teatr

 

001Mimo, że liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II przypada w łaśnie dzisiaj tj. 22. października, to społeczność Szkoły Podstawowej w Filipowicach obchodziła święto swojego patrona w poniedziałek. Uroczystości rozpoczęły się od udziału dzieci, grona pedagogicznego i rodziców we mszy świętej celebrowanej przez ks. Piotra Pabisa, proboszcza parafii pw. Matki Bożej Śnieżnej w Filipowicach. W eucharystii udział wzięli również zaproszeni goście, a wśród nich Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Nijak, radny Rady Miejskiej w Zakliczynie Zygmunt Olchawa, inspektor ds oświaty Urzędu Miejskiego w Zakliczynie Agmieszka Malisz.

 

002W wygłoszonym kazaniu ks.Piotr przypomniał słowa świętego Jana Pawła II, kierowane do młodych a także przytoczył świadectwa osób, które miały bezpośredni kontakt z wielkim Polakiem. Kaznodzieja zachęcał młodych słowami patrona szkoły: "Każdy z Was, młodzi Przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych". Ta myśl, będąca głębokim symbolem wskazuje na potrzebę odkrycia tego, co jest tym Westerplatte dla każdego z nas. Następny krok to zajęcie zdecydowanej postawy obrony tego bezcennego przyczółka, obrony ze wszystkich sił. W obecnym czasie naszym Westerplatte wydaje się być zachowanie dziedzictwa narodowego,  kultury chrześcijańskiej i tradycji narodowej, poprzez pilną naukę, życie wg wyznawanych wartości i budowanie społeczeństwa solidarnego, co powinno mieć swój początek już w środowisku szkolnym.

 

007Po zakończonej mszy świętej na dalsze świętowanie uczniowie pod opieką pedagogów przemaszerowali do budynku szkoły. Na uroczystość przybyła również Pani Poseł na Sejm Anna Pieczarka a po zakończonej mszy świętej dołączył także ks. Piotr Pabis. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, powitaniu zgromadzonych przez Panią Dyrektor Irenę Kusion, głos zabrała młodzież szkolna, która przedstawiła program słowno-muzyczny o św. Janie Pawle II, nie mogło zabraknąć też ukochanej papieskiej "Barki", która została zaśpiewana przez grupę muzyczną a także zagrana przez jednego z uczniów na akordeonie budząc wielkie uznanie Pani Poseł.

 

022Hasło tegorocznych obchodów "Wymagajcie od siebie choćby inni od Was nie wymagali" doskonale wpisało się w przesłanie przedstwionego programu słowno-muzycznego, zwłaszcza dla uczniów klasy pierwszej, którzy za chwilę mieli złożyć uroczyste ślubowanie. Kolejnym punktem programu był "egzamin" z wiedzy o szkole, prawach i obowiązkach ucznia przeprowadzony przez uczniów starszych klas wśród uczniów klasy pierwszej. Pierwszaki zaprezentowały się pięknie zarówno z wiedzy ogólnej jak i prezentując swoje umiejętności artystycznych, po czym przystąpiono do ślubowania, podczas którego Pani Dyrektor pasowała na uczniów siedmioro kandydatów. Dyplomy i gratulacje uczniowie przyjęli z rąk Burmistrza Dawida Chrobaka i Poseł Anny Pieczarki.

Po wystąpieniach gratulacyjnych Pani poseł i Burmistrza wykonano współne zdjęcie nowo pasowanych uczniów wraz z zaproszonymi gośćmi.

 

FILIPPATRON FILIPPATRON FILIPPATRON
FILIPPATRON FILIPPATRON FILIPPATRON
FILIPPATRON FILIPPATRON FILIPPATRON
FILIPPATRON FILIPPATRON FILIPPATRON
FILIPPATRON FILIPPATRON FILIPPATRON
FILIPPATRON FILIPPATRON FILIPPATRON
FILIPPATRON FILIPPATRON FILIPPATRON
FILIPPATRON FILIPPATRON FILIPPATRON
FILIPPATRON FILIPPATRON FILIPPATRON
FILIPPATRON FILIPPATRON FILIPPATRON

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.