teatr

 

echo trombity 2021Do 23 maja orkiestry dęte z Małopolski mogą zgłaszać swój udział do Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trombity 2021. W tym roku kwalifikacje do finału odbędą się w oparciu o nadesłane nagrania. Festiwal Echo Trombity organizowany przez Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu (MCK Sokół) jest dorocznym spotkaniem konkursowym dla najlepszych orkiestr dętych województwa małopolskiego. Jest jedną z najbardziej prestiżowych i największych, cyklicznych imprez amatorskiego ruchu muzycznego. Głównym celem festiwalu jest promocja i podniesie poziomu artystycznego amatorskich orkiestr dętych poprzez umożliwienie im prezentacji aktualnych osiągnięć, stworzenie okazji do konfrontacji i wymiany doświadczeń, doskonalenie warsztatu muzycznego, inspirowanie do poszukiwań repertuarowych.

 

 

Tegoroczna edycja 43. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trombity realizowana jest w formule konkursu oraz przeglądu i obejmuje: kwalifikacje do finału na podstawie nagrań audiowizualnych, prezentację zakwalifikowanych orkiestr na scenie plenerowej w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu, ocenę Komisji Artystycznej i koncert laureatów.

Warunkiem udziału w 43. edycji Festiwalu ECHO TROMBITY jest dostarczenie do MCK Sokół do dnia 23 maja 2021 r.:

• materiału filmowego zawierającego 3 utwory - zgodnego z regulaminem,
• prawidłowo uzupełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia.

 

Zgłoszone orkiestry zostaną ocenione przez komisję artystyczną powołaną przez organizatora, która zakwalifikuje najlepsze prezentacje do udziału w 43. Małopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY w dniach 23-25 czerwca 2021 r. w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu.

 

O zakwalifikowaniu do spotkania finałowego orkiestry zostaną poinformowane najpóźniej do dnia 31 maja 2021 r.echo trombity 1

Każda prezentująca się na spotkaniu finałowym orkiestra będzie oceniana przez Komisję Artystyczną, która przyzna: Grand Prix, miejsca oraz nagrody i wyróżnienia specjalne w następujących kategoriach:

• orkiestry OSP
• orkiestry parafialne
• orkiestry działające przy ośrodkach kultury i stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych oraz orkiestry zakładowe
• Big bandy i orkiestry rozrywkowe.

 

Zwieńczeniem festiwalu będzie zorganizowany 25 września 2021 r. w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu galowy koncert laureatów połączony z uroczystym wręczeniem nagród.

 

Przebieg tegorocznej edycji Festiwalu Echo Trombity odpowiada na potrzebę realizacji wydarzeń kulturalnych z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w trakcie epidemii koronawirusa SARS CoV-2. W związku z tym organizatorzy zastrzegają prawo modyfikacji założeń regulaminowych i warunków realizacji festiwalu - zwłaszcza w przypadku konieczności dostosowania się do aktualnej sytuacji epidemicznej i wprowadzonych odgórnych obostrzeń i zakazów. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia wydarzenia w wersji stacjonarnej, na żywo - MCK Sokół zastrzega sobie możliwość ostatecznego rozstrzygnięcia festiwalu i rozdysponowania nagród na podstawie nagrań nadesłanych na etapie kwalifikacji.

 

Regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie: www.mcksokol.pl

źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/kultura/43-echo-trombity-zgloszenia-do-23-maja

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.