swieta2020bm

coronoddW związku z aktualną sytuacją epidemiczną - Małopolska w ostatnim czasie jest liderem zakażeń COVID-19 w skali kraju - strefykoronawiruszgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz prowadzonymi na bieżąco konsultacjami i w wyniki konsultacji, ustaleniami z Organizatorem ZCK, przypominam i informuję:

 

1. Działalność Zakliczyńskiego Centrum Kultury prowadzona jest w zakresie wynikającym z wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: https://www.gov.pl/web/kultura/domy-centra-i-osrodki-kultury - należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych we wszystkich obszarach aktywności pracowników i uczestników zajęć prowadzonych pod auspicjami ZCK zarówno w ratuszu jak i w świetlicach ZCK.

 

 

2. Odwołana zostaje Zakliczyńska Gala Jubileuszowa z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, która planowana była na dzień 23 października 2020 roku w Sali im. S. Jordana w ratuszu.

 

3. Uroczystości patriotyczne w Słonej w dniu 25 października 2020 roku ograniczone zostają do złożenia wiązanek kwiatów i zapalenia zniczy pod pomnikiem poległych żołnierzy AK plutonu „Radomyśl”. Msza święta i pozostałe uroczystości które miały odbyć się w Słonej zostały odwołane.

 

4. Zajęcia z zespołami artystycznymi; Chór „Cantando canzoni”, Zespół Folklorystyczny „Gwoździec”, Kapela Ludowa „Opatkowice”, Studio Form Teatralnych „Scena Jordana”, Strażacka Orkiestra Dęta „Filipowice” odbywają się tylko w grupach (sekcjach) maksymalnie 12 osobowych plus jeden instruktor. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego. Po 1 godzinie zajęć należy zrobić 15 minut przerwy na przewietrzenie pomieszczenia w którym prowadzone są zajęcia.

 

5. Gospodarze świetlic szczególną uwagę przywiązują do dezynfekcji pomieszczeń świetlicowych i sprzętu. Każdy przed wejściem do świetlicy zobowiązany jest do wypełnienia karty wywiadu epidemicznego. Jednorazowo w świetlicy może przebywać nie więcej niż 12 osób.

 

6. Zajęcia Akademii dla Aktywnych prowadzone przez Stowarzyszenie „Klucz”, należy zorganizować tak, aby w jednym czasie i miejscu brało udział najwyżej 12 osób + instruktor, np. należy grupę podzielić na dwie grupy, tak aby pierwsza rozpoczęła zajęcia np. o 16 – tej i skończyła o 17:45 – tej, a następna rozpoczęła zajęcia o 18 – tej po przewietrzeniu i zdezynfekowaniu pomieszczenia.

 

7. Zapotrzebowanie na środki dezynfekcji, czystości i formularze epidemiczne należy zgłaszać referentowi ZCK, pani Elżbiecie Mliczek, tel. 14 628 3331, która pracuje według następującego harmonogramu; poniedziałek, piątek – 14:00 – 22:00, wtorek, środa, czwartek – 8:00 – 16:00.

8. Wszelkie niepokojące sygnały dotyczące stanu zdrowia pracowników ZCK i uczestników zajęć należy natychmiast zgłaszać Dyrektorowi lub dyżurującemu pracownikowi ZCK pod numerem telefonu 14 628 3331.

 

Ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuacją, należy spodziewać się wprowadzenia kolejnych rygorów epidemicznych mających na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się pandemii.

Przekaż 1% naszej organizacji

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.