Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

012Dziś do Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach przybył minister kultury i dziedzictwa narodowego Prof. Piotr Gliński, który wspólnie z małżonką zmarłego kompozytora Elżbietą Penderecką przekazał informację o podpisaniu umowy zamykającej proces objęcia przez państwo polskie opieki nad lusławickim dworem i ogrodem, jako miejscem o szczególnym znaczeniu dla polskiej i światowej kultury, albowiem jak podkreślał wicepremier, Krzysztof Penderecki był polskim kompozytorem o światowym znaczeniu.

 


061Zaproszonych gości powitał dyrektor ECM Adam Balas, przedstawiając krótki opis historii pozyskania zespołu parkowo-dworskiego dla narodowej wspólnoty zapoczątkowanej podpisaniem listu intencyjnego w maju 2019 roku, co było wypełnieniem woli śp. Krzysztofa Pendereckiego, który podkreślał, że przekazanie dworu i ogrodu pod opiekę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Europejskiego Centrum Muzyki jest najlepszym pomysłem, aby zachować dla potomnych integralność tego wyjątkowego autorskiego założenia dworsko-parkowego. „Jestem szczęśliwy, że pójdzie to w najlepsze ręce” – mówił przy okazji podpisania listu intencyjnego. Proces został spowolniony przez pandemię Covid-19 i śmierć kompozytora w marcu 2020 r.


075Wśród zaproszonych gości gospodarz powitał Elżbietę Penderecką wraz z córką Dominiką Penderecką, wicepremiera Prof. Piotra Glińskiego i towarzyszącą mu delegację z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Marszałka Województwa Małopolskiego – Witolda Kozłowskiego, posłanki Annę Pieczarkę i Józefę Szczurek- Żelazko, wieloletniego posła ziemi tarnowskiej dr Michała Wojtkiewicza, Wicewojewodę Małopolskiego Ryszarda Pagacza, delegację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na czele z Dyrektorem Generalnym Jarosławem Czubą, Dyrektora Departamentu Narodowych Instytucji Kultury Agnieszkę Komar-Morawską, Dyrektora Centrum Informacyjnego Ministerstwa Panią Anna Pawłowska-Pojawa, doradcę premiera - Grzegorza Łożyńskiego, Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego – Wojciecha Skrucha, Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Monikę Gubałę, a także członków zarząd Stowarzyszenia Akademia im. Krzysztofa Pendereckiego Międzynarodowe Centrum Muzyki, Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Mariusza Haładyja oraz Dyrektor Magdalenę Kowalczyk i Cornelię Much członek zarządu Stowarzyszenia Music United, wspierającego ECM. Obecny był również Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych z ECM jednostek kultury i przedstawiciele mediów lokalnych i ogólnopolskich.
Po przedstawieniu krótkiego filmu prezentującego dwór i ogród miały miejsce wypowiedzi Wicepremiera i Pani Elżbiety oraz Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego.


-To bardzo ważny moment dla polskiej kultury. Państwo ma naturalny, konstytucyjny obowiązek opieki nad rodzimą kulturą i przejawami jej dziedzictwa (…) Zasadniczym celem tego przedsięwzięcia jest opieka nad dorobkiem, nad spuścizną Krzysztofa Pendereckiego - zarówno artystycznym, jak i tym, niezwykle ważnym dla kompozytora, związanym z przyrodą - podkreślił minister kultury i dziedzictwa narodowego.

- Krzysztof Penderecki uważał, że całe jego dzieło, cały jego dorobek powinien stać się dziedzictwem wszystkich Polaków. Dzisiaj możemy ogłosić, że państwo polskie wypełnia swój obowiązek wobec tego dziedzictwa. (…) Lusławice, obok Żelazowej Woli, stają się fragmentem polskiego panteonu, pozostającym pod szczególną opieką narodowej wspólnoty” – powiedział minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński podczas uroczystości.


Znajdujące się w Lusławicach, Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego jest jednym z najważniejszych ośrodków muzycznych w Europie, które, dzięki podpisanej umowie, będzie mogło w jeszcze większym stopniu promować Polskę i polską muzykę.


wizyta wicepremiera prof piotra glinskiego 06Dwór, park i arboretum stanowiły ukochane miejsca Krzysztofa Pendereckiego, w którym Maestro skomponował wiele swoich dzieł. W zespole dworsko-parkowym w Lusławicach ulokował cały swój dorobek, pochodzący z działalności kompozytorskiej i dyrygenckiej.


- Zespół dworsko-parkowy w Lusławicach w przyszłości ma stać się kolejnym miejscem na mapie kraju, związanym z krzewieniem pamięci i edukacji o wybitnych polskich artystach, możliwie szeroko dostępnym dla odwiedzających (…) Ważnym zadaniem, wynikającym z dzisiejszej umowy, jest otwarcie tego miejsca dla wszystkich, dla młodego pokolenia, ale również dla społeczności lokalnej - zwrócił uwagę prof. Piotr Gliński.


- Przejęcie pieczy nad Dworem i Arboretum przez państwo polskie jest wstępem do wspólnej realizacji w porozumieniu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego strategii na rzecz międzynarodowego upowszechniania dziedzictwa Prof. Krzysztofa Pendereckiego – wskazała małżonka kompozytora Elżbieta Penderecka. Pani Elżbieta wyraziła swoją wdzięczność za wszelka pomoc w przeprowadzeniu tego trudnego procesu jakim było  objęcie pieczy nad zespołem dworsko-parkowym przez Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, co umożliwi instytucji znaczące poszerzenie oferty programowej, dając jej odbiorcy szansę zetknięcia się nie tylko z muzyką, ale historią życia i pasją Krzysztofa Pendereckiego, które kryją się m.in. w tworzonym przez kompozytora parku i arboretum oraz przywróconym do świetności zabytkowym dworze.


072Następnym punktem spotkania było podpisanie „deklaracji lusławickiej” przez Panią Elżbietę Penderecką i Wicepremiera prof. Piotra Glińskiego w sprawie zachowania substancji Lusławic.


Na zakończenie uczestnicy udali się na spacer do parku i mieli okazję podziwiać zarówno arboretum, jak i cały zespół parkowy oraz dwór – gniazdo rodzinne Elżbiety i Krzysztofa Pendereckiego.


459W godzinach popołudniowych po zakończeniu spotkania w Lusławicach Wicepremier prof. Piotr Gliński udał się wraz z Marszałkiem Województwa Małopolskiego Witoldem Kozłowskim, Wicewojewodą Ryszardem Pagaczem w towarzystwie Burmistrza Dawida Chrobaka i delegacji z MKDiN oraz przedstawicieli mediów, do Melsztyna aby zobaczyć efekty prac konserwatorsko-budowlanych związanych z odbudową wieży zamkowej. Teren zamku w Melsztynie przybyli goście zwiedzali również w towarzystwie Zastępcy Burmistrza – Dawida Drukały i sołtysa sołectwa Melsztyn - Józefa Franczyka. Efekty prac zrobiły duże wrażenie na przybyłych gościach, a widok na dolinę Dunajca z zamkowej wieży wzbudzał zachwyt zgromadzonych.


Zapraszam do obejrzenia fotorelacji.

 

ECM ECM ECM
ECM ECM ECM
ECM ECM ECM
ECM ECM ECM
ECM ECM ECM
ECM ECM ECM
ECM ECM ECM
ECM ECM ECM
ECM ECM ECM
ECM ECM ECM
ECM ECM ECM
ECM ECM ECM
ECM ECM ECM

Partner zakliczyninfo

Warto zobaczyć

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.