Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

Biblioteka Młodego PolakaW trosce o młodego czytelnika – Gminna Biblioteka Publiczna w Zakliczynie wzbogaciła się o nowości czytelnicze, które do tej pory były niedostępne a zarazem niedozwolone. Żyjemy w dobie nachalnej promocji idei multi-culti i nie jest w cenie znajomość własnej historii. Współczesne władze szybko odnalazły się w powszechnym trendzie do globalizacji i oprócz fasadowego patriotyzmu na pokaz nie robią nic, by polskie dzieci dobrze poznały ojczyste dzieje i nauczyły się szanować narodowych bohaterów. Raczej robią wiele, by ograniczać naukę historii do minimum i pozbawić obywateli solidnej wiedzy, pozwalającej samodzielnie orientować się w przeszłości i teraźniejszości. To, co nie udało się zaborcom i okupantom, doprowadziło do skutku Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 Wycinkowe nauczanie historii, wynikające z ograniczonej podstawy programowej, skutkuje nieznajomością wielu istotnych faktów oraz zerwaniem więzów między wydarzeniami i epokami. To prowadzi do wiedzy fragmentarycznej, nie powiązanej w spójną całość, nie dającej szans na zrozumienie procesów dziejowych. U wielu uczniów zaowocuje to przekonaniem, że w nowej sytuacji geopolitycznej, w jakiej znalazła się Europa, wiedza o przeszłości nie jest już do niczego potrzebna.
Zainteresowanie dzieci historią leży w gestii rodziców. Wśród wielu atrakcyjnych sposobów, jakie mamy do dyspozycji, niewątpliwie ważne miejsce zajmuje książka. Poprzez czytanie książek możemy się bawić ale przede wszystkim czytanie uczy nas myśleć.
Wartościową formą popularyzacji wiedzy o przeszłości są powieści, w których mały czytelnik poznaje fakty historyczne przez pryzmat „małej historii” przeżytej przez bohaterów książki. Na wielkie wydarzenia historyczne składają się przecież tysiące pojedynczych losów – wydobycie ze skarbca historii autentycznych wydarzeń i uczynienie ich główną osią książki sprawia, że dziecko śledząc przygody głównych bohaterów niepostrzeżenie poznaje klimat danej epoki, historyczne postacie i wydarzenia. Tak konstruuje swe powieści Łukaprezentacja książeksz Wierzbicki. Autor z reporterską pasją odkrywa w polskiej historii fascynujące wątki. „Wyprawa niesłychana Benedykta i Jana”, „Afryka Kazika” oraz „Dziadek i niedźwiadek” to dobrze napisane książki, w których okazuje się, że najbardziej nieprawdopodobne scenariusze pisze samo życie.
Ważnym, choć trudnym dla pisarzy tematem, jest historia najnowsza lub dopiero odkrywana.
„Rycerze lasu” J. Gajewskiej i W. Zaguły opowiadają o bohaterach, których do niedawna otaczała zmowa milczenia. Autorki spróbowały oddać- w zrozumiały dla dzieci sposób- losy żołnierzy wyklętych: surowe obozowe życie, czyhające zewsząd niebezpieczeństwo, walka do końca wbrew przeczuciu klęski. W usta jednego z bohaterów wkładają słowa, ukazujące cel powstania tej opowieści: „Nie może tak być- pomyślał Franek- kiedyś sprawiedliwość weźmie górę i będzie się o nich mówiło głośno i z dumą. Będzie się ich nazywać bohaterami, tak jak na to zasłużyli. Ludzie będą budować im pomniki i pisać o nich książki”. Niestety oprócz płyty Myśmy rebelianci (której również patronuje Muzeum Powstania Warszawskiego) i serii komiksów IPN skierowanych do starszej młodzieży, jest to właściwie jedyna publikacja przybliżająca losy żołnierzy wyklętych.
Przedstawiłam tylko wycinek lektur obowiązkowych w edukacji patriotycznej. Są to utwory ponadczasowe, bo miłość do ojczystej ziemi jest niezmienna.

„...trzeba koniecznie o tym wszystkim nie zapominać, by przestrzec obecne i przyszłe pokolenia przed ciągle aktualnymi splotami wydarzeń dokonujących się na tych samych ziemiach, u tych samych narodów, w tożsamości cywilizacyjnych determinacji. Przecież od lat tysiąca istnieją te same czynniki cywilizacyjne, polityczne, które ciągle są obecne w naszym życiu narodowym. A sprawą roztropności jest pamięć o tym, co się wydarzyło, bo pamięć dotyczy tych okoliczności, które trwają, i które dziś i jutro się uczynnią analogicznymi procesami, które wczoraj wprowadziły tragedię zniszczeń, trwających do dziś dnia..

prof. M. A. Krąpiec

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.