Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

grupa uczniów z dyplomami moja ojcowizna uczestnicy Sukcesem zakończył się udział uczniów Szkoły Podstawowej w Filipowicach w Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę”. Głównym celem konkursu jest zachęcenie młodych ludzi do poznawania Ziemi Ojczystej, promowanie Małych Ojczyzn, dziedzictwa narodowego oraz osiągnięć czasów współczesnych poprzez dostrzeganie i opisywanie w ciekawy sposób obiektów krajoznawczych, kulturowych lub wydarzeń historycznych. 9.06.2015 roku w siedzibie PTTK w Tarnowie odbyło się podsumowanie etapu oddziałowego i wojewódzkiego konkursu. W eliminacjach wojewódzkich tegorocznej edycji wzięło udział 31 uczniów z 12 szkół . Dwie spośród trzech wysłanych prac z naszej szkoły znalazło uznanie jury konkursowego i zakwalifikowano na etap centralny.

moja ojcowizna laureaci

Praca ucznia klasy IV Filipa Turczaka pt: ,,Moja Ruda Kameralna” zdobyła I miejsce w kategorii prac indywidualnych szkół podstawowych w etapie oddziałowym i wojewódzkim. I miejsce zdobyła również praca Natalii Gębarowskiej uczennicy klasy IV w kategorii prac multimedialnych - Blog ,,Moje najciekawsze ścieżki krajoznawczo – turystyczne”. Filip i Natalia zostali finalistami etapu centralnego konkursu. Praca pt:,, Historia mojej Ojcowizny, obiekty zabytkowe, miejsca pamięci” wykonana przez Joannę Drożdż uczennicę klasy IV po zajęciu I miejsca w etapie oddziałowym przeszła do etapu wojewódzkiego gdzie zajęła II miejsce.

Na uroczystym podsumowaniu uczniowie odebrali dyplomy i nagrody książkowe. Nagrodą był również spacer z przewodnikiem po Tarnowie i poznanie zabytków i historii miasta. Tegoroczne osiągnięcia w konkursie motywują nas do dalszej pracy i poznawania ciekawych miejsc w regionie.
Zapraszamy do zapoznania się z nagrodzonymi pracami. Natalka prezentuje swoją pracę na blogu natalka1.mylog.pl/category/turystyka
Praca Filipa prezentowana jest etapami na facebooku Rudy Kameralnej.

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.