tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

nitus3

dr Mroczkowski„Doktor Stanisław Mroczkowski to postać związana z ziemią zakliczyńską. Człowiek, który bardzo pozytywnie zapisał się w pamięci mieszkańców Zakliczyna i okolic. Urodzony w Tarnowie 16 stycznia 1904 roku w rodzinie mieszczańskiej, syn Tadeusza i Emilii (z domu Figiel lub Feigel) Mroczkowskich. Z wykształcenia lekarz, wiele lat związany z ośrodkiem zdrowia w Zakliczynie.

Stanisław Mroczkowski ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1930 r.

Przyjęto go do 7. Baonu (Batalionu) Sanitarnego 5. Kresowej Dywizji Piechoty. Przeżycia związane z pobytem i niewolniczą pracą w Związku Sowieckim wywarły na nim niezatarte piętno.

Do armii Andersa dotarł resztkami sił, zupełnie wycieńczony. Podupadł na zdrowiu. Doświadczenia niewyobrażalnego głodu spowodowały, że w trakcie późniejszej praktyki lekarskiej wywiad z pacjentem rozpoczynał zawsze od pytania: „Czy pacjent nie jest głodny, czy jadł tego dnia”. Pytanie to w kontekście przeżyć osobistych pana doktora nabierało dodatkowego, niemalże symbolicznego znaczenia. W 7. Baonie Sanitarnym pełnił funkcję ordynatora izby chorych. W armii Andersa posiadał wtedy stopień szeregowego. W krótkim czasie awansował do stopnia kaprala, sierżanta i sierżanta podchorążego. 22 sierpnia 1942 r. przybył transportem ze Związku Sowieckiego na teren Iranu, ponieważ w związku z kolejnym kryzysem w stosunkach polsko–sowieckich generał Władysław Anders wyprowadził swoich żołnierzy z „nieludzkiej ziemi” na teren Iranu”.

To fragment prelekcji dr. Pawła Skoruta - pracownika naukowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, byłego pracownika Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, wiceprezesa Stowarzyszenia Józefa Piłsudskiego, przyjaciela Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie, regularnie przekazującego zakliczyńskiej młodzieży swoją bogatą wiedzę nt. najnowszej historii Polski.

Gośćmi Święta Patrona Szkoły, marszałka Józefa Piłsudskiego, byli w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości państwo Zofia i Andrzej Strugałowie z Zakliczyna, najbliższa rodzina doktora Stanisława Mroczkowskiego, wspaniałej postaci wprowadzonej do Galerii Wielkich Polaków. Pani Zofia uroczyście odsłoniła specjalną tablicę w holu szkoły poświęconą doktorowi Mroczkowskiemu, wpisała się do księgi pamiątkowej.

Podczas akademii uhonorowano również Józefa Bolechałę - emerytowanego pracownika szkoły - Medalem Pro Memoria za „wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość”.

Biografię Stanisława Mroczkowskiego opublikujemy w Głosicielu.

 Święto Patrona Szkoły  Święto Patrona Szkoły  Święto Patrona Szkoły
 Święto Patrona Szkoły  Święto Patrona Szkoły  Święto Patrona Szkoły
 Święto Patrona Szkoły  Święto Patrona Szkoły  Święto Patrona Szkoły
 Święto Patrona Szkoły  Święto Patrona Szkoły  Święto Patrona Szkoły
 Święto Patrona Szkoły   

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych