Program gminnych patriotyczno-religijnych obchodów na wrzesień i październik 2021r.


19 września – Ruda Kameralna:
Pamięci majora Jana Dubaniowskiego "Salwy" – uroczystość upamiętniająca 74 rocznicę śmierci Żołnierza Niezłomnego

10:30 - Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy w miejscu śmierci mjra Jana Dubaniowskiego "Salwy"
11:00 - Msza święta - polowa w intencji mjra Jana Dubaniowskiego „Salwy”, jego żołnierzy oraz w intencji Ojczyzny przy kaplicy w Rudzie Kameralnej
12:00 - Złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem mjra Jana Dubaniowskiego „Salwy”, jego żołnierzy przy świetlicy ZCK w Rudzie Kameralnej oraz wystąpienia zaproszonych gości
13:00 - Spotkanie refleksyjne w świetlicy ZCK w Rudzie Kameralnej
13:30 - Prelekcja historyczna połączona z inscenizacją historyczną
          - Wystawa edukacyjna „O Orła Białego i o koronę dla niego"

 

26 września – Jamna:
77. rocznica pacyfikacji Jamnej i bitwy batalionu "Barbara" 16 p.p. AK

10:30 - Złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem poległych podczas pacyfikacji Jamnej – plac kościelny sanktuarium MB Niezawodnej Nadziei w Jamnej oraz

            wystąpienia zaproszonych gości
11:00 - Msza święta w intencji ofiar pacyfikacji i poległych partyzantów AK – sanktuarium MB Niezawodnej Nadziei w Jamnej
12:00 - Spotkanie refleksyjne w Domu bł. Czesława u Dominikanów

 

10 października – Lasy Woli Stróskiej:
77. rocznica krwawego ataku niemieckich oddziałów na szpitalik partyzancki AK w lasach Woli Stróskiej

10:30 - Złożenie wiązanek kwiatów w miejscach upamiętnienia poległych partyzantów oraz wystąpienia zaproszonych gości
11:00 - Msza święta polowa koło szpitalika leśnego żołnierzy AK
12:00 - Spotkanie refleksyjne przy tzw. paśniku

 

17 października - Charzewice - cmentarz z I wojny światowej w Czarnym Lesie

14:00 - Złożenie wiązanek kwiatów pod obeliskiem
14:10 - Modlitwa Różańca świętego i Msza święta w intencji poległych żołnierzy
15:30 - Spotkanie refleksyjne przy drodze na cmentarz wojenny

 

31 października - Słona - pomnik partyzantów
77. rocznica ataku niemieckich oddziałów na pluton "Radomyśl" w Słonej

11:30 - Apel poległych przy pomniku w Słonej, złożenie wiązanek kwiatów przy pomniku poległych żołnierzy AK oraz wystąpienia zaproszonych gości
12:00 - Msza św. w intencji poległych żołnierzy
13:00 - Pokaz przebiegu walk w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej połączony z pokazem uzbrojenia
13:30 - Spotkanie refleksyjne


Ciepły posiłek i napoje dla uczestników przygotowane przez KGW w Słonej "U ŹRÓDŁA"

Partner zakliczyninfo

Warto zobaczyć

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.