teatr

 

006"(...) Odbiorą mi tylko życie. A to nie najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą. Jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. Wierzę dziś bardziej niż kiedykolwiek, że idea Chrystusowa zwycięży i Polska niepodległość odzyska, a pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona.(...)" - od tych słów z listu pułkownika Łukasza Cieplińskiego do synka z celi śmierci, rozpoczął homilię ks. Paweł Mikulski -  proboszcz parafii pw. św. Idziego opata w Zakliczynie, podczas mszy św. w intencji mjr Jana Dubaniowskiego ps. "Salwa" i Żołnierzy Wyklętych w dniu 1 marca br.

 

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, chociaż symboliczne ze względu na obostrzenia pandemiczne, miały bardzo uroczysty charakter. 029Rozpoczęły się od złożenia wiązanek i zapalenia zniczy przez delegacje samorządową i szkolne Szkoły Podstawowej w Zakliczynie i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Piłsudskiego w Zakliczynie, przy akompaniamencie werbla (w roli werblisty wystąpił Pan Adam Pyrek) na grobie mjr Jana Dubaniowskiego ps. "Salwa".

 

Następnie delegacje udały się do kościoła parafialnego na uroczystą mszę św. sprawowaną przez proboszcza parafii - ks. Pawła Mikulskiego. Eucharystię rozpoczęto od wspólnego zaśpiewania Modlitwy Obozowej i powitania uczestniczących zarówno w kościele jak i poprzez transmisję online przez gospodarza świątyni. Celebrans  wygłosił wymowną homilię, przypominając historię naszego narodu i znaczenie ofiary poniesionej przez Żołnierzy Wyklętych dla naszej ojczyzny. Zwrócił się do młodego pokolenia z zachętą do kultywowania pamięci historycznej i budowania wolności i suwerenności naszej ojczyzny na co dzień, swoją postawą w szkole - przez sumienne zdobywanie wiedzy oraz w społeczeństwie - angażując się w dobre i wartościowe inicjatywy.

 

007W nabożeństwie udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych szczebla powiatowego i gminnego na czele z Burmistrzem Miasta i Gminy Zakliczyn Dawidem Chrobakiem, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Zakliczyn, delegacje: ZSP im. Józefa Piłsudskiego w Zakliczynie, uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Zakliczynie oraz członkowie SKKT "Compass" z opiekunami.

 

Po zakończonej mszy św. przedstawiciele samorządu udali się do Rudy Kameralnej złożyć wiązanki kwiatów na pomniku mjr Dubaniowskiego. Również najmłodsi członkowie SKKT "Compass" wraz z opiekunami udali się na cmentarz aby oddać cześć Żołnierzom Wyklętym, składając wiązankę i zapalając znicze na grobie mjr Jana Dubaniowskiego ps. "Salwa" a stamtąd wyruszyli pieszo pod pomnik w Rudzie Kameralnej szlakiem wiodącym przez lasy m.in. przez wzgórze Mogiła w Woli Stóskiej 028odwiedzając po drodze kolejne miejsce pamięci na mapie naszej gminy. Była to ciekawa lekcja historii połączona z poznawaniem naszej małej ojczyzny przez najmłodsze pokolenie członków SKKT "Compass".

W godzinach popołudniowych także przedstawiciele harcerzy z 1 TDH "Sulima" im. Zawiszy Czarnego złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicz w hołdzie Żołnierzom Wyklętym na grobie mjr Jana Dubaniowskiego ps. "Salwa" na zakliczyńskim cmentarzu.

 

Warto przypomnieć, że Gmina Zakliczyn była prekursorem obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jako jedna z pierwszych organizowała uroczystości poświęcone Żołnierzom Niezłomnym już w listopadzie 2009 roku (jak już wspominaliśmy w poprzednim artykule), kiedy zespól Ballada działający przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie wraz z nauczycielami i przyjaciółmi szkoły pod kierunkiem Adama Pyrka zaprezentował w zakliczyńskim ratuszu pod auspicjami Zakliczyńskiego Centrum Kultury widowisko „Drogami żołnierzy wyklętych”. Rok później 1 marca pod pomnikiem poległych w walkach za wolność Ojczyny na zakliczyńskim Rynku młodzież ze Szkolnego Koła SKKT PTTK „Compass” w Zakliczynie wraz z opiekunami złożyła kwiaty i zapaliła znicze upamiętniając w ten sposób Żołnierzy Niezłomnych, chociaż do kalendarza świąt państwowych Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został wpisany dopiero w 2011 roku.

 

Od roku 2015 obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych świętowane są w naszej gminie uroczyście a program każdego wydarzenia ma charakter kulturalno-edukacyjny i prezentuje wyskoki poziom artystyczny.

W 2016 roku  powstał Społeczny Komitetu Budowy Pomnika kpt. Jana „Salwy” Dubaniowskiego w Rudzie Kameralnej. Komitet, na którego czele stanęli: Maria Dubaniowska – Guzdek oraz burmistrz Dawid Chrobak, prace budowlane wykonano pod kierownictwem  Andrzeja Różowskiego i Macieja Turczaka dzięki wsparciu wielu firm i instytucji. Pomnik został uroczyście odsłonięty i poświęcony 18 września 2016 roku. Pomnik powstał przy świetlicy wiejskiej ZCK w Rudzie Kameralnej i od tego czasu znajduje się pod jej opieką.

 

W 2018 roku obchody gminne zainaugurowane zostały 4 marca mszą świętą w kościele pw. Św. Idziego opata w Zakliczynie, a następnie po zapaleniu zniczy na grobie kpt. Jana Dubaniowskiego „Salwy” rozpoczęły się biegi w ramach Biegu Tropem wilczym” w Rudzie Kameralnej i Zakliczynie oraz gra miejska „Niepodległa w Zakliczynie.”

Rok 2018  był rokiem jubileuszu 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 7 marca w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego o godzinie 12:00 oraz o 18:00 rozpoczną się koncerty „Moja Niepodległa” realizowane w ramach IV Festiwalu Wolnej i Niezawisłej. W programie koncertów znalazły się utwory nawiązujące do ponad 250-letniej tradycji walki Narodu Polskiego o wolność i niepodległość Ojczyzny. Zgromadzona publiczność mogła odbyć muzyczną podróż od Konfederacji Barskiej, przez epopeję walk napoleońskich, Powstania Listopadowe i Styczniowe, odzyskanie niepodległości w 1918 roku, chlubną kartę zapisaną przez Polskie Państwo Podziemne, Żołnierzy Wyklętych i fenomen „Solidarności”. Wykonawcami tego wyjątkowego widowiska, któremu towarzyszyła piękna prezentacja multimedialna, byli: Męski Zespół Wokalny Filharmoników Krakowskich pod kierunkiem Marcina Wróbla; soliści Chóru Filharmonii Krakowskiej, sekcja rytmiczna, Chór i Orkiestra Stowarzyszenia Passionart oraz nasz Wielopokoleniowy Chór Zakliczyński pod kierownictwem Adama Pyrka.

 

W roku 2019 za swoją działalność na rzecz propagowania postaw patriotycznych i podejmowanie różnych działań w celu upamiętniania Żołnierzy Niezłomnych, m.in. mjr Jana Dubaniowskiego ps. „Salwa”, dowódcy oddziału partyzanckiego, działającego na terenie ziemi zakliczyńskiej, burmistrz Dawid Chrobak został odznaczony medalem „Pro Patria”, który jest nadawany przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Uroczystość odbyła się 1 lutego 2019 roku w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.

 

Mamy nadzieję, że w następnym roku będziemy mogli uczestniczyć w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych na miarę tych z lat ubiegłych i będzie możliwość kontynuowania wydarzeń takich jak  Bieg Pamięci "Tropem Wilczym", czy gra miejska w tym dniu.

 

żródło: http://zakliczyninfo.pl/index.php/samorzad/1517-program-obchodow-narodowego-dnia-pamieci-zolnierzy-wykletych-w-powiecie-i-w-gminie-zakliczyn

 

01032021 01032021 01032021
01032021 01032021 01032021
01032021 01032021 01032021
01032021 01032021 01032021
01032021 01032021 01032021
01032021 01032021 01032021
01032021 01032021 01032021
01032021 01032021 01032021
01032021 01032021  

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.