tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

nitus3

plakatsalwa30 marca 2016 roku w zakliczyńskim ratuszu został zawiązany Społeczny Komitetu Budowy Pomnika kpt. Jana „Salwy” Dubaniowskiego w Rudzie Kameralnej. Komitet, na którego czele stanęli: Maria Dubaniowska – Guzdek oraz burmistrz Dawid Chrobak, postawił sobie ambitny cel zgromadzenia funduszy i wybudowania pomnika kpt. Jana Dubaniowskiego „Salwy” – żołnierza wyklętego, który zginał w Rudzie Kameralnej i jest pochowany na cmentarzu parafialnym w Zakliczynie i odsłonięcia tego pomnika w dniu 18 września. Cele zostały dotrzymane, na konto stowarzyszenia "Klucz" wpłynęło 2 600 zł w ramach akcji "Salwa" i 18 września nastąpi odsłonięcie pomnika, który stanął obok świetlicy w Rudzie Kameralnej. Nie byłoby tego bez wielkiego zaangażowania Andrzeja Różowskiego oraz Macieja Turczaka, którzy przy wsparciu Józefa Świderskiego, który przekazał wielki głaz będący głównym elementem przestrzennym pomnika oraz Wojciecha Łazarskiego, który dostarczył beton potrzebny na budowę pomnika.

Obaj Panowie; Andrzej i Maciej, byli szefami budowy pomnika. 18 września na uroczystość odsłonięcia pomnika zapowiedziało się wielu gości z ważnych instytucji. Patronat nad wydarzeniem objął starosta tarnowski Roman Łucarz, a Powiat Tarnowski wsparł finansowo organizację uroczystości. Szczegóły programu uroczystości na załączonym plakacie. Bardzo ciekawie zapowiada się sobota, dzień poprzedzający uroczystości w Rudzie Kameralnej. Tego dnia, w 77 rocznicę napaści ZSRR na Polskę, w ratuszu odbędzie się Panel historyczny z udziałem kapitana Józefa Oleksiewicza (jedynego, żyjącego żołnierza oddziału kpt. Dubaniowskiego, Marii Dubaniowskiej – Guzdek a także Grzegorza Gawła - autora książki o kapitanie Dubaniowskim oraz redkatora kwartalnika „Wyklęci” Kajetana Rajskiego. Początek panelu, na który szczególnie zapraszamy młodzież, o godz. 14:30 w ratuszu.

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych