teatr

 

logo SzkolaDomoslawicePrezydium Zarządu Głównego Związku Kompozytorów Polskich, na posiedzeniu w dniu 17 marca 2021, przyznało (szóstą w historii) Nagrodę Związku Kompozytorów Polskich za zasługi na polu edukacji muzycznej. Nagrodę otrzymała Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Domosławicach w osobach dyrektora Kazimierza Wojnickiego oraz pedagogów Renāty Stivriņy i Grzegorza Majki – za autorski bezprecedensowy program z zakresu muzyki współczesnej, realizowany w dużych projektach artystycznych.

 

Szkoła Muzyczna w Domosławicach powstała w 2012 roku i jako pierwsza tego typu placówka lokuje zajęcia dydaktyczne w siedmiu filiach (w tym w Paleśnicy), rozsianych w promieniu 50 kilometrów. Twórcą idei był dyrektor Kazimierz Wojnicki. Szkoła wypracowała swój własny, unikalny sposób kształcenia muzycznego o charakterze integralnym. Łączy on w sobie nabywanie umiejętności wykonawczych, poznawanie muzyki wieków dawnych oraz praktyczne uczestniczenie w powstawaniu sztuki najnowszej. Pośród nauczycieli przedmiotów teoretycznych znalazło się troje kompozytorów oraz dyrygent. I właśnie coroczna realizacja nowego utworu na dużą obsadę wokalno-instrumentalną, pisanego przez pedagogów-kompozytorów specjalnie z myślą o ich uczniach, stała się najważniejszym elementem, scalającym cały proces nauczania oraz integrującym kilkuset młodych muzyków.

 

Od początku istnienia Szkoły Muzycznej w Domosławicach została nawiązana współpraca pomiędzy Szkołą, a Zakliczyńskim Centrum Kultury. Wymiernymi efektami tej współpracy był m.in. nasz silny lobbing w sprawie powstania filii Szkoły w Paleśnicy oraz na zasadzie partnerskiej wiele wspólnie zrealizowanych pomysłów i projektów, jak choćby obecnie realizowana Domosławicka Akademia Umiejętności. Bardzo się cieszymy i gratulujemy dyrektorowi Kazimierzowi Wojnickiemu oraz pedagogom Szkoły Muzycznej w Domosławicach.    

 

Uroczystość wręczenia Nagrody planowana jest podczas 64. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” w siedzibie Związku Kompozytorów Polskich przy Rynku Starego Miasta 27.

 

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień" to największy w Polsce festiwal o randze międzynarodowej poświęcony muzyce współczesnej. Przez wiele lat był również jedyną tego typu imprezą w środkowej i wschodniej Europie. Powstał w 1956 roku z inicjatywy dwóch kompozytorów - Tadeusza Bairda i Kazimierza Serockiego, a do życia został powołany przez Zarząd Główny Związku Kompozytorów Polskich. Odbywa się co roku w drugiej połowie września i trwa 9 dni.

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.