nadzieję, że rok 2022 będzie rokiem powrotu do organizowania imprez plenerowych bez covidowych ograniczeń, stąd planujemy organizację wydarzeń pod wspólna nazwą Festiwal Kultury i Tradycji, w ramach którego odbyłoby się 10 imprez plenerowych (większość z nich na zakliczyńskim rynku, a pozostałe w Gwoźdźcu, Melsztynie, Stróżach i Jamnej). Wniosek złożyliśmy do programu Infrastruktura Domów kultury.


2. "Kultura na kółkach II." Kultura na kółkach to projekt adresowany do środowisk związanych ze świetlicami wiejskim, polegający na tym, że to nie uczestnicy przyjeżdżać będą na zajęcia do instruktorów w ratuszu, ale instruktorzy przyjeżdżać będą z zajęciami do uczestników w świetlicach. Tak było w kończącym się roku i realizowany projekt cieszył się dużym zainteresowaniem w 5 z 6 świetlic. Do projektu na rok 2022 wybraliśmy 3 świetlice ZCK oraz 3 świetlice profilaktyczne. Aplikację złożyliśmy do programu Kultura Dostępna.


3. "Dziatki z chatki." To z kolei projekt adresowany do dzieci zgromadzonych w zespole "Dziatki z chatki", który powstał z inicjatywy i dzięki pracy instruktorskiej Haliny Machel – instruktora ds. kultury ludowej ZCK. "Dziatki z chatki" mają już na koncie wyróżnienia i nagrody za udział w przeglądach folklorystycznych (ostatnio w Głogowie Małopolskim) a także uczestnictwo w projekcie "Czerpiąc z dziedzictwa przodków". Wniosek złożyliśmy do programu Kultura Ludowa i Tradycyjna.


zck4. "Abyśmy się miłowali." Ten projekt wywodzi się realizowanego od 2015 roku i cieszącego się z roku na rok coraz szerszym uznaniem uczestników w Zakliczynie (ostatnio wyjątkowo w Jamnej) Koncertu uwielbienia. Nasz projekt idzie dalej; oprócz koncertu w Zakliczynie chcielibyśmy, aby chóry i orkiestry zaangażowane w przygotowanie i prezentację zakliczyńskiego Koncertu uwielbienia, mogły wystawić program w ważnych ośrodkach Małopolski. Projekt rozpisany jest na 2 lata i wzięliby w nim udział chóry "Cantando canzoni", "Zanurzeni w miłosierdziu" oraz Orkiestra kameralna ZCK a także zespoły spoza Zakliczyna. Aplikację złożyliśmy do programu Muzyka.


5. "Leć głosie po rosie." Powstała (również w ramach projektów grantowych) i działająca od kilku lat przy Zakliczyńskim Centrum Kultury "Kapela Opatkowice" ma rosnące grono sympatyków nie tylko w Gminie Zakliczyn, ale dzięki udziałom w przeglądach folklorystycznych i zdobywanych tam laurach oraz zaproszeniom na koncerty w wielu miejscach w Polsce. Po udanych koncertach publiczność pyta o płytę zespołu...no więc w ramach projektu chcielibyśmy taką płytę nagrać. Wniosek złożyliśmy do programu Muzyczny ślad.


6. "Hrabia Fredro na zamku w Melsztynie." Krakowski Teatr Komedia oraz Fundacja "Damy radę – z kulturą" jest sprawdzonym partnerem ZCK. Realizowaliśmy już wspólnie projekty dzięki którym na scenie sali im. S. Jordana w ratuszu publiczność mogła oklaskiwać aktorów Teatru Komedia w znakomitych spektaklach. Tym razem chcielibyśmy zaprosić Teatr Komedia i publiczność na melsztyński zamek i w tej scenerii podczas Biesiady rycerskiej w Melsztynie wystawić znakomite spektakle oparte na twórczości Aleksandra Fredry. Aplikację złożyliśmy do programu Teatr.


7. "Wiatr wolności." To projekt, a jednocześnie spektakl teatralny, który chcemy zrealizować z innym sprawdzonym partnerem ZCK – Stowarzyszenie "Teatr Nie Teraz" Tomasza A. Żaka. Z tym wieloletnim projektem teatralnym poruszającym tematykę spotkań z polską historią, mających na celu szukania patriotycznych inspiracji adekwatnych do dnia dzisiejszego, chcielibyśmy wyruszyć z Zakliczyna w Polskę dzięki wsparciu ze strony Związku Samorządów Polskich. Wniosek trafił do programu Teatr.

 

Bez "Klucza" nie byłoby rekordu

 

Od prawie 10 lat działające przy ZCK Stowarzyszenie "Klucz" poprzez realizację wielu projektów grantowych, mocno wspiera środowisko kultury Gminy Zakliczyn. Trudno byłoby sobie wyobrazić wielu programów kulturowych bez wsparcia ze strony "Klucza". Z pewności nie byłoby możliwości złożenia tylu wniosków do programów grantowych, bowiem zazwyczaj obowiązuje zasada, że jedna organizacja może złożyć do konkretnego programu jeden wniosek. Oto one.


1. "Mistrz i uczeń – sekcja smyczkowa". Na przestrzeni ostatnich lat ZCK i Stowarzyszenie "Klucz" poprzez realizacje projektów grantowych wspierało lokalnych mistrzów oraz artystów i ich uczniów, np.: rzeźbiarza ludowego Stanisława Sochę, heligonistę Tadeusza Malika, choreografa Janusza Cierlika, kowala Józefa Grocholę, fotografika Stanisława Kusiaka, rzeźbiarkę Patrycję Zelek i innych instruktorów. W tym projekcie mamy na myśli warsztaty gry na tradycyjnych instrumentach smyczkowych: kontrabasie i skrzypcach, które poprowadziłaby znakomita instruktor Justyna Chmielek - Korbut. Warsztaty skierowane są do młodzieży i osób dorosłych zainteresowanych grą na tych instrumentach, którzy docelowo wzmocniliby skład Kapeli Opatkowice. Aplikację złożyliśmy do programu Kultura ludowa i tradycyjna.


2. "Uniwersytet na piechotę – plus". Premierowy projekt Uniwersytetu na piechotę realizowaliśmy w roku 2021. Projekt cieszył się duża popularnością i zyskał uznanie uczestników, którzy chwalili ciekawą formę oraz wysoki poziom merytoryczny projektu.Uniwersytet na piechotę, to oryginalny projekt Stowarzyszenia "Klucz" w zakresie edukacji o lokalnym dziedzictwie kulturowym, polegający na formule "uniwersytetu wędrującego". Celem projektu jest pozyskiwanie wiedzy o lokalnym dziedzictwie w formie wędrówki podczas której uczestnicy projektu spotykają postaci nietuzinkowe, posiadający ogromną wiedzę o dziedzictwie kulturowym, a często będący inicjatorami i animatorami działań w tej dziedzinie, daje fantastyczne efekty. Wniosek o środki na najbliższe 3 lata złożyliśmy do programu Edukacja kulturalna.


3. "Klucz do sukcesu". W ramach tego projektu chcielibyśmy zakupić instrumenty muzyczne niezbędne do dalszego, efektywnego funkcjonowania Strażackiej Orkiestry Dętej Filipowice, Kapeli Opatkowice, Orkiestry Kameralnej oraz Klubu Małopolskich Heligonistów i Harmonistów. Wniosek złożyliśmy do programu Infrastruktura kultury.


logo klucz4. "U Krakowiaków na Pogórzu." Projekt zakłada organizację Festiwalu Kultury Ludowej w Gwoźdźcu, w programie którego znajdziemy m.in.: taneczne i muzyczne warsztaty ludowe, konkurs taneczny polki, koncerty zespołów ludowych z różnych regionów Polski oraz z zagranicy. Dodatkowo odbędą się warsztaty towarzyszące poświęcone rękodziełu ludowemu m.in.: rzeźbiarstwo, koronkarstwo, wikliniarstwo, i hafciarstwo. Jest to ukłon w kierunku jubileuszu 25 lecia działalności ZF "Gwoździec", a sam festiwal byłby częścią cyklu imprez pod nazwą Festiwal Kultury i Tradycji. Aplikację złożyliśmy do programu Kultura ludowa i tradycyjna.


5. "Nagranie płyty Klubu Małopolskich Heligonistów i Harmonistów w Zakliczynie". Z inicjatywy Tadeusza Malika działa przy Stowarzyszeniu "Klucz" Zakliczyński Klub Małopolskich Heligonistów i Harmonistów. Klub bardzo często koncertuje, a jego członkowie zdobywają laury podczas przeglądów folklorystycznych. Nagranie płyty byłoby z pewnością dużą gratką dla miłośników heligonki i harmonii polskiej. Wniosek złożyliśmy do programu Muzyczny ślad.


6. "Co nam w sercu gra." To z kolei projekt wydarzenia, który chcielibyśmy zrealizować w ramach festiwalu Kultury i Tradycji w Zakliczynie. Z założenia jest to impreza interdyscyplinarna adresowana do dzieci i młodzieży. W ramach imprezy zaplanowaliśmy m.in.: "Jarmark piosenki" - konkurs wokalny dla dzieci i młodzieży, "Teatr jednego aktora" – konkurs krasomówczy (stand-up), "Malowany Rynek" – konkurs plastyczny a także "Roztańczona scena" – konkurs taneczny. Aplikację złożyliśmy do programu Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży.


7. "Scena Jordana". Projekt zakłada przygotowanie i wystawienie prapremiery spektaklu teatralnego, adresowanego w szczególności do dzieci i młodzieży. Scenariusz sztuki będzie napisany w sposób dostępny dla młodych aktorów będzie się opierał na fragmentach z ich własnego życia. Scenariusz zostanie napisany właśnie pod konkretnych uczestników zadania w taki sposób by wyszczególnić ich osobowości i uwydatnić ich zdolności. Ponadto chcielibyśmy zorganizować warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży skupionej w Studio Form Teatralnych "Scena Jordana." Wniosek złożyliśmy do programu Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży.


Jak widać Stowarzyszenie "Klucz" podobnie jak Zakliczyńskie Centrum Kultury złożyło 7 aplikacji do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2022. Tutaj ukłony w stronę Zarządu i aktywnych działaczy Stowarzyszenia "Klucz" za wsparcie pracy nad wnioskami. Wyrazy uznania należą się pracownikom Zakliczyńskiego Centrum Kultury za pracę nad wnioskami, a szczególnie Ewelinie Siepieli – specjalistce ds. programów grantowych ZCK za ubranie projektów we wnioski i aplikacje do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ostatnich do późnych godzin ostatniego dnia naborów).

 

źródło: https://www.facebook.com/DudzikLokalnie/

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.